Sudėtis

Darbotvarkė

2019 M. SPALIO MĖN. DARBOTVARKĖ

Spalio 1 d. 9 val.

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)

Spalio 1 d. 13 val.

Lietuvos mokslų akademijos narių visuotinis susirinkimas (LMA)

Spalio 2 d. 13 val. 

Interviu dienraščio „Respubika“ žurnalistams (LMA prezidenti kab.)

Spalio 2 d. 18 val.

J. E. Nepaprastojo ir įgaliotojo Vokietijos ambasadoriaus Lietuvoje Matthias Sonn kvietimas dalyvauti priėmime, skirtame Vokietijos Vienybės dienai paminėti (Vaidilos teatras, Vilnius) 

Spalio 3 d. 10 val.

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo narių susitikimas su LMA Jaunosios akademijos nariais (LMA)

Spalio 7 d. 10 val.

Lietuvos mokslo premijų komisijos vadovybės ir sekcijų pirmininkų posėdis

Spalio 11–13 d. 

LMA prezidento akad. Jūro Banio ir viceprezidento akad. Zenono Dabkevičiaus komandiruotė į Sofiją dalyvauti Bulgarijos MA 150-čio jubiliejiniuose renginiuose

Spalio 23–26 d.

Komandiruotė Stokholmą dalyvauti Karališkosios Švedijos  inžinerinių MA 100 metų jubiliejiniuose renginiuose.

Spalio 31 d. – lakričio 1 d. 

LMA prezidento akad. Jūro Banio ir viceprezidento akad. Zenono Dabkevičiaus komandiruotė į Hamburgą (Vokietija) dalyvauti Baltijos šalių mokslų akademijų ir Hamburgo tiksliųjų ir humanitarinių mokslų akademijos vadovų susitikime.