LMA | AsmeninÄ—s svetainÄ—s

Dabkevičius Zenonas


El. paštas: z.dabkevicius@lma.lt

Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys ZENONAS DABKEVIČIUS

ZENONAS DABKEVIČIUS
, profesorius, habilituotas daktaras (biomedicinos mokslai, agronomija),  Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro direktorius, Lietuvos mokslų akademijos viceprezidentas, Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus pirmininkas, Švedijos Karališkosios žemės ir miškų ūkio mokslų akademijos užsienio narys, Latvijos mokslų akademijos užsienio narys, Žemės ūkio mokslo tarybos narys, Lietuvos fitopatologų draugijos pirmininko pavaduotojas,  mokslo žurnalo „Žemdirbystė/Agriculture“ redkolegijos pirmininkas, mokslo žurnalų: „Žemės ūkio mokslai“, „Polish Journal of Agronomy“, „Progress in Plant Protection“ (Lenkija) redkolegijų narys, Lietuvos mokslininkų sąjungos narys, mokslinių konferencijų organizacinio komiteto narys, doktorantų mokslinis vadovas ir konsultantas.


Lietuvos mokslų akademija
Gedimino pr. 3 Vilnius
http:lma.lt


Gimimo data  
1954 m. rugpjūčio 26 d.


Išsilavinimas

1971–1976 – Lietuvos žemės ūkio akademija Agronomijos fakultetas, mokslinis agronomas

Mokslo laipsniai ir vardai

1985 – biomedicinos mokslų daktaras; 1995 – habilituotas daktaras; 2001 – profesorius; 2001 –Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas; 2011 – Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys; 2012 – Švedijos Karališkosios žemės ir miškų ūkio mokslų akademijos užsienio narys; 2016 – Latvijos mokslų akademijos užsienio narys.

Mokslinių tyrimų kryptis

Augalų ligos, jas sukeliantys organizmai, jų plitimo dėsningumai ir kontrolė; fungicidų naudojimo mažinimo galimybės taikant kompiuterizuotas sprendimu priėmimo sistemas; augalų genetiniai ištekliai; atsinaujinantys energijos šaltiniai.

Profesinė patirtis

1976–1984 Lietuvos žemdirbystės instituto (LŽI) jaunesnysis mokslinis bendradarbis

1984–1992 LŽI Augalų apsaugos skyriaus Fitopatologijos sektoriaus vedėjas

1992–1997 LŽI direktoriaus pavaduotojas mokslui

1997–2009 LŽI direktorius, vyriausiasis mokslo darbuotojas

2010–2018 Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro direktorius

Nuo 2013 – Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus pirmininkas

Nuo 2018 – Lietuvos mokslų akademijos viceprezidentas

Nuo 2018 – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro direktoriaus patarėjas, vyriausiasis mokslo darbuotojas

Dalyvavimas rengiant mokslininkus

14 apgintų daktaro disertacijų mokslinis vadovas;  kelių dešimčių daktaro disertacijų ir habilitacinių procedūrų gynimo tarybų ir komitetų pirmininkas, narys, oponentas.

Dalyvavimas  projektuose

1996–2001 Tarptautinės programos „Kompiuterinių sprendimų priėmimo sistemų augalų apsaugoje pritaikymas, išvystymas ir įdiegimas Lietuvos žemės ūkyje“ vadovas.

2003–2006 LVMSF Prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių mokslo programos projektas „Mikotoksinų kaupimosi maiste dėsningumai ir prevencinių priemonių sukūrimas“ (MIKOTOKSINAS), reg. Nr. C-03003.

2006–2007 Kenksmingų medžiagų kaupimosi augaluose, maisto produktuose ir pašaruose priežastingumas ir prevencija. (KENKSMEDAUP), reg. Nr. M-06003.

2006–2007 BPD 2.5 priemonės projektas „Maisto žaliavų ir agrarinės aplinkos studijų tobulinimas (MAST)“, veikla LZI-2 (modulis „Augalų patologija“), koordinatorius vykdytojas.

2008–2010 Augalinės biomasės energetinės vertės didinimas biotechnologiniais metodais (BIOMASĖ BIODUJOMS).

