Sudėtis

Atgal

Akademijos nariai

LMA tikrieji nariai
(akademikai)
LMA nariai emeritai (akademikai)
LMA užsienio nariai
 1. Egidijus Aleksandravičius
 2. Antanas Andrijauskas
 3. Juozas Augutis
 4. Vilijandas Bagdonavičius
 5. Jūras Banys
 6. Rimantas Barauskas
 7. Vytautas Basys
 8. Audrius Beinorius
 9. Vidmantas Bižokas
 10. Grasilda Blažienė
 11. Vilmantė Borutaitė
 12. Vincas Būda
 13. Vladas Algirdas Bumelis
 14. Eugenijus Butkus
 15. Zenonas Dabkevičius
 16. Darius Danusevičius
 17. Viktorija Daujotytė-Pakerienė
 18. Rūta Dubakienė
 19. Audrius Dubietis
 20. Pavelas Duchovskis
 21. Gintautas Dzemyda
 22. Raimondas Čiegis
 23. Algimantas Fedaravičius
 24. Arvaidas Galdikas
 25. Juozas Vidas Gražulevičius
 26. Vidmantas Gulbinas
 27. Feliksas Ivanauskas
 28. Rimantas Jankauskas
 29. Rūta Janonienė
 30. Eugenijus Jovaiša
 31. Gediminas Juzeliūnas
 32. Žydrė Kadžiulienė
 33. Rimantas Kačianauskas
 34. Artūras Kaklauskas
 35. Gintaris Kaklauskas
 36. Algirdas Kaliatka
 37. Vytautas Kaminskas
 38. Aivaras Kareiva
 39. Domas Kaunas
 40. Kęstutis Kilkus
 41. Saulius Klimašauskas
 42. Jūratė Kriaučiūnienė
 43. Arūnas Krotkus
 44. Vaidutis Kučinskas
 45. Zita Aušrelė Kučinskienė
 46. Juozas Kulys
 47. Genadijus Kulvietis
 48. Limas Kupčinskas
 49. Aleksandras Laucevičius
 50. Valdas Stanislovas Laurinavičius
 51. Antanas Laurinčikas
 52. Romas Lazutka
 53. Remigijus Leipus
 54. Ričardas Makuška
 55. Albertas Malinauskas
 56. Eugenijus Manstavičius
 57. Audrius Sigitas Maruška
 58. Arvydas Virgilijus Matulionis
 59. Jonas Mažeika
 60. Liudas Mažeika
 61. Valentinas Mikelėnas
 62. Robert Mokrik
 63. Gediminas Motuza Matuzevičius
 64. Jonas Remigijus Naujalis
 65. Evaldas Nekrašas
 66. Vytautas Nekrošius
 67. Gediminas Niaura
 68. Eugenijus Norkus
 69. Zenonas Norkus
 70. Sergej Olenin
 71. Vytautas Ostaševičius
 72. Rolandas Palekas
 73. Vygantas Paulauskas
 74. Rimvydas Petrauskas
 75. Konstantinas Pileckas
 76. Alfas Pliūra
 77. Povilas Poškas
 78. Arvydas Povilaitis
 79. Minvydas Kazys Ragulskis
 80. Rimantas Ramanauskas
 81. Arūnas Ramanavičius
 82. Daiva Rastenytė
 83. Valdemaras Razumas
 84. Vytautas Ruzgas
 85. Kęstutis Sasnauskas
 86. Antanas Sederevičius
 87. Jūratė Sprindytė
 88. Vidmantas Stanys
 89. Gediminas Staugaitis
 90. Kęstutis Strupas
 91. Bonifacas Stundžia
 92. Egidijus Šarauskis
 93. Raimundas Šiaučiūnas
 94. Virginijus Šikšnys
 95. Gintautas Tamulaitis 
 96. Sigitas Tamulevičius
 97. Gediminas Valkiūnas
 98. Leonas Valkūnas
 99. Gintaras Valušis
 100. Česlovas Venclovas
 101. Pranas Viškelis
 102. Mečislovas Žalakevičius
 103. Remigijus Žaliūnas
 104. Antanas Žilinskas
 105. Henrikas Žilinskas
 106. Artūras Žukauskas
 107. Vladas Žulkus

