• LIT
  • Konkursai
Atgal

2017 metų Lietuvos mokslo premijų konkursas

Lietuvos mokslo premijų komisija kviečia teikti paraiškas fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų darbų bei eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbų 2017 metų Lietuvos mokslo premijų konkursui.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 21 d. nutarimo Nr. 1390 nuostatomis (Žin., 2012, Nr. 136-6984), darbai 2017 m. Lietuvos mokslo premijų konkursui priimami iki 2017 m. spalio 1 d.

Fundamentinius ir taikomuosius mokslinių tyrimų darbus premijai gauti siūlo aukštosios mokyklos ir mokslinių tyrimų institutai. Eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus premijai gauti bendru teikimu siūlo verslo įmonės ar organizacijos kartu su aukštosiomis mokyklomis arba mokslinių tyrimų institutais. Premijuotinų darbų pateikėjai nurodo darbų mokslinę ir praktinę reikšmę. Lietuvos mokslo premijai gali būti siūlomi ne anksčiau nei per pastaruosius 15 metų atlikti darbai. Darbai turi būti paskelbti Lietuvos ir (ar) užsienio spaudoje ne vėliau kaip prieš metus iki dokumentų premijai gauti pateikimo komisijai.

Konkurso dalyviai turi užpildyti elektroninę paraišką. Visi žemiau išvardyti dokumenti turi būti įkelti laukelyje „PRISEGTI LIETUVOS MOKSLO PREMIJŲ KONKURSUI TEIKIAMUS DOKUMENTUS“:
1. Konkursui teikiamą darbą;
2. Darbą teikiančių institucijų pristatymą (pdf failas/-ai);
3. Darbo anotaciją iki 10000 spaudos ženklų (pdf failas);
4. Anotaciją, skirta visuomenei, žiniasklaidai, iki 1000 spaudos ženklų (pdf failas);
5. Darbo autoriaus (-ių) spausdintų ir (ar) įdiegtų mokslo darbų, atliktų ne anksčiau nei per pastaruosius 15 metų, sąrašą (pdf failas/-ai); 
6. Darbo autoriaus (-ių) gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymą/-us (jei darbą teikia keli autoriai, teikiamas kiekvieno aprašymas, pdf failas/-ai); 
7. Visų Lietuvos mokslo premijų konkursui teikiamo darbo autorių duomenis (pildoma ir įkeliama elektroninėje sistemoje pateikta anketa; jei darbo autorių yra daugiau nei vienas, anketas turi užpildyti kiekvienas atskirai, pdf failas/-ai). 

Pateikus duomenis, į paraiškoje nurodytą elektroninio pašto adresą bus išsiųsti prisijungimo duomenys, su kuriais galėsite prisijungti ir peržiūrėti, papildyti pateiktą paraišką ir su ja susijusius dokumentus iki paraiškų pateikimo termino pabaigos (2017 m. spalio 1 d.). 

Monografijos ir knygos, jei jų nėra skaitmeninių, turi būti pateiktos atskirai 3 egzemplioriais aplankuose (dėžutėse) nurodant autorių (-ius), pavadinimą, darbo tipą). Monografijas, knygas bei institucijų pristatymo originalus siųsti arba atnešti adresu:
Lietuvos mokslo premijų komisijai, Lietuvos mokslų akademija, Gedimino pr. 3, 201 kab., 01103 Vilnius

Informacija tel. (8 5) 262 5775, 8 673 58046, (8 5) 212 5113, el. p.: l.milosiene@lma.lt, prezidiumas@lma.lt