Sudėtis

Archyvas

2020 M. SAUSIO DARBOTVARKĖ

Sausio 13 d. 10 val.

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko Viktoro Pranckiečio kvietimas dalyvauti Lietuvos Respublikos Seimo iškilmingame Laisvės gynėjų dienos minėjime ir Laisvės premijos įteikimo ceremonijoje (LRS)

Sausio 14 d. 9 val.

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)

Sausio 16 d. 15 val.

Susitikimas su Latvijos mokslų akademijos prezidentu prof. Ojarsu Sparičiu dėl Baltijos ir Skandinavijos mokslo akademijų sąjungos bei Jaunųjų akademijų veiklos.

Sausio 17 d. 10 val.

2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos investicinių prioritetų uždavinių, skirtų investicijoms į mokslinius tyrimus ir studijas, valdymo komiteto posėdis (ŠMSM)

Sausio 21 d. 9 val.

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)

Sausio 21 d. 10.30 val.

Susitikimas su Ignalinos rajono savivaldybės mero pavaduotoju Manfredu Žymantu dėl Ignalinos ir LMA bendradarbiavimo (LMA prezidento kab.)

Sausio 21 d. 12 val.

Susitikimas su Taipėjaus misijos atstovu Latvijos Respublikoje Andy Chinu ir švietimo, mokslo ir sporto viceministru akad. Valdemaru Razumu

Sausio 23 d. 10 val.

Susitikimas su Baltarusijos valstybinio medicinos universiteto delegacija, vadovaujamo rektoriaus Anatolijaus Sikorskij (Anatolij Sikorskij), dėl Vilniaus ir Minsko universitetų bendradarbiavimo mokslo srityje (LMA prezidento kab.)

Sausio 27 d. 18 val.

Kvietimas dalyvauti Aukštųjų kursų Kaune 100-mečio minėjime (Kaunas)

Sausio 28 d. 9 val.

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)

Sausio 28 d. 18.30 val.

Prancūzijos ambasadorės Lietuvoje p. Claire Lignières-Counathe kvietimas dalyvauti susitikime su Prancūzijos Vyriausybės stipendininkais, stažuotojais ir mokslininkais (Prancūzijos ambasada)

Sausio 30 d. 9 val.

2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos investicinių prioritetų uždavinių, skirtų investicijoms į mokslinius tyrimus ir studijas, valdymo komiteto posėdis (Švietimo, mokslo ir sporto ministerija)

Sausio 30 d. 13 val. 

Įžangos žodis konferencijoje-diskusijoje „Biologijos ir medicinos mokslų Lietuvoje perspektyvos“ (LMA)

2020 M. VASARIO DARBOTVARKĖ

Vasario 4 d. 

Lietuvos mokslo premijų komisijos posėdžiai (LMA)

Vasario 5 d. 13.30 val.

LRV Ministro Pirmininko kvietimas dalyvauti pasitarime dėl Inovacijų skatinimo fondo įstatymo ir Technologijų ir inovacijų įstatymo Nr. XIII-1414 8, 14, 18, 21 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų (LRV)

Vasario 6 d. 10.30 val.

LR Vyriausybės kanclerio kvietimas į pasitarimą aptarti LMA Vrublevskių bibliotekos statybos klausimus  (LRV)

Vasario 6 d. 13 val. 

 

Vasario 7 d. 14 val. 

Zigmo Zinkevičiaus auditorijos atidarymas (VU)

Vasario 10 d. 13.30 val.

Susitikimas su LR Prezidento patarėju Pauliumi Baltoku (LMA)

Vasario 11 d. 9 val.

Kvietimas dalyvauti LRT Aktualijų studijoje dėl mokslo ir politikos bendradarbiavimo (LRT)

Vasario 12 d. 10.30 val.

Kvietimas dalyvauti susitikime su Lietuvos Respublikos Prezidentu švietimo ir mokslo kokybės, tinklo, finansavimo bei ekonominės ir socialinės nelygybės sprendinių klausimams aptarti (LR Prezidentūra)

Vasario 14 d. 13 val.