2008–2010 Ūkiškai reikšmingų vabzdžių, erkių bei grybų populiacijų genomikos tyrimai Baltijos
regione (GENŪKIS).

Mokslinės publikacijos

Per 200 mokslo darbų anglų, rusų, lietuvių kalbomis, 12 mokslinių knygų bei vadovėlių autorius ir bendraautorius

Kalbų mokėjimas 

lietuvių - gimtoji, anglų - gerai, rusų - l. gerai, lenkų - pakankamai.

Apdovanojimai

2004 – Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ karininko kryžius

2007 – Konkurso „Lietuvos kaimo spindulys 2007“ laureatas (nominacija – „Mokslo naujovių skleidėjas“)

2008 – Lietuvos mokslo premijos laureatas (bendraautoriai I.Brazauskienė, R.Semaškienė) už darbų ciklą „Žemės ūkio augalų grybinių ligų plitimo dėsningumų tyrimai ir efektyvių kontrolės metodų kūrimas bei diegimas (1982–2007 m.)“

2014 – Žemės ūkio ministerijos Garbės ženklas ir Švietimo ir mokslo ministerijos atminimo medalis už nuopelnus žemės ūkio mokslui.

2016 – Medalis „Už nuopelnus Lietuvos kaimui“

2017 – Lietuvos nusipelniusio agronomo vardas

2017 – išrinktas į labiausiai Lietuvai per šimtmetį (1917–2017) nusipelniusių agronomų dešimtuką.


PAGRINDINIAI STRAIPSNIAI

STRAIPSNIAI, leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje "Clarivate Analytics Web of Science"

 

