Sudėtis

Atgal

Akademijos narių sąrašas

Lietuvos mokslų akademijos tikrieji nariai 

 1. Antanas Andrijauskas
 2. Juozas Augutis
 3. Vilijandas Bagdonavičius
 4. Jūras Banys
 5. Vytautas Basys
 6. Vidmantas Bižokas
 7. Grasilda Blažienė
 8. Vilmantė Borutaitė
 9. Vincas Būda
 10. Vladas Algirdas Bumelis
 11. Eugenijus Butkus
 12. Zenonas Dabkevičius
 13. Darius Danusevičius
 14. Viktorija Daujotytė-Pakerienė
 15. Rūta Dubakienė
 16. Pavelas Duchovskis
 17. Gintautas Dzemyda
 18. Raimondas Čiegis
 19. Algimantas Fedaravičius
 20. Juozas Vidas Gražulevičius
 21. Feliksas Ivanauskas
 22. Vitalijus Janickis
 23. Rimantas Jankauskas
 24. Rūta Janonienė
 25. Eugenijus Jovaiša
 26. Rimantas Kačianauskas
 27. Artūras Kaklauskas
 28. Gintaris Kaklauskas
 29. Algirdas Kaliatka
 30. Vytautas Kaminskas
 31. Aivaras Kareiva
 32. Domas Kaunas
 33. Kęstutis Kilkus
 34. Saulius Klimašauskas
 35. Arūnas Krotkus
 36. Vaidutis Kučinskas
 37. Zita Aušrelė Kučinskienė
 38. Juozas Kulys
 39. Genadijus Kulvietis
 40. Limas Kupčinskas
 41. Giedrius Antanas Kuprevičius
 42. Aleksandras Laucevičius
 43. Valdas Stanislovas Laurinavičius
 44. Antanas Laurinčikas
 45. Romas Lazutka
 46. Remigijus Leipus
 47. Ričardas Makuška
 48. Albertas Malinauskas
 49. Eugenijus Manstavičius
 50. Vytautas Martinkus
 51. Audrius Sigitas Maruška
 52. Arvydas Virgilijus Matulionis
 53. Jonas Mažeika
 54. Liudas Mažeika
 55. Valentinas Mikelėnas
 56. Robert Mokrik
 57. Gediminas Motuza Matuzevičius
 58. Algirdas Juozas Motuzas
 59. Jonas Remigijus Naujalis
 60. Evaldas Nekrašas
 61. Vytautas Nekrošius
 62. Gediminas Niaura
 63. Eugenijus Norkus
 64. Zenonas Norkus
 65. Sergej Olenin
 66. Vytautas Ostaševičius
 67. Rolandas Palekas
 68. Vygantas Paulauskas
 69. Rimvydas Petrauskas
 70. Konstantinas Pileckas
 71. Alfas Pliūra
 72. Povilas Poškas
 73. Arvydas Povilaitis
 74. Minvydas Kazys Ragulskis
 75. Rimantas Ramanauskas
 76. Arūnas Ramanavičius
 77. Daiva Rastenytė
 78. Valdemaras Razumas
 79. Vytautas Ruzgas
 80. Kęstutis Sasnauskas
 81. Antanas Sederevičius
 82. Jūratė Sprindytė
 83. Algirdas Petras Stabinis
 84. Vidmantas Stanys
 85. Kęstutis Strupas
 86. Bonifacas Stundžia
 87. Donatas Surgailis
 88. Raimundas Šiaučiūnas
 89. Virginijus Šikšnys
 90. Marijus Arvydas Šliogeris
 91. Gintautas Tamulaitis 
 92. Sigitas Tamulevičius
 93. Eugenijus Ušpuras
 94. Gediminas Valkiūnas
 95. Leonas Valkūnas
 96. Gintaras Valušis
 97. Česlovas Venclovas
 98. Pranas Viškelis
 99. Povilas Zakarevičius
 100. Edmundas Kazimieras Zavadskas
 101. Mečislovas Žalakevičius
 102. Remigijus Žaliūnas
 103. Antanas Žilinskas
 104. Henrikas Žilinskas
 105. Gintautas Žintelis
 106. Artūras Žukauskas
 107. Vladas Žulkus 