Susitikimas su Švedijos mokslinių tyrimų centro „Max IV“ vadovais (LMA)

Vasario 18 d. 9 val.

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)

Vasario 18 d. 13 val.

Įžangos žodis konferencijoje-diskusijoje „Socialinių mokslų iššūkiai ir perspektyvos“ (LMA)

Vasario 19 d. 9 val. 

2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto posėdis (Crowne Plaza Vilnius)

Vasario 20 d. 8 val.

LMA Vrublevskių bibliotekos direktoriaus rinkimai (LMA)

Vasario 20 d. 10 val. 

Pasisakymas konferencijoje „Europos žalias kursas: iššūkiais grįstos galimybės agro-miškų mokslui ir verslui“ (LMA)

Vasario 20 d. 11 val.

Dalyvavimas Vilniaus knygų mugėje 2020 (Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO)

Vasario 20 d. 14 val.

Pasitarimas dėl Technologijų ir inovacijų įstatymo keitimo (peržiūros) (ŠMSM)

Vasario 20 d. 15 val.

Lietuvos mokslo tarybos valdybos posėdis (LMT)

Vasario 20 d. 17.30 val.

Nepaprastojo ir įgaliotojo Japonijos ambasadoriaus Lietuvoje J. E. Shiro Yamasaki kvietimas dalyvauti priėmime, skirtame Japonijos imperatoriaus gimtadienio proga (Nacionalinė meno galerija)

Vasario 24 d. 

Komandiruotė į Rygą (Latvija) dalyvauti Baltijos šalių konferencijoje „Inovacijos (naujovės) – 21-ojo amžiaus jėga“

Vasario 25 d. 9 val.

Kvietimas dalyvauti naujojo finansinio 2021-2027 m. periodo Veiksmų programos 1 prioriteto „Pažangesnė Lietuva“ diskusijoje su socialiniais- ekonominiais partneriais (Ekonomikos ir inovacijų ministerija)

Vasario 25 d. 13 val.

Lietuvos mokslų akademijos narių visuotinis susirinkimas (LMA)

Vasario 26 d. 14 val.

Susitikimas su Nepaprastuoju ir  įgaliotuoju Norvegijos ambasadoriumi J. E. ponu Karsten Klepsvik ir akad. Virginijumi Šikšniu (LMA)

Vasario 27 d. 14 val.

VU Doktorantūros komiteto posėdis (VU)

Vasario 28 d. 14 val. 

Dalyvavimas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos apdovanojimų už lietuvių kalbos puoselėjimą renginyje (LMA)

2020 M. KOVO MĖN. DARBOTVARKĖ

Kovo 3 d. 10 val.

2019 metų Lietuvos mokslo premijos laureato diplomų teikimo iškilmės (LMA)

Kovo 5 d. 13.30 val.

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos prioritetų įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis (ŠMSM)

Kovo 10 d. 9 val. 

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)

Kovo 10 d. 18 val.

Įžangos žodis Justino Marcinkevičiaus (1930–2011) 90-mečio vakaro renginyje (LMA)

2020 M. GEGUŽĖS MĖN. DARBOTVARKĖ

Gegužės 4 d. 10-12 val.

Dalyvavimas Seimo Ekonomikos komiteto posėdyje dėl Inovacijų fondo kūrimo (LRS)

Gegužės 5 d. 15 val.

Virtualus LMA prezidiumo posėdis

Gegužės 27 d.  8:45-11:30 val.

Kvietimas dalyvauti nuotoliniame Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje (LRS)

 Gegužės 28 d. 10-13val.

Kvietimas į posėdį dėl Lietuvos dalyvavimo Horizonto programoje (LR Prezidentūra)

Gegužės 29 d. 10-13 val.

Europos Sąjungos šalių akademijų mokslo konsultacinės tarybos (European Academies Science Advisory Council) posėdis

Gegužės 29 d. 12 val.

LMA prezidento, kaip komisijos nario, dalyvavimas virtualiame habilitacinės disertacijos gynime (Rumunijos MA)

2020 M. BIRŽELIO MĖN. DARBOTVARKĖ

Birželio 2 d. 9 val.

