Sudėtis

Darbotvarkė

2019 M. BIRŽELIO, LIEPOS MĖN. DARBOTVARKĖ

Birželio 4 d. 14 val. 

Dalyvavimas išvažiuojamajame MFChMS posėdyje „Moksliniai tyrimai Gyvybės mokslų centre“ (GMC)

Birželio 5 d. 9.30 val.

Susitikimas su žiniasklaidos atstovais (LMA prezidento kab.)

Birželio 5 d. 13 val.

Kvietimas dalyvauti pasitarime dėl Baltijos asamblėjos (ŠMSM)

Birželio 5 d. 15 val. 

Lietuvos mokslo tarybos valdybos posėdis (LMT)

Birželio 5 d. 19.30 val.

Lietuvos banko Valdybos pirmininko Vito Vasiliausko kvietimas dalyvauti Gala vakarienėje Europos Centrinio Banko Valdančiosios tarybos išvažiuojamojo posėdžio proga (LDK Valdovų rūmai)

Birželio 6 d. 13 val.

Kvietimas dalyvauti Europos Centrinio Banko Valdančiosios tarybos renginyje (LMA)

Birželio 7–8 d.

Komandiruotė į Poznanę (Lenkija) dalyvauti ir skaityti pranešimą konferencijoje nanotechnologijų klausimais

Birželio 10 d. 15 val.

Plenarinis Lietuvos mokslo tarybos posėdis (LMT)

Birželio 11 d. 

Kvietimas dalyvauti iškilmingoje ceremonijoje, skirtoje „L`ORÉAL Baltic“ stipendijos „Moterims moksle“ nugalėtojoms – Baltijos šalių mokslininkėms (Latvijos universitetas, Ryga)

Birželio 12–14 d.

LMA prezidento akad. Jūro Banio ir viceprezidento akad. Zenono Dabkevičiaus komandiruotė į Helsinkį (Suomija) į Suomijos mokslų akademiją dalyvauti Europos akademijų Mokslo patariamosios tarybos susirinkime

Birželio 18 d. 9 val.

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)

Birželio 19 d. 13 val.

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos prioritetų įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis (ŠMSM)

Birželio 20 d.  Šilutės raj. savivaldybės dienos Lietuvos mokslų akademijoje atidarymas (LMA)
Birželio 21 d. 9–13 val.

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto posėdis (Viešbutis „Best Western Vilnius“) 

Liepos 8 d. 18 val. 

Kvietimas į Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir atstovybių prie tarptautinių organizacijų vadovų metinį susitikimą (LDK valdovų rūmai)