Lietuvos mokslų akademijos nariai emeritai

 1. Ramutis Bansevičius
 2. Jurgis Brėdikis
 3. Antanas Buračas
 4. Mykolas Daunys
 5. Vincentas Dienys
 6. Danielius Eidukas
 7. Algirdas Gaižutis
 8. Jonas Grigas
 9. Romualdas Grigas
 10. Algimantas Grigelis
 11. Edvardas Gudavičius
 12. Eugenijus Arvydas Janulaitis
 13. Česlovas Jukna
 14. Benediktas Juodka
 15. Vytautas Juodkazis
 16. Gytis Juška
 17. Leonardas Kairiūkštis
 18. Antanas Kairys
 19. Sofija Kanopkaitė
 20. Romualdas Karazija
 21. Stasys Karazija
 22. Rymantas Jonas Kažys
 23. Zigmuntas Kiaupa
 24. Albinas Kusta
 25. Pranas Kūris
 26. Mykolas Lasinskas
 27. Jonas Mockus
 28. Algis Petras Piskarskas
 29. Antanas Praškevičius
 30. Kazimieras Ragulskis
 31. Algirdas Jonas Raila
 32. Vytautas Petras Rančelis
 33. Pranas Sadauskas
 34. Mifodijus Sapagovas
 35. Leonardas Sauka
 36. Vytautas Jonas Sirvydis
 37. Vytautas Konstantinas Sirvydis
 38. Algirdas Skirkevičius
 39. Algirdas Sliesaravičius
 40. Jurgis Kazimieras Staniškis
 41. Vytautas Pranciškus Straižys
 42. Algirdas Šileika
 43. Vytas Antanas Tamošiūnas
 44. Adolfas Laimutis Telksnys
 45. Antanas Tyla
 46. Giedrius Uždavinys
 47. Juozas Vidmantis Vaitkus
 48. Algirdas Vaclovas Valiulis
 49. Veronika Vasiliauskienė
 50. Jurgis Vilemas

Lietuvos mokslų akademijos užsienio nariai

 1. Hojatas Adeli (Hojjat Adeli)
 2. Žoresas Alfiorovas (Žores Alferov)
 3. Aleksandras Alimovas (Aleksandr Alimov)
 4. Makoto Asašima (Makoto Asashima)
 5. Algirdas Avižienis
 6. Petras Avižonis
 7. Aleksejus Bogdanovas (Aleksej Bogdanov)
 8. Deividas Bridžesas (David Bridges)
 9. A. G. Deivisas Filipas (A. G. Davis Philip)
 10. Endriu Bušas (Andrew Bush)
 11. Pietras Umbertas Dinis (Pietro Umberto Dini)
 12. Vinfrydas Drochneris (Winfried Drochner)
 13. Robertas Nilas Džounsas (Robert Neil Jones)
 14. Svenas Ekdalis (Sven Ekdahl)
 15. Hansas Jurgenas Foitas (Hans Jürgen Voigt)
 16. Hansas Forsbergas (Hans Forsberg)
 17. Šarlotė Friozė Fišer (Charlotte Froese Fischer)
 18. Maiklas Fulenas (Michael Fullen)
 19. Rivneras Ganijevas (Rivner Ganiev)
 20. Frydrichas Gėcė (Friedrich Gőtze)
 21. Jurijus Gleba (Jurij Gleba)
 22. Janas Harfas (Jan Harff)
 23. Sergejus Inge-Večtomovas (Sergej Inge-Večtomov)
 24. Stivenas Helfordas (Stephen E. Halford)
 25. Rynkas van Hrondelė (Rienk van Grondelle)
 26. Haincas Jerochas (Heinz Jeroch)
 27. Janas Jurkevičius (Jan Jurkiewicz)
 28. Tomas Justelis (Thomas Jüstel)
 29. Romualdas Kašuba
 30. Zdislavas Kaveckis (Zdisław Kawecki)
 31. Vytautas (Victor) Klemas
 32. Emilijus Knystautas
 33. Ivanas Karlas Erikas Magnusonas (Ivan Karl-Eric Magnusson)
 34. Pėteris Malfertaineris (Peter Malfertheiner)
 35. Algis Mickūnas
 36. Gvidas Mikelinis (Guido Michelini)
 37. Zenonas Mruzas (Zenon Mróz)
 38. Stenas Nilsonas (Sten Nilsson)
 39. Panas M. Pardalas (Panos M. Pardalos)
 40. Filipas Patsalis (Philippos C. Patsalis)
 41. Dmitrijus Pavlovas (Dmitrij Pavlov)
 42. Hansas Hartmutas Pėteris (Hans Hartmut Peter)
 43. Andrė Priumo (André Preumont)
 44. Kaliampudis Radhakrišna Rao (Calyampudi Radhakrishna Rao)
 45. Baiba Rivža
 46. Migelis Sanchuanas (Miguel A. F. Sanjuan)
 47. Eva Marija Severinson (Eva Maria Severinson)
 48. Karlas Skirnisonas (Karl Skirnisson)
 49. Kenvėjus Montgomeris Smitas (Kenway Montgomery Smith)
 50. Viktoras Algirdas Sniečkus
 51. Janas Erikas Solheimas (Jan Erik Solheim)
 52. Ojaras Sparytis (Ojārs Spārītis)
 53. Janis Stradinis (Jānis Stradiņš)
 54. Voldemaras Strykis (Voldemārs Strīķis)
 55. Rolandas Sune Svanbergas (Roland Sune Svanberg)
 56. Viljamas Rygelis Šmolstygas (William Riegel Schmalstieg)
 57. Michailas Šuras (Michael Shur)
 58. Viktoras Trajkovskis (Viktor Trajkovski)
 59. Rimas Vaičaitis
 60. Rimvydas Vasaitis
 61. Dyteris Verneris (Dieter Werner)
 62. Richardas Vilemsas (Richard Villems)
 63. Romualdas Viskanta
 64. Antoninas Zikikis (Antonino Zichichi)


Išsamesnė informacija apie LMA narius