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)

Birželio 3 d. 9 val.

Kvietimas dalyvauti virtualiame Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje ugdymo įstaigų tinklo pertvarkos klausimais (LRS)

Birželio 3 d. 10 val.

Kvietimas dalyvauti virtualiame Seimo Ekonomikos komiteto posėdyje dėl Konkurencijos įstatymo kai kurių straipsnių pakeitimo ir Inovacijų skatinimo fondo įstatymo projekto svarstymo (LRS)

Birželio 3 d. 15 val.

LMA prezidento ir viceprezidento dalyvavimas virtualiame ALLEA generalinės asamblėjos posėdyje

Birželio 4 d. 15 val.

Akad. Jūro Banio, kaip komisijos nario, dalyvavimas daktaro disertacijos gynime (VU)

Birželio 8 d. 15.30 val.

Nacionalinės bibliotekos Mokslo tarybos nuotolinis posėdis

Birželio 9 d. 18 val. 

Virtualus Europos Sąjungos šalių Akademijų mokslo konsultacinės tarybos (EASAC) posėdis „Akademijų rolė pandemijos metu“

Birželio 10 d.

Dalyvavimas Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje aptariant aktualiausius švietimo ir mokslo klausimus bei Ekonomikos komiteto posėdyje dėl Inovacijų skatinimo fondo įstatymo projekto bei Technologijų ir inovacijų įstatymo kai kurių nuostatų pakeitimo (LRS)

Birželio 12 d. 

Kvietimas dalyvauti nuotoliniame pasitarime pasidalyti patirtimi su atstovais iš Estijos mokslo tarybos dėl mokslo ekspertų (ŠMSM) 

Birželio 16 d. 9 val.

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)

Birželio 17 d. 8.45 val.

Kvietimas dalyvauti nuotoliniame Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje dėl švietimo būklės Lietuvoje

Birželio 17 d. 11 val. 

Europos akademijų mokslo patariamosios tarybos posėdis dėl COVID-19

Birželio 17 d. 15 val. 

Dalyvavimas diskusijoje „Penktosios kartos (5 G) judriojo ryšio įtaka gyventojų sveikatai ir imunitetui“. Nuotoliniu būdu organizuoja LR Seimo Sveikos gyvensenos komisija; LR Seimo Aplinkos apsaugos komitetas; LR Seimo Žmogaus teisių komitetas.

Birželio 17 d. 16 val. 

Nuotolonis Sankt Peterburgo Technikos universiteto tarybos posėdis

Birželio 18 d. 

Kvietimas dalyvauti išvažiuojamajame ŽŪMMS posėdyje Babtuose

Birželio 22 d. 

Akademikų J. Banio, Z. Dabkevičiaus, D. Kauno, A. Kareivos išvyka į Pakruojo r. savivaldybę aptarti bendradarbiavimo klausimus. 

Birželio 23 d. 9 val.

Pasitarimas žurnalo „Medicina“ leidybos klausimais (LMA)

Birželio 23 d. 10 val.

Susitikimas su Lietuvos istorijos insitituto direktoriumi dr.  Alvydu Nikžentaičiu dėl Lietuvos- Rusijos istorinės atminties komisijos (LMA)

Birželio 25 d. 10 val.

Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus biuro posėdis (LMA)

Birželio 26 d.

Konferencijos „Nauja Europos kovos su vėžiu strategija – sprendimai Lietuvai“ atidarymas (LMA)

2020 M. LIEPOS MĖN. DARBOTVARKĖ

Liepos 2 d. 10 val.

Susitikimas su verslo centro „Teltonika“ atstovais dėl mokslo ir verslo bendradarbiavimo (LMA)

Liepos 2 d. 11.30 val.

Kvietimas dalyvauti susitikime dėl Ekonomikos DNR  vienos iš veiklų – „Horizonto“ programos skatinimo (LR Prezidentūra)

Liepos 2 d. 15 val.

Susitikimas su Lietuvos olimpinės akademijos prezidentu Artūru Poviliūnu

Liepos 10 d. 10 val.

