Sudėtis

Atgal

Akademijos nariai

LMA tikrieji nariai
(akademikai)
LMA nariai emeritai (akademikai)
LMA užsienio nariai
 1. Egidijus Aleksandravičius
 2. Antanas Andrijauskas
 3. Juozas Augutis
 4. Vilijandas Bagdonavičius
 5. Jūras Banys
 6. Rimantas Barauskas
 7. Audrius Beinorius
 8. Vidmantas Bižokas
 9. Grasilda Blažienė
 10. Vilmantė Borutaitė
 11. Vincas Būda
 12. Vladas Algirdas Bumelis
 13. Eugenijus Butkus
 14. Raimondas Čiegis
 15. Zenonas Dabkevičius
 16. Darius Danusevičius
 17. Viktorija Daujotytė-Pakerienė
 18. Rūta Dubakienė
 19. Audrius Dubietis
 20. Pavelas Duchovskis
 21. Gintautas Dzemyda
 22. Algimantas Fedaravičius
 23. Arvaidas Galdikas
 24. Juozas Vidas Gražulevičius
 25. Vidmantas Gulbinas
 26. Feliksas Ivanauskas
 27. Rimantas Jankauskas
 28. Rūta Janonienė
 29. Eugenijus Jovaiša
 30. Gediminas Juzeliūnas
 31. Žydrė Kadžiulienė
 32. Rimantas Kačianauskas
 33. Artūras Kaklauskas
 34. Gintaris Kaklauskas
 35. Algirdas Kaliatka
 36. Vytautas Kaminskas
 37. Aivaras Kareiva
 38. Domas Kaunas
 39. Kęstutis Kilkus
 40. Saulius Klimašauskas
 41. Jūratė Kriaučiūnienė
 42. Arūnas Krotkus
 43. Vaidutis Kučinskas
 44. Zita Aušrelė Kučinskienė
 45. Genadijus Kulvietis
 46. Limas Kupčinskas
 47. Aleksandras Laucevičius
 48. Valdas Stanislovas Laurinavičius
 49. Antanas Laurinčikas
 50. Romas Lazutka
 51. Remigijus Leipus
 52. Ričardas Makuška
 53. Albertas Malinauskas
 54. Eugenijus Manstavičius
 55. Audrius Sigitas Maruška
 56. Arvydas Virgilijus Matulionis
 57. Jonas Mažeika
 58. Liudas Mažeika
 59. Valentinas Mikelėnas
 60. Robert Mokrik
 61. Gediminas Motuza Matuzevičius
 62. Jonas Remigijus Naujalis
 63. Evaldas Nekrašas
 64. Vytautas Nekrošius
 65. Gediminas Niaura
 66. Eugenijus Norkus
 67. Zenonas Norkus
 68. Sergej Olenin
 69. Vytautas Ostaševičius
 70. Rolandas Palekas
 71. Rimvydas Petrauskas
 72. Konstantinas Pileckas
 73. Alfas Pliūra
 74. Povilas Poškas
 75. Arvydas Povilaitis
 76. Minvydas Kazys Ragulskis
 77. Rimantas Ramanauskas
 78. Arūnas Ramanavičius
 79. Daiva Rastenytė
 80. Valdemaras Razumas
 81. Vytautas Ruzgas
 82. Kęstutis Sasnauskas
 83. Antanas Sederevičius
 84. Jūratė Sprindytė
 85. Vidmantas Stanys
 86. Gediminas Staugaitis
 87. Kęstutis Strupas
 88. Bonifacas Stundžia
 89. Egidijus Šarauskis
 90. Raimundas Šiaučiūnas
 91. Virginijus Šikšnys
 92. Gintautas Tamulaitis 
 93. Sigitas Tamulevičius
 94. Gediminas Valkiūnas
 95. Leonas Valkūnas
 96. Gintaras Valušis
 97. Česlovas Venclovas
 98. Pranas Viškelis
 99. Mečislovas Žalakevičius
 100. Remigijus Žaliūnas
 101. Antanas Žilinskas
 102. Henrikas Žilinskas
 103. Artūras Žukauskas

