Veikla

  • LIT
  • Veikla
  • Biologijos, medicinos ir geomokslų skyrius
Atgal

Biologijos, medicinos ir geomokslų skyrius

Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus (pirmininkas akad. Vaidutis Kučinskas) nariai atstovauja pagrindinėms biologijos, biomedicinos ir geomokslų šakoms, telkia mokslininkus glaudesniam bendradarbiavimui, rengia šių mokslo sričių jaunųjų mokslininkų konferencijas, skleidžia žinias šalies mokyklų pedagogams kasmetinėse konferencijose, bendradarbiaudami su mokslo ir studijų, valstybės institucijomis organizuoja respublikinius ir tarptautinius mokslo renginius.