• LIT
  • Lietuva ir CERN
Atgal

Lietuva ir CERN

BENDRA INFORMACIJA

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijos (CERN) bendradarbiavimo susitarimu dėl tolesnio mokslinio ir techninio bendradarbiavimo plėtojimo didelių energijų fizikos srityje (Žin., 2004, Nr. 171-6326) bei jo 2014 m. atnaujintu protokolu, Lietuvos bendradarbiavimą su CERN koordinuoja LMA prezidentas.