Sudėtis

Atgal

Akademijos narių sąrašas

Lietuvos mokslų akademijos tikrieji nariai 

 1. Antanas Andrijauskas
 2. Juozas Augutis
 3. Vilijandas Bagdonavičius
 4. Jūras Banys
 5. Vytautas Basys
 6. Vidmantas Bižokas
 7. Grasilda Blažienė
 8. Vilmantė Borutaitė
 9. Vincas Būda
 10. Vladas Algirdas Bumelis
 11. Eugenijus Butkus
 12. Zenonas Dabkevičius
 13. Darius Danusevičius
 14. Viktorija Daujotytė-Pakerienė
 15. Rūta Dubakienė
 16. Pavelas Duchovskis
 17. Gintautas Dzemyda
 18. Raimondas Čiegis
 19. Algimantas Fedaravičius
 20. Juozas Vidas Gražulevičius
 21. Feliksas Ivanauskas
 22. Vitalijus Janickis
 23. Rimantas Jankauskas
 24. Rūta Janonienė
 25. Eugenijus Arvydas Janulaitis
 26. Eugenijus Jovaiša
 27. Benediktas Juodka
 28. Gytis Juška
 29. Rimantas Kačianauskas
 30. Artūras Kaklauskas
 31. Gintaris Kaklauskas
 32. Algirdas Kaliatka
 33. Vytautas Kaminskas
 34. Romualdas Karazija
 35. Aivaras Kareiva
 36. Domas Kaunas
 37. Rymantas Jonas Kažys
 38. Kęstutis Kilkus
 39. Saulius Klimašauskas
 40. Arūnas Krotkus
 41. Vaidutis Kučinskas
 42. Zita Aušrelė Kučinskienė
 43. Juozas Kulys
 44. Genadijus Kulvietis
 45. Limas Kupčinskas
 46. Giedrius Antanas Kuprevičius
 47. Aleksandras Laucevičius
 48. Valdas Stanislovas Laurinavičius
 49. Antanas Laurinčikas
 50. Romas Lazutka
 51. Remigijus Leipus
 52. Ričardas Makuška
 53. Albertas Malinauskas
 54. Eugenijus Manstavičius
 55. Vytautas Martinkus
 56. Audrius Sigitas Maruška
 57. Arvydas Virgilijus Matulionis
 58. Liudas Mažeika
 59. Valentinas Mikelėnas
 60. Robert Mokrik
 61. Gediminas Motuza Matuzevičius
 62. Algirdas Juozas Motuzas
 63. Jonas Remigijus Naujalis
 64. Evaldas Nekrašas
 65. Vytautas Nekrošius
 66. Gediminas Niaura
 67. Eugenijus Norkus
 68. Zenonas Norkus
 69. Sergej Olenin
 70. Vytautas Ostaševičius
 71. Vygantas Paulauskas
 72. Rimvydas Petrauskas
 73. Konstantinas Pileckas
 74. Algis Petras Piskarskas
 75. Alfas Pliūra
 76. Povilas Poškas
 77. Arvydas Povilaitis
 78. Minvydas Kazys Ragulskis
 79. Algirdas Jonas Raila
 80. Rimantas Ramanauskas
 81. Arūnas Ramanavičius
 82. Daiva Rastenytė
 83. Valdemaras Razumas
 84. Vytautas Ruzgas
 85. Kęstutis Sasnauskas
 86. Antanas Sederevičius
 87. Jūratė Sprindytė
 88. Algirdas Petras Stabinis
 89. Jurgis Kazimieras Staniškis
 90. Vidmantas Stanys
 91. Kęstutis Strupas
 92. Bonifacas Stundžia
 93. Donatas Surgailis
 94. Raimundas Šiaučiūnas
 95. Virginijus Šikšnys
 96. Marijus Arvydas Šliogeris
 97. Vytas Antanas Tamošiūnas
 98. Sigitas Tamulevičius
 99. Eugenijus Ušpuras
 100. Algirdas Vaclovas Valiulis
 101. Gediminas Valkiūnas
 102. Leonas Valkūnas
 103. Česlovas Venclovas
 104. Pranas Viškelis
 105. Povilas Zakarevičius
 106. Edmundas Kazimieras Zavadskas
 107. Mečislovas Žalakevičius
 108. Remigijus Žaliūnas
 109. Antanas Žilinskas
 110. Henrikas Žilinskas
 111. Gintautas Žintelis
 112. Artūras Žukauskas
 113. Vladas Žulkus 