 1. Danilčenko H., Dabkevičius Z., Jarienė E., Tarasevičienė Ž., Televičiūtė D., Tamošiūnas A., Jeznach M. The effect of stinging and field horsetail extracts on the synthesis of biologically active compounds in germinated leguminous and quinoa seed // Zemdirbyste-Agriculture, 2017, 104(4): 337-344
 2. Tilvikienė V., Kadžiulienė Ž., Dabkevičius Z., Venslauskas K., Navickas K. Feasibility of tall fescue. cooksfoot and reed canary grass for anaerobic digestion: Analysis of productivity and energy potential // Industrial Crops and Products, 2016, 84: 87-96
 3. Slepetiene A., Slepetys J., Tilvikiene V., Amaleviciute K., Liaudanskiene I., Ceseviciene J., Kadziuliene Z., Dabkevicius Z., Buliauskaite R. Evaluation of chemical composition and biogas production from legumes and perennial grasses in anaerobic digestion using the oxitop system // Fresenius Environmental Bulletin, 2016, 25(5): 1342-1347
 4. Vilkienė M.,Ambrazaitiene D., Karcauskiene D. Dabkevicius Z. Assessment of soil organic matter mineralization under various management practices // Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Soil & Plant Science, 2016, 66(8): 641-646
 5. Butkutė B., Lemežienė N., Kanapeckas J., Navickas K., Dabkevičius Z., Venslauskas K. Cocksfoot, tall fescue and red canary grass: Dry matter yield, chemical composition and biomass convertibility to methane // Biomass and Bioenergy, 2014, 66: 1-11
 6. Baltaduonytė M. Dabkevičius Z., Brazienė Z., Survilienė E. Dynamics od spread and control of cercospora (Cercospora beticola Sacc.) and ramularia (Ramularia beticola Fautrey & F. Lamb.) leaf spot in sugar beet crops // Zemdirbyste-Agriculture, 2013, 100(4), p. 401-408
 7.  Gaurilčikienė I., Ramanauskienė J., Dagys M., Simniškis R., Dabkevičius Z., Supronienė S. The effect of strong microwave electric field radiation on: (2) wheat (Triticum aestivum L.) seed germination and sanitation // Zemdirbyste-Agriculture, 2013, 100 (2), p. 185-190 
 8. Janusauskaite Dalia, Baliuckas V., Dabkevicius Z. Needle litter decomposition and enzyme activities on dune sands and soil properties as affected by native Pinus sylvestris L. and alien Pinus mugo of different ages // Baltic Forestry, 2013, 19 (1), p.50-60
 9. Statkevičiūtė G., Jonavičienė K., Semaškienė R., Leistrumaitė A., Dabkevičius Z., Brazauskas G. Barley pathogen Pyrenophora teres f. teres population structure in Lithuania // Journal of Plant Pathology, 2012, 98(3), p.601-608
 10. Supronienė S., Mankevičienė A., Kadžienė G., Kačergius A., Feizienė D., Feiza V., Semaškienė R., Dabkevičius Z., Tamošiūnas K. Impact of tillage and fertilization on Fusarium infection and mycotoxin production in wheat grains // Žemdirbystė=Agriculture, 2012, 99 (3), p. 265-272
 11. Tilvikienė V., Venslauskas K., Navickas K., Župerka V., Dabkevičius Z., Kadžiulienė Ž. The biomass and biogas productivity of perennial grasses // Žemdirbystė=Agriculture, 2012, 99 (1), p. 17-22
 12. Suproniene S., Mankeviciene A., Kadziene G., Feiziene D., Feiza V., Semaskiene R., Dabkevicius Z. The effect of different tillage-fertilization practices on the mycoflora of wheat grains // Agricultural and Food Science, 2011, 20 (4), p.315-326.
 13. Mankevičienė A., Butkutė B., Gaurilčikienė I., Dabkevičius Z., Supronienė S. Risk assessment of Fusarium mycotoxins in Lithuanian small cereal grains // Food Control, 2011, 22, p.970-976
 14. Mankevičienė A., Butkutė B., Dabkevičius Z. Peculiarities of cereal grain co-contamination  with Fusarium mycotoxins // Žemdirbystė=Agriculture, 2011, 98(4), p.415-420.
 15. Kryževičienė A., Kadžiulienė Ž., Šarūnaitė L., Dabkevičius Z., Tilvikienė V., Šlepetys J. Cultivation of Miscanthus × giganteus for biofuel and its tolerance of  Lithuania’s climate plants // Žemdirbystė=Agriculture, 2011, 98 (3), p. 267-274
 16. Statkevičiūtė G., Brazauskas G., Semaškienė R., Leistrumaitė A., Dabkevičius Z. Pyrenophora teres genetic diversity as detected by ISSR analysis // Žemdirbystė-Agriculture, 2010, 97 (4), p.91-98
 17. Suproniene S., Justesen A. F., Nicolaisen M., Mankeviciene A., Dabkevicius Z.,  Semaskiene R., Leistrumaite A.  Distribution of trichothecene and zearalenone producing Fusarium species in grain of different cereal species and cultivars grown under organic farming conditions in Lithuania // Annals of Agricultural and Environmental Medicine (AAEM), ISSN 1232-1966. 2010, 17, p. 79-86
 18. Pranaitiene R., Danilcenko H., Jariene E., Dabkevicius Z. The effect of inhibitors on the changes of potato tuber quality during the storage period // Journal of Food, Agriculture & Environment, 2008, 6 (3&4), p.231-235. ISSN. 1459-0255.
 19. Mankevičienė A., Butkutė B., Dabkevičius Z., Supronienė S. Fusarium mycotoxins in Lithuanian cereals from the 2004-2005 harvests // Annals of Agricultural and Environmental Medicine (AAEM), 2007, 14 (1), p.103-107. ISSN 1232-1966.
 20. Dabkevičius Z., Mikaliūnaitė R. Effect of fungicidal seed treaters on germination of rye ergot (Claviceps purpurea (Fr.) Tul.) sclerotia and on ascocarp formation // Crop Protection, 2006, 25 (7), p.677-683. ISSN 0261-2194.

