Mediateka

Atgal

Atkurtai Lietuvai 100

Lietuvos mokslų akademijos Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirti renginiai

2018 metai įvykę renginiai

Sausio 26 d. (kvietimas) įvyko LMA mišriojo choro (vadovė Judita Taučaitė) ir mišriojo choro „Dobilas“ (vad. Liucina Blaževič) koncertas, kuriame skambėjo lietuvių ir užsienio kompozitorių kūriniai, koncertą vedė Aldona Daučiūnienė. Konferencija „100 atsakymų piliečiui“ surengta drauge su Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija ir Vilniaus universiteto Filosofijos katedra. Joje da lyvavo prof. Alvydas Jokubaitis, doc. dr. Naglis Kardelis, doc. dr. Aurelijus Gieda, doc. dr. Laimutė Jakavonytė, Seimo narė Aušrinė Armonaitė, etnologas prof. Libertas Klimka, M. Biržiškos gimnazijos mokiniai ir mokytojai. Meninę programą atliko Vilniaus Balio Dvariono muzikos mokyklos mokiniai. Pranešimus konferencijoje skaitė ne tik VU lektoriai, bet ir moksleiviai. Gimnazijos direktorius Valdemaras Kaupinis apdovanojo visus dalyvius ir organizatorius padėkos raštais.
Žr. nuotraukas 

Vasario 6 d. (kvietimas) LMA Biologijos, medicinos ir geomokslų skyrius (BMGMS) organizavo iškilmingą posėdį, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo 100-ųjų metinių minėjimui. Posėdį atidaręs BMGMS pirmininkas akad. Vaidutis Kučinskas pristatė daktaro Jono Basanavičiaus asmenybę ir išryškino svarbiausius jo gyvenimo aspektus. Pranešimą „Jonas Basanavičius – gydytojas ir antropologas“ perskaitė Vilniaus universiteto prorektorius mokslui akad. Rimantas Jankauskas. Jis aptarė dr. J. Basanavičiaus kaip gydytojo ir antropologo indėlį ne tik Lietuvos, bet ir Bulgarijos valstybei, kurioje dirbo ir gyveno. Lietuvos nacionalinio muziejaus direktoriaus pavaduotojas dr. Žygintas Būčys pranešime „Jonas Basanavičius ir tautos savasties paieškos“ pateikė naujų žinių apie mūsų mokslo patriarchą. Akad. Antanas Tyla pranešimu „Daktaras Jonas Basanavičius. Iš tiriamųjų ekspedicijų“ iliustravo ypatingą J. Basanavičiaus susidomėjimą mūsų krašto piliakalniais ir jų tyrinėjimais. Pranešime „Kuo mus žavi dr. Jonas Basanavičius“ šių eilučių autorė nagrinėjo asmenines dr. J. Basanavičiaus savybes, kurių dėka jis tiek daug pasiekė.
Žr. nuotraukas

Vasario 12 d. (kvietimas) Verkių rūmuose buvo atidengta atminimo lenta (skulpt. Rimantas Eidėjus), skirta Lietuvos iškiliam biologui akademikui Pranciškui Baltrui Šivickiui.
Žr. nuotraukas

Vasario 15 d. (kvietimas) Mokslų akademijoje surengtas koncertas „Sveikiname Lietuvą!“, kuriame dalyvavo kamerinis orkestras „Cantus“ (vadovas ir dirigentas prof. Ričardas Sviackevičius), įžymi Lietuvos dainininkė, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistė Julija Stupnianek-Kalėdienė ir ksilofonistas Jonas Filmanavičius.

Balandžio 24 d. (kvietimas) akademiko Romualdo Grigo knygos „Lietuvos piliakalnių paslaptys“ sutiktuvės. Renginyje dalyvavo knygos autorius prof. Romualdas Grigas, knygos recenzentas dr. Gintaras Zabiela, leidyklos „Diemedis“ direktorius Danas Kaukėnas ir kiti. Renginio vedėjas – akademikas Algirdas Gaižutis. Rengėjai LMA Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius ir LMA skyrius „Mokslininkų rūmai“.
Žr. nuotraukas

2018 m. planuojami renginiai

Gegužės 10 d. konferencija ,,Žemės ūkio ir miškų mokslo raida per šimtmetį. Mokslo iššūkiai“ Organizatoriai – LMA ŽŪMMS, ŽŪMT, LAMMC, ASU, LSMU.

Gegužės mėn. konferencija ,,Gyvulininkystės mokslas Lietuvoje: iš praeities į ateitį“. Organizatoriai – LSMU GI,  LMA ŽŪMMS.

Birželio mėn. – išvažiuojamasis seminaras „Agrarinė kultūra ir agromokslo raida per  šimtmetį“. Organizatoriai 0 LMA HSMS, ŽŪMMS, LAMMC.

III ketvirtis – MFChMS narių visuotinis susirinkimas tema „Kas reikšmingiausio pasiekta fizikoje, medžiagų bei ekstremalios šviesos moksluose, chemijoje ir matematikoje per paskutinį dešimtmetį“. Organizatorius – Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyrius.

Spalio 17 d. konferencija: ,,Veterinarijos mokslo 100-čio kelias: praeitis,dabartis ir ateitis“. Organizatoriai – LSMU, LMA ŽŪMMS, VMVT.

Akad. G. Žintelio su bendraautoriais rengiama knyga „Lietuvos ryšiams 100 metų“.