Sudėtis

Atgal

Akademijos narių sąrašas

Lietuvos mokslų akademijos tikrieji nariai 

 1. Antanas Andrijauskas
 2. Juozas Augutis
 3. Vilijandas Bagdonavičius
 4. Jūras Banys
 5. Vytautas Basys
 6. Vidmantas Bižokas
 7. Grasilda Blažienė
 8. Vilmantė Borutaitė
 9. Vincas Būda
 10. Vladas Algirdas Bumelis
 11. Eugenijus Butkus
 12. Zenonas Dabkevičius
 13. Darius Danusevičius
 14. Viktorija Daujotytė-Pakerienė
 15. Rūta Dubakienė
 16. Pavelas Duchovskis
 17. Gintautas Dzemyda
 18. Raimondas Čiegis
 19. Algimantas Fedaravičius
 20. Juozas Vidas Gražulevičius
 21. Feliksas Ivanauskas
 22. Vitalijus Janickis
 23. Rimantas Jankauskas
 24. Rūta Janonienė
 25. Eugenijus Arvydas Janulaitis
 26. Eugenijus Jovaiša
 27. Benediktas Juodka
 28. Rimantas Kačianauskas
 29. Artūras Kaklauskas
 30. Gintaris Kaklauskas
 31. Algirdas Kaliatka
 32. Vytautas Kaminskas
 33. Aivaras Kareiva
 34. Domas Kaunas
 35. Rymantas Jonas Kažys
 36. Kęstutis Kilkus
 37. Saulius Klimašauskas
 38. Arūnas Krotkus
 39. Vaidutis Kučinskas
 40. Zita Aušrelė Kučinskienė
 41. Juozas Kulys
 42. Genadijus Kulvietis
 43. Limas Kupčinskas
 44. Giedrius Antanas Kuprevičius
 45. Aleksandras Laucevičius
 46. Valdas Stanislovas Laurinavičius
 47. Antanas Laurinčikas
 48. Romas Lazutka
 49. Remigijus Leipus
 50. Ričardas Makuška
 51. Albertas Malinauskas
 52. Eugenijus Manstavičius
 53. Vytautas Martinkus
 54. Audrius Sigitas Maruška
 55. Arvydas Virgilijus Matulionis
 56. Jonas Mažeika
 57. Liudas Mažeika
 58. Valentinas Mikelėnas
 59. Robert Mokrik
 60. Gediminas Motuza Matuzevičius
 61. Algirdas Juozas Motuzas
 62. Jonas Remigijus Naujalis
 63. Evaldas Nekrašas
 64. Vytautas Nekrošius
 65. Gediminas Niaura
 66. Eugenijus Norkus
 67. Zenonas Norkus
 68. Sergej Olenin
 69. Vytautas Ostaševičius
 70. Rolandas Palekas
 71. Vygantas Paulauskas
 72. Rimvydas Petrauskas
 73. Konstantinas Pileckas
 74. Algis Petras Piskarskas
 75. Alfas Pliūra
 76. Povilas Poškas
 77. Arvydas Povilaitis
 78. Minvydas Kazys Ragulskis
 79. Algirdas Jonas Raila
 80. Rimantas Ramanauskas
 81. Arūnas Ramanavičius
 82. Daiva Rastenytė
 83. Valdemaras Razumas
 84. Vytautas Ruzgas
 85. Kęstutis Sasnauskas
 86. Antanas Sederevičius
 87. Jūratė Sprindytė
 88. Algirdas Petras Stabinis
 89. Jurgis Kazimieras Staniškis
 90. Vidmantas Stanys
 91. Kęstutis Strupas
 92. Bonifacas Stundžia
 93. Donatas Surgailis
 94. Raimundas Šiaučiūnas
 95. Virginijus Šikšnys
 96. Marijus Arvydas Šliogeris
 97. Gintautas Tamulaitis 
 98. Sigitas Tamulevičius
 99. Eugenijus Ušpuras
 100. Algirdas Vaclovas Valiulis
 101. Gediminas Valkiūnas
 102. Leonas Valkūnas
 103. Gintaras Valušis
 104. Česlovas Venclovas
 105. Pranas Viškelis
 106. Povilas Zakarevičius
 107. Edmundas Kazimieras Zavadskas
 108. Mečislovas Žalakevičius
 109. Remigijus Žaliūnas
 110. Antanas Žilinskas
 111. Henrikas Žilinskas
 112. Gintautas Žintelis
 113. Artūras Žukauskas
 114. Vladas Žulkus 