Susitikimas su akad. Zenonu Norkumi aptarti aktualius LMA klausimus (LMA)

Liepos 14 d. 10 val.

Tarpinstitucinis pasitarimas Vyriausybėje (LRV)

Liepos 17 d. 10–11 val.

Virtualus Lietuvos ateities ekonomikos DNR komisijos posėdis

Liepos 15–31 d.

Kasmetinės atostogos. Pavaduoja viceprezidentas Zenonas Dabkevičius.

2020 M. RUGPJŪČIO MĖN. DARBOTVARKĖ

Rugpjūčio 6 d. 10 val.

Susitikimas su LR Seimo nariu Algimantu Kirkučiu dėl žiedinės ekonomikos.

Rugpjūčio 7 d.

Virtualus Lietuvos ateities ekonomikos DNR komisijos posėdis (FM)

Rugpjūčio 10 d. 13.30 val.

Kvietimas dalyvauti posėdyje dėl HORIZONTO programos (ŠMSM).

Rugpjūčio 11 d. 11 val.

Susitikimas su LR Prezidento patarėja mokslui ir švietimui (LR Prezidentūra).

Rugpjūčio 12 d. 8.30 val.

Pasitarimas dėl 2020 m. valstybinio matematikos brandos egzamino rezultatų (nuotoliniu būdu) (ŠMSM).

Rugpjūčio 14 d.

Virtualus Lietuvos ateities ekonomikos DNR komisijos posėdis (FM)

Rugpjūčio 21 d.

Virtualus Lietuvos ateities ekonomikos DNR komisijos posėdis (FM)

Rugpjūčio 25 d. 9 val.

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA).

Rugpjūčio 25 d. 15 val.

Lietuvos mokslo tarybos valdybos posėdis (LMT)

Rugpjūčio 27 d. 8 val.

Kvietimas dalyvauti Vyriausybės posėdyje dėl Nacionalinės pažangos programos (LRV)

Rugpjūčio 27 d. 14 val.

Virtualus 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų Investicijų veiksmų programos investicinių prioritetų uždavinių skirtų, investicijoms į mokslinius tyrimus ir studijas, valdymo komiteto posėdžio

2020 M. RUGSĖJO MĖN. DARBOTVARKĖ

Rugsėjo 1 d. 9 val.

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA prezidento kab.)

Rugsėjo 4 d. 15 val.

Virtualus Lietuvos ateities ekonomikos DNR komisijos posėdis (LRV)

Rugsėjo 7 d. 15 val.

NPP koordinavimo komisijos posėdis (LRV)

Rugsėjo 8 d. 9 val.

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)

Rugsėjo 8 d. 10 val.

Konferencija „ Lietuva – žaliosios ekonomikos holistinio tvaraus vystymo unikalus kraštas“ (Žemės ūkio rūmai)

Rugsėjo 15 d. 9 val.

Nuotolinis LMA prezidiumo posėdis

Rugsėjo 16 d. 8.30 val.

Nuotolinis Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdis dėl darbo grupės rekomendacijų Ateities ekonomikos DNR plano įgyvendinimui

Rugsėjo 16 d. 15 val.

Lietuvos mokslo tarybos valdybos posėdis (LMT)

Rugsėjo 17 d. 9 val.

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto nuotolinis posėdis Microsoft Teams programos platformoje

Rugsėjo 18 d. 9.30 val.

Nuotolinis Investicijų komiteto Inovacijų ir mokslinių tyrimų investicijų pakomitečio posėdis 

Rugsėjo 18 d. 13 val.

Nuotolinis Investicijų komiteto Žmogiškojo kapitalo investicijų pakomitečio posėdis

Rugsėjo 22 d. 13 val.

Lietuvos mokslų akademijos narių visuotinis susirinkimas (LMA)

Rugsėjo 23 d. 10 val.

Seminaro-diskusijos „Leidyba, saugojimas, apskaita“ atidarymas (LMA)

Rugsėjo 24 d. 9 val.

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA prezidento kab.)

Rugsėjo 24 d. 10 val.

Nuotolinis CERN tarybos posėdis

Rugsėjo 24 d. 11 val.

Virtualus Lietuvos ateities ekonomikos DNR komisijos posėdis

Rugsėjo 24 d. 17 val.

Akad. Eugenijaus Norkaus monetų parodos atidarymas Fizinių ir technologijos mokslų centre

Rugsėjo 28 d. 10.30 val.

Nuotolinis CERN tarybos posėdis

Rugsėjo 28 d. 15 val.

Lietuvos mokslo tarybos Mokslinių tyrimų infrastruktūrų komisijos posėdis (LMT)

Rugsėji 29 d. 10 val.

Nuotolinis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų valdymo komiteto posėdis

Rugsėjo 29 d. 11.30 val.

Kvietimas dalyvauti iškilmingame Vilniaus universiteto senato posėdyje, kurio metu garbės daktaro vardas bus suteiktas Prancūzijos prezidentui J. E. Emmanueliui Macronui

Rugsėjo 29 d. 13 val.

Kvietimas dalyvauti Investicinio komiteto narių neformaliame susitikime dėl Socialinių inovacijų koncepcijos (ŠMSM)

 

 

2020 M. SPALIO MĖN. DARBOTVARKĖ

Spalio 6 d. 9 val.

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)

Spalio 6 d. 13 val.

Lietuvos mokslų akademijos diplomų ir asociacijos INFOBALT stipendijų įteikimas 10-osios Jaunųjų mokslininkų konferencijos laureatams (LMA)

Spalio 7 d. 10 val.

Lietuvos mokslo premijų komisijos vadovybės ir sekcijų pirmininkų posėdis (LMA)

Spalio 8 d. 9 val.

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)

Spalio 8 d. 11 val.

Nuotolinis Investicijų komiteto Žmogiškojo kapitalo investicijų pakomitečio posėdis (nuotolinis)

Spalio 8 d. 14 val.

Mokslinių tyrimų infrastruktūrų komisijos posėdis (nuotolinis)

Spalio 8 d. 15 val.

Aukštojo mokslo tarybos posėdis (nuotolinis)

Spalio 8 d. 16.30 val.

Studijų programų komiteto posėdis (nuotolinis)

Spalio 13 d.  15 val.

Renginys „Akademikui, 2003–2009 metų Lietuvos mokslų akademijos prezidentui prof. Zenonui Rokui Rudzikui (1940–2011) – 80“ (LMA)

Spalio 14 d. 9 val.

Kvietimas dalyvauti nuotoliniame Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje

Spalio 15 d. 10 val.

Nuotolinis Investicijų komiteto Inovacijų ir mokslinių tyrimų investicijų pakomitečio posėdis

Spalio 15 d. 11 val.

Nuotolinis LMP komisijos vadovybės ir sekcijų pirmininkų posėdis

Spalio 15 d. 13 val.

Lietuvos olimpinio komiteto naujai išrinktos prezidentės ir jos komandos sveikinimas

Spalio 15 d. 15 val.

Kvietimas dalyvauti europarlamentaro Juozo Olekos organizuojamoje apskrito stalo diskusijoje Lithuanian flagship initiative for beating cancer (LMA)

Spalio 20 d. 9 val.

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)

Spalio 21 d. 9 val.

Nuotolinis Švietimo ir mokslo komiteto posėdis dėl Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 48, 52 ir 59 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto

Spalio 21 d. 13 val.

CERN tarybos posėdis „Mokslinės veiklos plėtra Lietuvoje“

Spalio 22 d. 10 val.

Investicijų komiteto Inovacijų ir mokslinių tyrimų investicijų pakomitečio posėdis

Spalio 26 d. 13 val.

Nuotolinis VU doktorantūros komiteto posėdis dėl studijų planų ir doktorantų ataskaitų tvirtinimo

Spalio 26 d. 15 val.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos posėdis dėl inovacijų švietime

Spalio 27 d. 14 val. 

Lietuvos mokslo premijų komiteto posėdis (LMA)

Spalio 28 d. 12 val.

