Sudėtis

Atgal

Akademijos narių sąrašas

Lietuvos mokslų akademijos tikrieji nariai 

 1. Antanas Andrijauskas
 2. Juozas Augutis
 3. Vilijandas Bagdonavičius
 4. Jūras Banys
 5. Vytautas Basys
 6. Vidmantas Bižokas
 7. Grasilda Blažienė
 8. Vilmantė Borutaitė
 9. Vincas Būda
 10. Vladas Algirdas Bumelis
 11. Eugenijus Butkus
 12. Zenonas Dabkevičius
 13. Darius Danusevičius
 14. Viktorija Daujotytė-Pakerienė
 15. Rūta Dubakienė
 16. Pavelas Duchovskis
 17. Gintautas Dzemyda
 18. Raimondas Čiegis
 19. Algimantas Fedaravičius
 20. Juozas Vidas Gražulevičius
 21. Feliksas Ivanauskas
 22. Vitalijus Janickis
 23. Rimantas Jankauskas
 24. Rūta Janonienė
 25. Eugenijus Arvydas Janulaitis
 26. Eugenijus Jovaiša
 27. Benediktas Juodka
 28. Gytis Juška
 29. Rimantas Kačianauskas
 30. Artūras Kaklauskas
 31. Gintaris Kaklauskas
 32. Algirdas Kaliatka
 33. Vytautas Kaminskas
 34. Romualdas Karazija
 35. Aivaras Kareiva
 36. Domas Kaunas
 37. Rymantas Jonas Kažys
 38. Kęstutis Kilkus
 39. Saulius Klimašauskas
 40. Arūnas Krotkus
 41. Vaidutis Kučinskas
 42. Zita Aušrelė Kučinskienė
 43. Juozas Kulys
 44. Genadijus Kulvietis
 45. Limas Kupčinskas
 46. Giedrius Antanas Kuprevičius
 47. Aleksandras Laucevičius
 48. Valdas Stanislovas Laurinavičius
 49. Antanas Laurinčikas
 50. Romas Lazutka
 51. Remigijus Leipus
 52. Ričardas Makuška
 53. Albertas Malinauskas
 54. Eugenijus Manstavičius
 55. Vytautas Martinkus
 56. Audrius Sigitas Maruška
 57. Arvydas Virgilijus Matulionis
 58. Jonas Mažeika
 59. Liudas Mažeika
 60. Valentinas Mikelėnas
 61. Robert Mokrik
 62. Gediminas Motuza Matuzevičius
 63. Algirdas Juozas Motuzas
 64. Jonas Remigijus Naujalis
 65. Evaldas Nekrašas
 66. Vytautas Nekrošius
 67. Gediminas Niaura
 68. Eugenijus Norkus
 69. Zenonas Norkus
 70. Sergej Olenin
 71. Vytautas Ostaševičius
 72. Rolandas Palekas
 73. Vygantas Paulauskas
 74. Rimvydas Petrauskas
 75. Konstantinas Pileckas
 76. Algis Petras Piskarskas
 77. Alfas Pliūra
 78. Povilas Poškas
 79. Arvydas Povilaitis
 80. Minvydas Kazys Ragulskis
 81. Algirdas Jonas Raila
 82. Rimantas Ramanauskas
 83. Arūnas Ramanavičius
 84. Daiva Rastenytė
 85. Valdemaras Razumas
 86. Vytautas Ruzgas
 87. Kęstutis Sasnauskas
 88. Antanas Sederevičius
 89. Jūratė Sprindytė
 90. Algirdas Petras Stabinis
 91. Jurgis Kazimieras Staniškis
 92. Vidmantas Stanys
 93. Kęstutis Strupas
 94. Bonifacas Stundžia
 95. Donatas Surgailis
 96. Raimundas Šiaučiūnas
 97. Virginijus Šikšnys
 98. Marijus Arvydas Šliogeris
 99. Vytas Antanas Tamošiūnas
 100. Gintautas Tamulaitis 
 101. Sigitas Tamulevičius
 102. Eugenijus Ušpuras
 103. Algirdas Vaclovas Valiulis
 104. Gediminas Valkiūnas
 105. Leonas Valkūnas
 106. Gintaras Valušis
 107. Česlovas Venclovas
 108. Pranas Viškelis
 109. Povilas Zakarevičius
 110. Edmundas Kazimieras Zavadskas
 111. Mečislovas Žalakevičius
 112. Remigijus Žaliūnas
 113. Antanas Žilinskas
 114. Henrikas Žilinskas
 115. Gintautas Žintelis
 116. Artūras Žukauskas
 117. Vladas Žulkus 