Lietuvos mokslų akademijos nariai emeritai

 1. Ramutis Bansevičius
 2. Jurgis Brėdikis
 3. Antanas Buračas
 4. Mykolas Daunys
 5. Vincentas Dienys
 6. Danielius Eidukas
 7. Algirdas Gaižutis
 8. Jonas Grigas
 9. Romualdas Grigas
 10. Algimantas Grigelis
 11. Edvardas Gudavičius
 12. Česlovas Jukna
 13. Vytautas Juodkazis
 14. Leonardas Kairiūkštis
 15. Antanas Kairys
 16. Sofija Kanopkaitė
 17. Stasys Karazija
 18. Zigmuntas Kiaupa
 19. Albinas Kusta
 20. Pranas Kūris
 21. Mykolas Lasinskas
 22. Jonas Mockus
 23. Antanas Praškevičius
 24. Kazimieras Ragulskis
 25. Vytautas Petras Rančelis
 26. Pranas Sadauskas
 27. Mifodijus Sapagovas
 28. Leonardas Sauka
 29. Vytautas Jonas Sirvydis
 30. Vytautas Konstantinas Sirvydis
 31. Algirdas Skirkevičius
 32. Algirdas Sliesaravičius
 33. Vytautas Pranciškus Straižys
 34. Lionginas Šepetys
 35. Algirdas Šileika
 36. Adolfas Laimutis Telksnys
 37. Antanas Tyla
 38. Giedrius Uždavinys
 39. Juozas Vidmantis Vaitkus
 40. Veronika Vasiliauskienė
 41. Jurgis Vilemas
 42. Zigmas Zinkevičius

Lietuvos mokslų akademijos užsienio nariai

 1. Hojatas Adeli (Hojjat Adeli)
 2. Žoresas Alfiorovas (Žores Alferov)
 3. Aleksandras Alimovas (Aleksandr Alimov)
 4. Kazys Kęstutis Almenas
 5. Algirdas Avižienis
 6. Petras Avižonis
 7. Aleksejus Bogdanovas (Aleksej Bogdanov)
 8. Deividas Bridžesas (David Bridges)
 9. A. G. Deivisas Filipas (A. G. Davis Philip)
 10. Endriu Bušas (Andrew Bush)
 11. Pietras Umbertas Dinis (Pietro Umberto Dini)
 12. Vinfrydas Drochneris (Winfried Drochner)
 13. Robertas Nilas Džounsas (Robert Neil Jones)
 14. Svenas Ekdalis (Sven Ekdahl)
 15. Hansas Jurgenas Foitas (Hans Jürgen Voigt)
 16. Hansas Forsbergas (Hans Forsberg)
 17. Šarlotė Friozė Fišer (Charlotte Froese Fischer)
 18. Maiklas Fulenas (Michael Fullen)
 19. Rivneras Ganijevas (Rivner Ganiev)
 20. Frydrichas Gėcė (Friedrich Gőtze)
 21. Jurijus Gleba (Jurij Gleba)
 22. Janas Harfas (Jan Harff)
 23. Sergejus Inge-Večtomovas (Sergej Inge-Večtomov)
 24. Stivenas Helfordas (Stephen E. Halford)
 25. Rynkas van Hrondelė (Rienk van Grondelle)
 26. Viačeslavas Ivanovas (Viačeslav Ivanov)
 27. Haincas Jerochas (Heinz Jeroch)
 28. Janas Jurkevičius (Jan Jurkiewicz)
 29. Tomas Justelis (Thomas Jüstel)
 30. Romualdas Kašuba
 31. Zdislavas Kaveckis (Zdisław Kawecki)
 32. Vytautas (Victor) Klemas
 33. Emilijus Knystautas
 34. Ivanas Karlas Erikas Magnusonas (Ivan Karl-Eric Magnusson)
 35. Pėteris Malfertaineris (Peter Malfertheiner)
 36. Algis Mickūnas
 37. Gvidas Mikelinis (Guido Michelini)
 38. Zenonas Mruzas (Zenon Mróz)
 39. Stenas Nilsonas (Sten Nilsson)
 40. Panas M. Pardalas (Panos M. Pardalos)
 41. Filipas Patsalis (Philippos C. Patsalis)
 42. Dmitrijus Pavlovas (Dmitrij Pavlov)
 43. Hansas Hartmutas Pėteris (Hans Hartmut Peter)
 44. Andrė Priumo (André Preumont)
 45. Kaliampudis Radhakrišna Rao (Calyampudi Radhakrishna Rao)
 46. Baiba Rivža
 47. Migelis Sanchuanas (Miguel A. F. Sanjuan)
 48. Eva Marija Severinson (Eva Maria Severinson)
 49. Bal Radžas Sėgalis (Bal Raj Sehgal)
 50. Karlas Skirnisonas (Karl Skirnisson)
 51. Kenvėjus Montgomeris Smitas (Kenway Montgomery Smith)
 52. Viktoras Algirdas Sniečkus
 53. Janas Erikas Solheimas (Jan Erik Solheim)
 54. Ojaras Sparytis (Ojārs Spārītis)
 55. Janis Stradinis (Jānis Stradiņš)
 56. Voldemaras Strykis (Voldemārs Strīķis)
 57. Rolandas Sune Svanbergas (Roland Sune Svanberg)
 58. Viljamas Rygelis Šmolstygas (William Riegel Schmalstieg)
 59. Frydrichas Šolcas (Friedrich Scholz)
 60. Michailas Šuras (Michael Shur)
 61. Viktoras Trajkovskis (Viktor Trajkovski)
 62. Rimas Vaičaitis
 63. Rimvydas Vasaitis
 64. Dyteris Verneris (Dieter Werner)
 65. Richardas Vilemsas (Richard Villems)
 66. Romualdas Viskanta
 67. Antoninas Zikikis (Antonino Zichichi)

 Išsamesnė informacija apie LMA narius