Sudėtis

Atgal

Akademijos nariai

LMA tikrieji nariai
(akademikai)
LMA nariai emeritai (akademikai)
LMA užsienio nariai
 1. Egidijus Aleksandravičius
 2. Antanas Andrijauskas
 3. Kęstutis Armolaitis
 4. Juozas Augutis
 5. Vilijandas Bagdonavičius
 6. Jūras Banys
 7. Rimantas Barauskas
 8. Elena Bartkienė
 9. Audrius Beinorius
 10. Vidmantas Bižokas
 11. Grasilda Blažienė
 12. Marijonas Bogdevičius 
 13. Vilmantė Borutaitė
 14. Vincas Būda
 15. Arūnas Bukantis
 16. Vladas Algirdas Bumelis
 17. Eugenijus Butkus
 18. Raimondas Čiegis
 19. Zenonas Dabkevičius
 20. Darius Danusevičius
 21. Rūta Dubakienė
 22. Artūras Dubickas
 23. Audrius Dubietis
 24. Pavelas Duchovskis
 25. Gintautas Dzemyda
 26. Algis Džiugys
 27. Algimantas Fedaravičius
 28. Arvaidas Galdikas
 29. Vytautas Getautis
 30. Juozas Vidas Gražulevičius
 31. Saulius Grigalevičius 
 32. Vidmantas Gulbinas
 33. Rimantas Jankauskas
 34. Rūta Janonienė
 35. Eugenijus Jovaiša
 36. Gediminas Juzeliūnas
 37. Žydrė Kadžiulienė
 38. Rimantas Kačianauskas
 39. Artūras Kaklauskas
 40. Gintaris Kaklauskas
 41. Algirdas Kaliatka
 42. Aivaras Kareiva
 43. Domas Kaunas
 44. Kęstutis Kilkus
 45. Dalia Klajumienė
 46. Saulius Klimašauskas
 47. Jūratė Kriaučiūnienė
 48. Arūnas Krotkus
 49. Vaidutis Kučinskas
 50. Zita Aušrelė Kučinskienė
 51. Limas Kupčinskas
 52. Aleksandras Laucevičius
 53. Valdas Stanislovas Laurinavičius
 54. Antanas Laurinčikas
 55. Romas Lazutka
 56. Remigijus Leipus
 57. Ričardas Makuška
 58. Mindaugas Malakauskas
 59. Albertas Malinauskas
 60. Eugenijus Manstavičius
 61. Audrius Sigitas Maruška
 62. Aušra Maslauskaitė
 63. Arvydas Virgilijus Matulionis
 64. Jonas Mažeika
 65. Liudas Mažeika
 66. Valentinas Mikelėnas
 67. Robert Mokrik
 68. Gediminas Motuza Matuzevičius
 69. Jonas Remigijus Naujalis
 70. Vytautas Nekrošius
 71. Gediminas Niaura
 72. Eugenijus Norkus
 73. Zenonas Norkus
 74. Sergej Olenin
 75. Vytautas Ostaševičius
 76. Rolandas Palekas
 77. Rimvydas Petrauskas
 78. Konstantinas Pileckas
 79. Alfas Pliūra
 80. Dainora Pociūtė-Abukevičienė
 81. Sigitas Podėnas
 82. Povilas Poškas
 83. Arvydas Povilaitis
 84. Gediminas Račiukaitis
 85. Minvydas Kazys Ragulskis
 86. Rimantas Ramanauskas
 87. Arūnas Ramanavičius
 88. Daiva Rastenytė
 89. Valdemaras Razumas
 90. Vytautas Ruzgas
 91. Giedrė Samuolienė
 92. Kęstutis Sasnauskas
 93. Antanas Sederevičius
 94. Jūratė Sprindytė
 95. Darius Staliūnas
 96. Vidmantas Stanys
 97. Gediminas Staugaitis
 98. Kęstutis Strupas
 99. Bonifacas Stundžia
 100. Egidijus Šarauskis
 101. Raimundas Šiaučiūnas
 102. Virginijus Šikšnys
 103. Gintautas Tamulaitis 
 104. Sigitas Tamulevičius
 105. Albinas Kuncevičius 
 106. Gediminas Valkiūnas
 107. Leonas Valkūnas
 108. Gintaras Valušis
 109. Česlovas Venclovas
 110. Pranas Viškelis
 111. Mečislovas Žalakevičius
 112. Remigijus Žaliūnas
 113. Henrikas Žilinskas
 114. Artūras Žukauskas
 115. Aurelija Žvirblienė

