Sudėtis

Atgal

Akademijos nariai

LMA tikrieji nariai
(akademikai)
LMA nariai emeritai (akademikai)
LMA užsienio nariai
 1. Egidijus Aleksandravičius
 2. Antanas Andrijauskas
 3. Kęstutis Armolaitis
 4. Juozas Augutis
 5. Vilijandas Bagdonavičius
 6. Jūras Banys
 7. Rimantas Barauskas
 8. Romas Baronas
 9. Elena Bartkienė
 10. Audrius Beinorius
 11. Vidmantas Bižokas
 12. Grasilda Blažienė
 13. Marijonas Bogdevičius 
 14. Vilmantė Borutaitė
 15. Arūnas Bukantis
 16. Vladas Algirdas Bumelis
 17. Eugenijus Butkus
 18. Vincas Būda
 19. Raimondas Čiegis
 20. Zenonas Dabkevičius
 21. Darius Danusevičius
 22. Rūta Dubakienė
 23. Artūras Dubickas
 24. Audrius Dubietis
 25. Pavelas Duchovskis
 26. Gintautas Dzemyda
 27. Algis Džiugys
 28. Arvaidas Galdikas
 29. Vytautas Getautis
 30. Juozas Vidas Gražulevičius
 31. Saulius Grigalevičius 
 32. Vidmantas Gulbinas
 33. Rimantas Jankauskas
 34. Rūta Janonienė
 35. Eugenijus Jovaiša
 36. Gediminas Juzeliūnas
 37. Žydrė Kadžiulienė
 38. Rimantas Kačianauskas
 39. Artūras Kaklauskas
 40. Gintaris Kaklauskas
 41. Algirdas Kaliatka
 42. Aivaras Kareiva
 43. Domas Kaunas
 44. Dalia Klajumienė
 45. Saulius Klimašauskas
 46. Jūratė Kriaučiūnienė
 47. Arūnas Krotkus
 48. Zita Aušrelė Kučinskienė
 49. Albinas Kuncevičius
 50. Limas Kupčinskas
 51. Aleksandras Laucevičius
 52. Valdas Stanislovas Laurinavičius
 53. Antanas Laurinčikas
 54. Romas Lazutka
 55. Remigijus Leipus
 56. Ričardas Makuška
 57. Mindaugas Malakauskas
 58. Albertas Malinauskas
 59. Eugenijus Manstavičius
 60. Audrius Sigitas Maruška
 61. Aušra Maslauskaitė
 62. Jonas Mažeika
 63. Liudas Mažeika
 64. Valentinas Mikelėnas
 65. Robert Mokrik
 66. Jonas Remigijus Naujalis
 67. Vytautas Nekrošius
 68. Gediminas Niaura
 69. Eugenijus Norkus
 70. Zenonas Norkus
 71. Sergej Olenin
 72. Vytautas Ostaševičius
 73. Rolandas Palekas
 74. Rimvydas Petrauskas
 75. Konstantinas Pileckas
 76. Alfas Pliūra
 77. Dainora Pociūtė-Abukevičienė
 78. Sigitas Podėnas
 79. Povilas Poškas
 80. Arvydas Povilaitis
 81. Gediminas Račiukaitis
 82. Minvydas Kazys Ragulskis
 83. Rimantas Ramanauskas
 84. Arūnas Ramanavičius
 85. Daiva Rastenytė
 86. Valdemaras Razumas
 87. Vytautas Ruzgas
 88. Giedrė Samuolienė
 89. Antanas Sederevičius
 90. Jūratė Sprindytė
 91. Darius Staliūnas
 92. Vidmantas Stanys
 93. Gediminas Staugaitis
 94. Kęstutis Strupas
 95. Bonifacas Stundžia
 96. Egidijus Šarauskis
 97. Raimundas Šiaučiūnas
 98. Virginijus Šikšnys
 99. Gintautas Tamulaitis 
 100. Sigitas Tamulevičius 
 101. Gediminas Valkiūnas
 102. Leonas Valkūnas
 103. Gintaras Valušis
 104. Česlovas Venclovas
 105. Pranas Viškelis
 106. Mečislovas Žalakevičius
 107. Remigijus Žaliūnas
 108. Henrikas Žilinskas
 109. Artūras Žukauskas
 110. Aurelija Žvirblienė
 1. Ramutis Bansevičius
 2. Vytautas Basys
 3. Antanas Buračas
 4. Viktorija Daujotytė-Pakerienė
 5. Mykolas Daunys
 6. Danielius Eidukas
 7. Algimantas Fedaravičius
 8. Algirdas Gaižutis
 9. Jonas Grigas
 10. Romualdas Grigas
 11. Algimantas Grigelis
 12. Feliksas Ivanauskas
 13. Eugenijus Arvydas Janulaitis
 14. Česlovas Jukna
 15. Benediktas Juodka
 16. Gytis Juška
 17. Vytautas Kaminskas
 18. Sofija Kanopkaitė
 19. Romualdas Karazija
 20. Stasys Karazija
 21. Rymantas Jonas Kažys
 22. Kęstutis Kilkus
 23. Zigmuntas Kiaupa
 24. Vaidutis Kučinskas