Virtualus Karališkosios draugijos vizitas po Baltijos šalis

Spalio 28 d. 13.30 val.

Posėdis VU Fizikos  fakultete CERN klausimu

Spalio 28 d. 15 val.

Nuotolinis Lietuvos mokslo tarybos valdybos posėdis

Spalio 29 d. 13 val.

Nuotolinis ŠMSM posėdis dėl rengiamos DNR Socialinių inovacijų koncepcijos

Spalio 29 d. 14 val.

Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) tarybos posėdis

Spalio 30 d. 11–12.30 val. 

Nuotolinė diskusija, skirta mokslo ir inovacijų pareigūnų tinklo koncepcijai aptarti. Diskusiją organizuoja EBPO kartu su STRATA. Diskusijoje dalyvaus atstovai iš Airijos, Nyderlandų, Suomijos, Vokietijos

2020 M. LAPKRIČIO DARBOTVARKĖ

Lapkričio 3 d. 9 val.

Nuotolinis Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis

Lapkričio 5 d.10 val.

Nuotolinis Finansų ministerijos Investicijų komiteto posėdis dėl DNR plano

Lapkričio 12 d. 9 val.

Nuotolinis Finansų ministerijos Investicijų komiteto posėdis dėl DNR plano

Lapkričio 13 d. 10 val.

Nuotolinis Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Valdybos komiteto posėdis

Lapkričio 17 d. 9 val.

Nuotolinis Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis

Lapkričio 18 d.15.30 val.

Nuotolinis CERN tarybos posėdis

Lapkričio 19 d. 10 val.

Nuotolinis Finansų ministerijos Inovacijų komiteto posėdis dėl DNR plano

Lapkričio 23 d. 13–19 val.

Nuotolinė tarptautinė konferencija Functional Materials and Nanotechnologies

Lapkričio 24 d. 9–19 val.

Nuotolinė tarptautinė konferencija Functional Materials and Nanotechnologies

Lapkričio 24 d. 10 val.

LMA Jaunosios akademijos narių rinkimai Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriuje

Lapkričio 25 d. 10 val.

Nuotolinis Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos posėdis

Lapkričio 25 d. 9–17 val.

Nuotolinė tarptautinė konferencija Functional Materials and Nanotechnologies

Lapkričio 25 d. 15 val.

Lietuvos mokslo tarybos posėdis

Lapkričio 25 d. 9.15 val.

Nuotolinis Finansų ministerijos Inovacijų komiteto posėdis dėl DNR plano

Lapkričio 26 d. 10, 11 val.

Nuotolinis Finansų ministerijos Inovacijų komiteto posėdis dėl DNR plano

Lapkričio 26 d. 14 val.

Lietuvos mokslo tarybos pasitarimas dėl strateginio plano rengimo

Lapkričio 26 d. 15 val.

Nuotolinė EASAC generalinė sesija

2020 M. GRUODŽIO MĖN. DARBOTVARKĖ

Gruodžio 1 d. 9 val.

Nuotolinis Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis

Gruodžio 3 d. 10 val.

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto nuotolinis posėdis

Gruodžio 8 d. 9 val.

Nuotolinis Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis

Gruodžio 9 d. 10 val.

Nuotolinis Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdis. Svarstomas klausimas dėl Lietuvos mokslo tarybos nuostatų naujos redakcijos

Gruodžio 15 d. 13 val.

Nuotolinis visuotinis Lietuvos mokslų akademijos narių susirinkimas

Gruodžio 16 d. 10 val.

Nuotolinis Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdis, kuriame svarstomas klausimas „Dėl Seimo nutarimo ,,Dėl Lietuvos mokslo tarybos nuostatų patvirtinimo“ projekto“

Gruodžio 17 d. 15.30 val. 

Europos Akademijų mokslų tarybos posėdis

Gruodžio 18 d. 10 val.

LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdis, kuriame svarstomas klausimas „Dėl Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 72(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projekto“

Gruodžio 18 d. 14 val.

Studijų kokybės vertinimo centro valdybos posėdis

Gruodžio 22 d. 15 val.

Universiteto senato posėdis