Informacija apie LMA tikruosius narius

 1. Ramutis Bansevičius
 2. Vytautas Basys
 3. Jurgis Brėdikis
 4. Antanas Buračas
 5. Viktorija Daujotytė-Pakerienė
 6. Mykolas Daunys
 7. Vincentas Dienys
 8. Danielius Eidukas
 9. Algirdas Gaižutis
 10. Jonas Grigas
 11. Romualdas Grigas
 12. Algimantas Grigelis
 13. Feliksas Ivanauskas
 14. Eugenijus Arvydas Janulaitis
 15. Česlovas Jukna
 16. Benediktas Juodka
 17. Gytis Juška
 18. Leonardas Kairiūkštis
 19. Vytautas Kaminskas
 20. Sofija Kanopkaitė
 21. Romualdas Karazija
 22. Stasys Karazija
 23. Rymantas Jonas Kažys
 24. Zigmuntas Kiaupa
 25. Juozas Kulys
 26. Giedrius Antanas Kuprevičius
 27. Albinas Kusta
 28. Pranas Kūris
 29. Vytautas Martinkus
 30. Jonas Mockus
 31. Algirdas Juozas Motuzas
 32. Evaldas Nekrašas
 33. Algis Petras Piskarskas
 34. Antanas Praškevičius
 35. Kazimieras Ragulskis
 36. Algirdas Jonas Raila
 37. Pranas Sadauskas
 38. Mifodijus Sapagovas
 39. Leonardas Sauka
 40. Vytautas Jonas Sirvydis
 41. Vytautas Konstantinas Sirvydis
 42. Algirdas Skirkevičius
 43. Algirdas Sliesaravičius
 44. Algirdas Petras Stabinis
 45. Jurgis Kazimieras Staniškis
 46. Vygantas Paulauskas
 47. Vytautas Pranciškus Straižys
 48. Donatas Surgailis
 49. Vytas Antanas Tamošiūnas
 50. Adolfas Laimutis Telksnys
 51. Giedrius Uždavinys
 52. Juozas Vidmantis Vaitkus
 53. Algirdas Vaclovas Valiulis
 54. Veronika Vasiliauskienė
 55. Jurgis Vilemas
 56. Gintautas Žintelis
 57. Edmundas Kazimieras Zavadskas
 58. Antanas Žilinskas
 59. Vladas Žulkus

Informacija apie LMA narius emeritus

 1. Hojatas Adeli (Hojjat Adeli) 
 2. Makoto Asašima (Makoto Asashima) 
 3. Algirdas Avižienis
 4. Petras V. Avižonis 
 5. Aleksejus Bogdanovas 
 6. Deividas Bridžesas (David Bridges)
 7. Endriu Bušas (Andrew Bush)
 8. Czinde Cao (Jinde Cao)
 9. Pietras Umbertas Dinis (Pietro Umberto Dini) 
 10. Vinfrydas Drochneris (Winfried Drochner) 
 11. Robertas Nilas Džounsas (Robert Neil Jones) 
 12. Svenas Ekdalis (Sven Ekdahl) 
 13. Hansas Jurgenas Foitas (Hans Jürgen Voigt) 
 14. Hansas Forsbergas (Hans Forsberg) 
 15. Šarlotė Friozė Fišer (Charlotte Froese Fischer) 
 16. Maiklas Fulenas (Michael Fullen)
 17. Rivneras Ganijevas (Rivner Ganiev)
 18. Frydrichas Gėcė (Friedrich Gőtze)
 19. Jurijus Gleba (Jurij Gleba)
 20. Janas Harfas (Jan Harff)
 21. Sergejus Inge-Večtomovas (Sergej Inge-Večtomov)
 22. Stivenas Helfordas (Stephen E. Halford)
 23. Rynkas van Hrondelė (Rienk van Grondelle) 
 24. Haincas Jerochas (Heinz Jeroch) 
 25. Janas Jurkevičius (Jan Jurkiewicz)
 26. Tomas Justelis (Thomas Jüstel)
 27. Zdzislavas Kaveckis (Zdzisław Kawecki)
 28. Vytautas (Victor) Klemas
 29. Emilijus Knystautas 
 30. Ivanas Karlas Erikas Magnusonas (Ivan Karl-Eric Magnusson)
 31. Pėteris Malfertaineris (Peter Malfertheiner) 
 32. Algis Mickūnas
 33. Zenonas Mruzas (Zenon Mróz) 
 34. Žeraras Muru  (Gérard Albert Mourou)
 35. Stenas Nilsonas (Sten Nilsson) 
 36. Panas M. Pardalas (Panos M. Pardalos)
 37. Filipas Patsalis (Philippos C. Patsalis)
 38. Dmitrijus Pavlovas (Dmitrij Pavlov)
 39. Hansas Hartmutas Pėteris (Hans Hartmut Peter)
 40. Andrė Priumo (André Preumont)
 41. Kaliampudis Radhakrišna Rao (Calyampudi Radhakrishna Rao)
 42. Reinas Raudas (Rein Raud)
 43. Baiba Rivža
 44. Migelis Sanchuanas (Miguel A. F. Sanjuan)
 45. Eva Marija Severinson (Eva Maria Severinson)
 46. Karlas Skirnisonas (Karl Skirnisson)
 47. Kenvėjus Montgomeris Smitas (Kenway Montgomery Smith)
 48. Janas Erikas Solheimas (Jan Erik Solheim)
 49. Tarmas Somerė (Tarmo Soomere)
 50. Ojaras Sparytis (Ojārs Spārītis)
 51. Voldemaras Strykis (Voldemārs Strīķis)
 52. Rolandas Sune Svanbergas (Roland Sune Svanberg)
 53. Robertas Šileris (Robert Shiller)
 54. Michailas Šuras (Michael Shur)
 55. Rimas Vaičaitis
 56. Rimvydas Vasaitis
 57. Dyteris Verneris (Dieter Werner)
 58. Richardas Vilemsas (Richard Villems)
 59. Romualdas Viskanta
 60. Antoninas Zikikis (Antonino Zichichi)