STRAIPSNIAI, leidiniuose, referuojamuose Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėje be citavimo indekso

 1. Tilvikienė V., Butkutė B., Dabkevičius Z., Kadžiulienė Ž., Kryževičienė A. Nendrinių eraičių ir paprastųjų šunažolių biomasės kaita plaukėjimo bei žydėjimo tarpsniais // Žemdirbystė-Agriculture, 2009, 96 (2), p. 138-150. ISSN 1392-3196.
 2. Mikaliūnaitė R., Dabkevičius Z. The spread of ergot (Claviceps purpurea) on Poaceae plants and incidente on cereals in Lithuania // Žemdirbystė-Agriculture, 2009, 96(4), p.246-259
 3. Mankevičienė A., Supronienė S., Dabkevičius Z., Auškalnienė O. The incidente of Fusarium fungi and      mycotoxins in wheat grain as affected by growth regulators // Žemdirbyste-Agriculture, 2008, t. 95 (3), p.251-258. ISSN 1392-3196.
 4. Dabkevičius Z., Sinkevičienė J., Semaškienė R., Sirvydas A., Kerpauskas P. The effect of thermal treatment on spring barley seed infection and germination // Žemdirbyste-Agriculture, 2008, t. 95 (4), p.172-182. ISSN 1392-3196.

STRAIPSNIAI, leidiniuose, referuojamuose Clarivate Analytical Master List duomenų bazėje

 1. Ronis A., Semaškienė R., Dabkevičius Z., Liatukas Ž. Influence of leaf diseases on grain yield and yield components in winter wheat // Journal of Plant Protection Research, 2009, 49 (2), p. 151-157 
 2. Dabkevičius Z., Gelvonauskis B., Leistrumaitė A. Investigation of genetic resources of cultivated plants in Lithuania // Biologija, 2008, 54 (2), p.51-55. ISSN 1392-0146.
 3. Smatas R., Tamosiunas K., Semaskiene R., Dabkevicius Z., Lazauskas S. Trends in aphid occurrence in spring barley in 1976-2007 // Journal of Plant Protection Research, 2008, 48 (3), p.275-282. ISSN 1427-4345.
 4. Mikaliūnaitė R., Dabkevičius Z. New host-species of Claviceps purpurea (Fr.) Tul. from Poaceae family in Lithuania // Journal of Plant Protection Research, 2007, 47 (4), p.409-416. ISSN 1427-4345. 
 5. Mankevičienė A., Gaurilčikienė I., Dabkevičius Z., Semaškienė R., Mačkinaitė R., Supronienė R. Mycotoxin contamination of Lithuanian-grown cereal grains and factors determining it // Ekologija, 2006, 3, P.21-27. ISSN 0235-7224.
 6. Mikaliūnaitė R., Dabkevičius Z. Efficacy of seed treaters on the germination of ergot (Claviceps purpurea (Fr.) Tul.) sclerotia and stroma formalion // Agronomy Research, 2006, Vol. 4,  p.303-306. ISSN 1406-894X.
 7. Semaškienė R., Mankevičienė A., Dabkevičius Z., Supronienė S. Effect of fungicides on Fusarium infection and production of deoxynivalelon in spring cereals // Agronomy Research, 2006, Vol. 4, p. 363-366. ISSN 1406-894X.
 8. Supronienė S., Auškalnienė O., Dabkevičius Z., Mankevičienė A. The effects of growth regulators on spring barley (Hordeum vulgare L.) morphological indicators and grain contamination with fungi and mycotoxins // Agronomy Research, 2006, Vol. 4, p. 397-401. ISSN 1406-894X.

KNYGOS, VADOVĖLIAI

 1. Dabkevičius Z. Mikologijos pagrindai / mokomoji knyga.- Lietuvos žemdirbystės institutas, 2009, 128 p.
 2. Dabkevičius Z. Mikrobiologijos ir bakteriologijos pagrindai / mokomoji knyga.- VšĮ Šiaulių  universiteto leidykla, 2008, 103 p.
 3. Dabkevičius Z., Mikaliūnaitė R. Virusologijos pagrindai / mokomoji knyga.- VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2008, 65 p.
 4. Dabkevičius Z., Brazauskienė I. Augalų patologija / vadovėlis aukštosioms mokykloms.- IDP Solution, 2007, 493 p.: iliustr.
 5. Dabkevičius Z., Vasiliauskas A., Žiogas A. Miško fitopatologija / vadovėlis aukštosioms mokykloms.- Kaunas: Lututė, 2006, 356 p.: iliustr.

2019-01-01

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas