Sudėtis

Darbotvarkė

2019 M. GRUODŽIO  MĖN. DARBOTVARKĖ

Gruodžio 2 d. 13 val.

2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos investicinių prioritetų uždavinių skirtų investicijoms į mokslinius tyrimus ir studijas valdymo komiteto posėdis (ŠMSM)

Gruodžio 3 d. 9 val.

Susitikimas su Taivano mokslo ir technologijų ministerijos delegacija (LMA prezidento kab.)

Gruodžio 3 d. 10 val.

Konferencijos-diskusijos „Humanitarinių institutų veiklos iššūkiai ir perspektyvos reformų kontekste“ atidarymas (LMA)

Gruodžio 4 d. 10 val.

Dalyvavimas mokslo asociacijos „RTO Lithuania“ konferencijoje „Naujas žingsnis taikomųjų tyrimų ir koreliuotų veiksmų link“ (FTMC)

Gruodžio 5 d. 15 val.  Aukštojo mokslo tarybos posėdis (ŠMSM)
Gruodžio 9 d. 18 val. Kvietimas dalyvauti 2019-ųjų Kalbos premijos įteikimo iškilmėse. Kalbos premijos laureatas – Punsko Kovo 11-osios bendrojo lavinimo licėjus (LDKV rūmai)
Gruodžio 10 d. 9 val. Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)
Gruodžio 10 d. 12.30 val. LMA darbuotojų išvažiuojamoji sesija-konferencija (Jašiūnai)
Gruodžio 11–13 d.   Komandiruotė į CERN dėl asocijuotos Lietuvos narystės dalyvavimo CERN programose (Ženeva, Šveicarija)
Gruodžio 17 d. 13 val.  Lietuvos mokslų akademijos narių visuotinis susirinkimas (LMA)