Lietuvos mokslų akademijos nariai emeritai

 1. Ramutis Bansevičius
 2. Jurgis Brėdikis
 3. Antanas Buračas
 4. Mykolas Daunys
 5. Vincentas Dienys
 6. Danielius Eidukas
 7. Algirdas Gaižutis
 8. Jonas Grigas
 9. Romualdas Grigas
 10. Algimantas Grigelis
 11. Edvardas Gudavičius
 12. Česlovas Jukna
 13. Vytautas Juodkazis
 14. Gytis Juška
 15. Leonardas Kairiūkštis
 16. Antanas Kairys
 17. Sofija Kanopkaitė
 18. Romualdas Karazija
 19. Stasys Karazija
 20. Zigmuntas Kiaupa
 21. Albinas Kusta
 22. Pranas Kūris
 23. Mykolas Lasinskas
 24. Jonas Mockus
 25. Antanas Praškevičius
 26. Kazimieras Ragulskis
 27. Vytautas Petras Rančelis
 28. Pranas Sadauskas
 29. Mifodijus Sapagovas
 30. Leonardas Sauka
 31. Vytautas Jonas Sirvydis
 32. Vytautas Konstantinas Sirvydis
 33. Algirdas Skirkevičius
 34. Algirdas Sliesaravičius
 35. Vytautas Pranciškus Straižys
 36. Lionginas Šepetys
 37. Algirdas Šileika
 38. Vytas Antanas Tamošiūnas
 39. Adolfas Laimutis Telksnys
 40. Antanas Tyla
 41. Giedrius Uždavinys
 42. Juozas Vidmantis Vaitkus
 43. Veronika Vasiliauskienė
 44. Jurgis Vilemas
 45. Zigmas Zinkevičius

Lietuvos mokslų akademijos užsienio nariai

 1. Hojatas Adeli (Hojjat Adeli)
 2. Žoresas Alfiorovas (Žores Alferov)
 3. Aleksandras Alimovas (Aleksandr Alimov)
 4. Makoto Asašima (Makoto Asashima)
 5. Algirdas Avižienis
 6. Petras Avižonis
 7. Aleksejus Bogdanovas (Aleksej Bogdanov)
 8. Deividas Bridžesas (David Bridges)
 9. A. G. Deivisas Filipas (A. G. Davis Philip)
 10. Endriu Bušas (Andrew Bush)
 11. Pietras Umbertas Dinis (Pietro Umberto Dini)
 12. Vinfrydas Drochneris (Winfried Drochner)
 13. Robertas Nilas Džounsas (Robert Neil Jones)
 14. Svenas Ekdalis (Sven Ekdahl)
 15. Hansas Jurgenas Foitas (Hans Jürgen Voigt)
 16. Hansas Forsbergas (Hans Forsberg)
 17. Šarlotė Friozė Fišer (Charlotte Froese Fischer)
 18. Maiklas Fulenas (Michael Fullen)
 19. Rivneras Ganijevas (Rivner Ganiev)
 20. Frydrichas Gėcė (Friedrich Gőtze)
 21. Jurijus Gleba (Jurij Gleba)
 22. Janas Harfas (Jan Harff)
 23. Sergejus Inge-Večtomovas (Sergej Inge-Večtomov)
 24. Stivenas Helfordas (Stephen E. Halford)
 25. Rynkas van Hrondelė (Rienk van Grondelle)
 26. Haincas Jerochas (Heinz Jeroch)
 27. Janas Jurkevičius (Jan Jurkiewicz)
 28. Tomas Justelis (Thomas Jüstel)
 29. Romualdas Kašuba
 30. Zdislavas Kaveckis (Zdisław Kawecki)
 31. Vytautas (Victor) Klemas
 32. Emilijus Knystautas
 33. Ivanas Karlas Erikas Magnusonas (Ivan Karl-Eric Magnusson)
 34. Pėteris Malfertaineris (Peter Malfertheiner)
 35. Algis Mickūnas
 36. Gvidas Mikelinis (Guido Michelini)
 37. Zenonas Mruzas (Zenon Mróz)
 38. Stenas Nilsonas (Sten Nilsson)
 39. Panas M. Pardalas (Panos M. Pardalos)
 40. Filipas Patsalis (Philippos C. Patsalis)
 41. Dmitrijus Pavlovas (Dmitrij Pavlov)
 42. Hansas Hartmutas Pėteris (Hans Hartmut Peter)
 43. Andrė Priumo (André Preumont)
 44. Kaliampudis Radhakrišna Rao (Calyampudi Radhakrishna Rao)
 45. Baiba Rivža
 46. Migelis Sanchuanas (Miguel A. F. Sanjuan)
 47. Eva Marija Severinson (Eva Maria Severinson)
 48. Bal Radžas Sėgalis (Bal Raj Sehgal)
 49. Karlas Skirnisonas (Karl Skirnisson)
 50. Kenvėjus Montgomeris Smitas (Kenway Montgomery Smith)
 51. Viktoras Algirdas Sniečkus
 52. Janas Erikas Solheimas (Jan Erik Solheim)
 53. Ojaras Sparytis (Ojārs Spārītis)
 54. Janis Stradinis (Jānis Stradiņš)
 55. Voldemaras Strykis (Voldemārs Strīķis)
 56. Rolandas Sune Svanbergas (Roland Sune Svanberg)
 57. Viljamas Rygelis Šmolstygas (William Riegel Schmalstieg)
 58. Frydrichas Šolcas (Friedrich Scholz)
 59. Michailas Šuras (Michael Shur)
 60. Viktoras Trajkovskis (Viktor Trajkovski)
 61. Rimas Vaičaitis
 62. Rimvydas Vasaitis
 63. Dyteris Verneris (Dieter Werner)
 64. Richardas Vilemsas (Richard Villems)
 65. Romualdas Viskanta
 66. Antoninas Zikikis (Antonino Zichichi)


Išsamesnė informacija apie LMA narius