Lietuvos mokslų akademijos nariai emeritai

 1. Ramutis Bansevičius
 2. Jurgis Brėdikis
 3. Antanas Buračas
 4. Mykolas Daunys
 5. Vincentas Dienys
 6. Danielius Eidukas
 7. Algirdas Gaižutis
 8. Jonas Grigas
 9. Romualdas Grigas
 10. Algimantas Grigelis
 11. Edvardas Gudavičius
 12. Česlovas Jukna
 13. Vytautas Juodkazis
 14. Leonardas Kairiūkštis
 15. Antanas Kairys
 16. Sofija Kanopkaitė
 17. Stasys Karazija
 18. Zigmuntas Kiaupa
 19. Albinas Kusta
 20. Pranas Kūris
 21. Mykolas Lasinskas
 22. Jonas Mockus
 23. Antanas Praškevičius
 24. Kazimieras Ragulskis
 25. Vytautas Petras Rančelis
 26. Pranas Sadauskas
 27. Mifodijus Sapagovas
 28. Leonardas Sauka
 29. Vytautas Jonas Sirvydis
 30. Vytautas Konstantinas Sirvydis
 31. Algirdas Skirkevičius
 32. Algirdas Sliesaravičius
 33. Vytautas Pranciškus Straižys
 34. Lionginas Šepetys
 35. Algirdas Šileika
 36. Adolfas Laimutis Telksnys
 37. Antanas Tyla
 38. Giedrius Uždavinys
 39. Juozas Vidmantis Vaitkus
 40. Veronika Vasiliauskienė
 41. Jurgis Vilemas
 42. Zigmas Zinkevičius

Lietuvos mokslų akademijos užsienio nariai

 1. Hojatas Adeli (Hojjat Adeli)
 2. Žoresas Alfiorovas (Žores Alferov)
 3. Aleksandras Alimovas (Aleksandr Alimov)
 4. Kazys Kęstutis Almenas
 5. Makoto Asašima (Makoto Asashima)
 6. Algirdas Avižienis
 7. Petras Avižonis
 8. Aleksejus Bogdanovas (Aleksej Bogdanov)
 9. Deividas Bridžesas (David Bridges)
 10. A. G. Deivisas Filipas (A. G. Davis Philip)
 11. Endriu Bušas (Andrew Bush)
 12. Pietras Umbertas Dinis (Pietro Umberto Dini)
 13. Vinfrydas Drochneris (Winfried Drochner)
 14. Robertas Nilas Džounsas (Robert Neil Jones)
 15. Svenas Ekdalis (Sven Ekdahl)
 16. Hansas Jurgenas Foitas (Hans Jürgen Voigt)
 17. Hansas Forsbergas (Hans Forsberg)
 18. Šarlotė Friozė Fišer (Charlotte Froese Fischer)
 19. Maiklas Fulenas (Michael Fullen)
 20. Rivneras Ganijevas (Rivner Ganiev)
 21. Frydrichas Gėcė (Friedrich Gőtze)
 22. Jurijus Gleba (Jurij Gleba)
 23. Janas Harfas (Jan Harff)
 24. Sergejus Inge-Večtomovas (Sergej Inge-Večtomov)
 25. Stivenas Helfordas (Stephen E. Halford)
 26. Rynkas van Hrondelė (Rienk van Grondelle)
 27. Viačeslavas Ivanovas (Viačeslav Ivanov)
 28. Haincas Jerochas (Heinz Jeroch)
 29. Janas Jurkevičius (Jan Jurkiewicz)
 30. Tomas Justelis (Thomas Jüstel)
 31. Romualdas Kašuba
 32. Zdislavas Kaveckis (Zdisław Kawecki)
 33. Vytautas (Victor) Klemas
 34. Emilijus Knystautas
 35. Ivanas Karlas Erikas Magnusonas (Ivan Karl-Eric Magnusson)
 36. Pėteris Malfertaineris (Peter Malfertheiner)
 37. Algis Mickūnas
 38. Gvidas Mikelinis (Guido Michelini)
 39. Zenonas Mruzas (Zenon Mróz)
 40. Stenas Nilsonas (Sten Nilsson)
 41. Panas M. Pardalas (Panos M. Pardalos)
 42. Filipas Patsalis (Philippos C. Patsalis)
 43. Dmitrijus Pavlovas (Dmitrij Pavlov)
 44. Hansas Hartmutas Pėteris (Hans Hartmut Peter)
 45. Andrė Priumo (André Preumont)
 46. Kaliampudis Radhakrišna Rao (Calyampudi Radhakrishna Rao)
 47. Baiba Rivža
 48. Migelis Sanchuanas (Miguel A. F. Sanjuan)
 49. Eva Marija Severinson (Eva Maria Severinson)
 50. Bal Radžas Sėgalis (Bal Raj Sehgal)
 51. Karlas Skirnisonas (Karl Skirnisson)
 52. Kenvėjus Montgomeris Smitas (Kenway Montgomery Smith)
 53. Viktoras Algirdas Sniečkus
 54. Janas Erikas Solheimas (Jan Erik Solheim)
 55. Ojaras Sparytis (Ojārs Spārītis)
 56. Janis Stradinis (Jānis Stradiņš)
 57. Voldemaras Strykis (Voldemārs Strīķis)
 58. Rolandas Sune Svanbergas (Roland Sune Svanberg)
 59. Viljamas Rygelis Šmolstygas (William Riegel Schmalstieg)
 60. Frydrichas Šolcas (Friedrich Scholz)
 61. Michailas Šuras (Michael Shur)
 62. Viktoras Trajkovskis (Viktor Trajkovski)
 63. Rimas Vaičaitis
 64. Rimvydas Vasaitis
 65. Dyteris Verneris (Dieter Werner)
 66. Richardas Vilemsas (Richard Villems)
 67. Romualdas Viskanta
 68. Antoninas Zikikis (Antonino Zichichi)


Išsamesnė informacija apie LMA narius