Informacija apie LMA tikruosius narius

 1. Ramutis Bansevičius
 2. Jurgis Brėdikis
 3. Antanas Buračas
 4. Mykolas Daunys
 5. Vincentas Dienys
 6. Danielius Eidukas
 7. Algirdas Gaižutis
 8. Jonas Grigas
 9. Romualdas Grigas
 10. Algimantas Grigelis
 11. Edvardas Gudavičius
 12. Eugenijus Arvydas Janulaitis
 13. Česlovas Jukna
 14. Benediktas Juodka
 15. Vytautas Juodkazis
 16. Gytis Juška
 17. Leonardas Kairiūkštis
 18. Sofija Kanopkaitė
 19. Romualdas Karazija
 20. Stasys Karazija
 21. Rymantas Jonas Kažys
 22. Zigmuntas Kiaupa
 23. Giedrius Antanas Kuprevičius
 24. Albinas Kusta
 25. Pranas Kūris
 26. Mykolas Lasinskas
 27. Vytautas Martinkus
 28. Jonas Mockus
 29. Algirdas Juozas Motuzas
 30. Algis Petras Piskarskas
 31. Antanas Praškevičius
 32. Kazimieras Ragulskis
 33. Algirdas Jonas Raila
 34. Vytautas Petras Rančelis
 35. Pranas Sadauskas
 36. Mifodijus Sapagovas
 37. Leonardas Sauka
 38. Vytautas Jonas Sirvydis
 39. Vytautas Konstantinas Sirvydis
 40. Algirdas Skirkevičius
 41. Algirdas Sliesaravičius
 42. Algirdas Petras Stabinis
 43. Jurgis Kazimieras Staniškis
 44. Vytautas Pranciškus Straižys
 45. Donatas Surgailis
 46. Marijus Arvydas Šliogeris
 47. Vytas Antanas Tamošiūnas
 48. Adolfas Laimutis Telksnys
 49. Giedrius Uždavinys
 50. Juozas Vidmantis Vaitkus
 51. Algirdas Vaclovas Valiulis
 52. Veronika Vasiliauskienė
 53. Jurgis Vilemas
 54. Gintautas Žintelis
 55. Edmundas Kazimieras Zavadskas

Informacija apie LMA narius emeritus

 1. Hojatas Adeli (Hojjat Adeli) 
 2. Aleksandras Alimovas 
 3. Makoto Asašima (Makoto Asashima) 
 4. Algirdas Avižienis
 5. Petras V. Avižonis 
 6. Aleksejus Bogdanovas 
 7. Deividas Bridžesas (David Bridges)
 8. Endriu Bušas (Andrew Bush) 
 9. Pietras Umbertas Dinis (Pietro Umberto Dini) 
 10. Vinfrydas Drochneris (Winfried Drochner) 
 11. Robertas Nilas Džounsas (Robert Neil Jones) 
 12. Svenas Ekdalis (Sven Ekdahl) 
 13. Hansas Jurgenas Foitas (Hans Jürgen Voigt) 
 14. Hansas Forsbergas (Hans Forsberg) 
 15. Šarlotė Friozė Fišer (Charlotte Froese Fischer) 
 16. Maiklas Fulenas (Michael Fullen)
 17. Rivneras Ganijevas (Rivner Ganiev)
 18. Frydrichas Gėcė (Friedrich Gőtze)
 19. Jurijus Gleba (Jurij Gleba)
 20. Janas Harfas (Jan Harff)
 21. Sergejus Inge-Večtomovas (Sergej Inge-Večtomov)
 22. Stivenas Helfordas (Stephen E. Halford)
 23. Rynkas van Hrondelė (Rienk van Grondelle) 
 24. Haincas Jerochas (Heinz Jeroch) 
 25. Janas Jurkevičius (Jan Jurkiewicz)
 26. Tomas Justelis (Thomas Jüstel) 
 27. Romualdas Kašuba
 28. Zdzislavas Kaveckis (Zdzisław Kawecki)
 29. Vytautas (Victor) Klemas
 30. Emilijus Knystautas 
 31. Ivanas Karlas Erikas Magnusonas (Ivan Karl-Eric Magnusson)
 32. Pėteris Malfertaineris (Peter Malfertheiner) 
 33. Algis Mickūnas
 34. Gvidas Mikelinis (Guido Michelini)
 35. Zenonas Mruzas (Zenon Mróz) 
 36. Žeraras Muru  (Gérard Albert Mourou)
 37. Stenas Nilsonas (Sten Nilsson) 
 38. Panas M. Pardalas (Panos M. Pardalos)
 39. Filipas Patsalis (Philippos C. Patsalis)
 40. Dmitrijus Pavlovas (Dmitrij Pavlov)
 41. Hansas Hartmutas Pėteris (Hans Hartmut Peter)
 42. Andrė Priumo (André Preumont)
 43. Kaliampudis Radhakrišna Rao (Calyampudi Radhakrishna Rao)
 44. Reinas Raudas (Rein Raud)
 45. Baiba Rivža
 46. Migelis Sanchuanas (Miguel A. F. Sanjuan)
 47. Eva Marija Severinson (Eva Maria Severinson)
 48. Karlas Skirnisonas (Karl Skirnisson)
 49. Kenvėjus Montgomeris Smitas (Kenway Montgomery Smith)
 50. Viktoras Algirdas Sniečkus 
 51. Janas Erikas Solheimas (Jan Erik Solheim)
 52. Tarmas Somerė (Tarmo Soomere)
 53. Ojaras Sparytis (Ojārs Spārītis)
 54. Voldemaras Strykis (Voldemārs Strīķis)
 55. Rolandas Sune Svanbergas (Roland Sune Svanberg)
 56. Viljamas Rygelis Šmolstygas (William Riegel Schmalstieg)
 57. Michailas Šuras (Michael Shur)
 58. Rimas Vaičaitis
 59. Rimvydas Vasaitis
 60. Dyteris Verneris (Dieter Werner)
 61. Richardas Vilemsas (Richard Villems)
 62. Romualdas Viskanta
 63. Antoninas Zikikis (Antonino Zichichi)