Informacija apie LMA tikruosius narius

 1. Ramutis Bansevičius
 2. Vytautas Basys
 3. Jurgis Brėdikis
 4. Antanas Buračas
 5. Mykolas Daunys
 6. Vincentas Dienys
 7. Danielius Eidukas
 8. Algirdas Gaižutis
 9. Jonas Grigas
 10. Romualdas Grigas
 11. Algimantas Grigelis
 12. Eugenijus Arvydas Janulaitis
 13. Česlovas Jukna
 14. Benediktas Juodka
 15. Vytautas Juodkazis
 16. Gytis Juška
 17. Leonardas Kairiūkštis
 18. Sofija Kanopkaitė
 19. Romualdas Karazija
 20. Stasys Karazija
 21. Rymantas Jonas Kažys
 22. Zigmuntas Kiaupa
 23. Juozas Kulys
 24. Giedrius Antanas Kuprevičius
 25. Albinas Kusta
 26. Pranas Kūris
 27. Vytautas Martinkus
 28. Jonas Mockus
 29. Algirdas Juozas Motuzas
 30. Algis Petras Piskarskas
 31. Antanas Praškevičius
 32. Kazimieras Ragulskis
 33. Algirdas Jonas Raila
 34. Vytautas Petras Rančelis
 35. Pranas Sadauskas
 36. Mifodijus Sapagovas
 37. Leonardas Sauka
 38. Vytautas Jonas Sirvydis
 39. Vytautas Konstantinas Sirvydis
 40. Algirdas Skirkevičius
 41. Algirdas Sliesaravičius
 42. Algirdas Petras Stabinis
 43. Jurgis Kazimieras Staniškis
 44. Vygantas Paulauskas
 45. Vytautas Pranciškus Straižys
 46. Donatas Surgailis
 47. Vytas Antanas Tamošiūnas
 48. Adolfas Laimutis Telksnys
 49. Giedrius Uždavinys
 50. Juozas Vidmantis Vaitkus
 51. Algirdas Vaclovas Valiulis
 52. Veronika Vasiliauskienė
 53. Jurgis Vilemas
 54. Gintautas Žintelis
 55. Edmundas Kazimieras Zavadskas
 56. Vladas Žulkus

Informacija apie LMA narius emeritus

 1. Hojatas Adeli (Hojjat Adeli) 
 2. Aleksandras Alimovas 
 3. Makoto Asašima (Makoto Asashima) 
 4. Algirdas Avižienis
 5. Petras V. Avižonis 
 6. Aleksejus Bogdanovas 
 7. Deividas Bridžesas (David Bridges)
 8. Endriu Bušas (Andrew Bush) 
 9. Pietras Umbertas Dinis (Pietro Umberto Dini) 
 10. Vinfrydas Drochneris (Winfried Drochner) 
 11. Robertas Nilas Džounsas (Robert Neil Jones) 
 12. Svenas Ekdalis (Sven Ekdahl) 
 13. Hansas Jurgenas Foitas (Hans Jürgen Voigt) 
 14. Hansas Forsbergas (Hans Forsberg) 
 15. Šarlotė Friozė Fišer (Charlotte Froese Fischer) 
 16. Maiklas Fulenas (Michael Fullen)
 17. Rivneras Ganijevas (Rivner Ganiev)
 18. Frydrichas Gėcė (Friedrich Gőtze)
 19. Jurijus Gleba (Jurij Gleba)
 20. Janas Harfas (Jan Harff)
 21. Sergejus Inge-Večtomovas (Sergej Inge-Večtomov)
 22. Stivenas Helfordas (Stephen E. Halford)
 23. Rynkas van Hrondelė (Rienk van Grondelle) 
 24. Haincas Jerochas (Heinz Jeroch) 
 25. Janas Jurkevičius (Jan Jurkiewicz)
 26. Tomas Justelis (Thomas Jüstel) 
 27. Romualdas Kašuba
 28. Zdzislavas Kaveckis (Zdzisław Kawecki)
 29. Vytautas (Victor) Klemas
 30. Emilijus Knystautas 
 31. Ivanas Karlas Erikas Magnusonas (Ivan Karl-Eric Magnusson)
 32. Pėteris Malfertaineris (Peter Malfertheiner) 
 33. Algis Mickūnas
 34. Gvidas Mikelinis (Guido Michelini)
 35. Zenonas Mruzas (Zenon Mróz) 
 36. Žeraras Muru  (Gérard Albert Mourou)
 37. Stenas Nilsonas (Sten Nilsson) 
 38. Panas M. Pardalas (Panos M. Pardalos)
 39. Filipas Patsalis (Philippos C. Patsalis)
 40. Dmitrijus Pavlovas (Dmitrij Pavlov)
 41. Hansas Hartmutas Pėteris (Hans Hartmut Peter)
 42. Andrė Priumo (André Preumont)
 43. Kaliampudis Radhakrišna Rao (Calyampudi Radhakrishna Rao)
 44. Reinas Raudas (Rein Raud)
 45. Baiba Rivža
 46. Migelis Sanchuanas (Miguel A. F. Sanjuan)
 47. Eva Marija Severinson (Eva Maria Severinson)
 48. Karlas Skirnisonas (Karl Skirnisson)
 49. Kenvėjus Montgomeris Smitas (Kenway Montgomery Smith)
 50. Viktoras Algirdas Sniečkus 
 51. Janas Erikas Solheimas (Jan Erik Solheim)
 52. Tarmas Somerė (Tarmo Soomere)
 53. Ojaras Sparytis (Ojārs Spārītis)
 54. Voldemaras Strykis (Voldemārs Strīķis)
 55. Rolandas Sune Svanbergas (Roland Sune Svanberg)
 56. Viljamas Rygelis Šmolstygas (William Riegel Schmalstieg)
 57. Michailas Šuras (Michael Shur)
 58. Rimas Vaičaitis
 59. Rimvydas Vasaitis
 60. Dyteris Verneris (Dieter Werner)
 61. Richardas Vilemsas (Richard Villems)
 62. Romualdas Viskanta
 63. Antoninas Zikikis (Antonino Zichichi)