 25. Juozas Kulys
 26. Giedrius Antanas Kuprevičius
 27. Albinas Kusta
 28. Pranas Kūris
 29. Vytautas Martinkus
 30. Arvydas Virgilijus Matulionis
 31. Gediminas Motuza Matuzevičius
 32. Algirdas Juozas Motuzas
 33. Evaldas Nekrašas
 34. Antanas Praškevičius
 35. Kazimieras Ragulskis
 36. Algirdas Jonas Raila
 37. Mifodijus Sapagovas
 38. Kęstutis Sasnauskas
 39. Leonardas Sauka
 40. Vytautas Jonas Sirvydis
 41. Vytautas Konstantinas Sirvydis
 42. Algirdas Skirkevičius
 43. Algirdas Sliesaravičius
 44. Algirdas Petras Stabinis
 45. Jurgis Kazimieras Staniškis
 46. Vygantas Paulauskas
 47. Donatas Surgailis
 48. Vytas Antanas Tamošiūnas
 49. Adolfas Laimutis Telksnys
 50. Giedrius Uždavinys
 51. Juozas Vidmantis Vaitkus
 52. Algirdas Vaclovas Valiulis
 53. Veronika Vasiliauskienė
 54. Jurgis Vilemas
 55. Gintautas Žintelis
 56. Edmundas Kazimieras Zavadskas
 57. Antanas Žilinskas
 58. Vladas Žulkus
 1. Hojatas Adeli (Hojjat Adeli) 
 2. Makoto Asašima (Makoto Asashima) 
 3. Algirdas Avižienis
 4. Petras V. Avižonis 
 5. Aleksejus Bogdanovas 
 6. Deividas Bridžesas (David Bridges)
 7. Endriu Bušas (Andrew Bush)
 8. Czinde Cao (Jinde Cao)
 9. Pietras Umbertas Dinis (Pietro Umberto Dini) 
 10. Vinfrydas Drochneris (Winfried Drochner) 
 11. Robertas Nilas Džounsas (Robert Neil Jones) 
 12. Svenas Ekdalis (Sven Ekdahl) 
 13. Hansas Jurgenas Foitas (Hans Jürgen Voigt) 
 14. Hansas Forsbergas (Hans Forsberg) 
 15. Šarlotė Friozė Fišer (Charlotte Froese Fischer) 
 16. Maiklas Fulenas (Michael Fullen)
 17. Rivneras Ganijevas (Rivner Ganiev)
 18. Frydrichas Gėcė (Friedrich Gőtze)
 19. Jurijus Gleba (Jurij Gleba)
 20. Janas Harfas (Jan Harff)
 21. Sergejus Inge-Večtomovas (Sergej Inge-Večtomov)
 22. Rynkas van Hrondelė (Rienk van Grondelle) 
 23. Janas Jankovskis (Jan Jankowski)
 24. Haincas Jerochas (Heinz Jeroch) 
 25. Janas Jurkevičius (Jan Jurkiewicz)
 26. Tomas Justelis (Thomas Jüstel)
 27. Janušas Kacpžykas (Janusz Kacprzyk)
 28. Zdzislavas Kaveckis (Zdzisław Kawecki)
 29. Emilijus Knystautas 
 30. Ričardas Gajus Komptonas (Richard Guy Compton)
 31. Ivanas Karlas Erikas Magnusonas (Ivan Karl-Eric Magnusson)
 32. Pėteris Malfertaineris (Peter Malfertheiner) 
 33. Algis Mickūnas
 34. Zenonas Mruzas (Zenon Mróz) 
 35. Žeraras Muru  (Gérard Albert Mourou)
 36. Stenas Nilsonas (Sten Nilsson) 
 37. Panas M. Pardalas (Panos M. Pardalos)
 38. Filipas Patsalis (Philippos C. Patsalis)
 39. Dmitrijus Pavlovas (Dmitrij Pavlov)
 40. Hansas Hartmutas Pėteris (Hans Hartmut Peter)
 41. Andrė Priumo (André Preumont)
 42. Kaliampudis Radhakrišna Rao (Calyampudi Radhakrishna Rao)
 43. Reinas Raudas (Rein Raud)
 44. Baiba Rivža
 45. Migelis Sanchuanas (Miguel A. F. Sanjuan)
 46. Eva Marija Severinson (Eva Maria Severinson)
 47. Karlas Skirnisonas (Karl Skirnisson)
 48. Kenvėjus Montgomeris Smitas (Kenway Montgomery Smith)
 49. Janas Erikas Solheimas (Jan Erik Solheim)
 50. Tarmas Somerė (Tarmo Soomere)
 51. Ojaras Sparytis (Ojārs Spārītis)
 52. Voldemaras Strykis (Voldemārs Strīķis)
 53. Rolandas Sune Svanbergas (Roland Sune Svanberg)
 54. Robertas Šileris (Robert Shiller)
 55. Michailas Šuras (Michael Shur)
 56. Rimas Vaičaitis
 57. Rimvydas Vasaitis
 58. Dyteris Verneris (Dieter Werner)
 59. Richardas Vilemsas (Richard Villems)
 60. Antoninas Zikikis (Antonino Zichichi)