Veikla

Atgal

Bendradarbiavimas su CERN

BENDRA INFORMACIJA

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijos (CERN) bendradarbiavimo susitarimu dėl tolesnio mokslinio ir techninio bendradarbiavimo plėtojimo didelių energijų fizikos srityje (Žin., 2004, Nr. 171-6326) bei jo 2014 m. atnaujintu protokolu, Lietuvos bendradarbiavimą su CERN koordinuoja LMA prezidentas.

LMA kalendorinių metų pabaigoje skelbia kvietimą Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms teikti paraiškas bendradarbiauti su CERN kitais kalendoriniais metais. Paraiškas vertina jungtinė LMA ir Lietuvos mokslo tarybos ekspertų komisija, finansuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

Lietuvos Respublikos institucijų dalyvavimo Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijos (CERN) atliekamuose didelių energijų dalelių fizikos bandymuose finansinių paraiškų teikimo, jų vertinimo, lėšų skyrimo, ataskaitų teikimo ir vertinimo tvarkos aprašas

PARAIŠKOS TEIKIAMOS ELEKTRONINĖJE PARAIŠKŲ REGISTRAVIMO SISTEMOJE

http://www.lma.lt/paraisku-teikimas