Sudėtis

Atgal

Darbotvarkės archyvas

2020 M. SAUSIO DARBOTVARKĖ

Sausio 13 d. 10 val. Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko Viktoro Pranskiečio kvietimas dalyvauti Lietuvos Respublikos Seimo iškilmingame Laisvės gynėjų dienos minėjime ir Laisvės premijos įteikimo ceremonijoje (LRS)
Sausio 14 d. 9 val. Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)
Sausio 16 d. 15 val.

Susitikimas su Latvijos mokslų akademijos prezidentu prof. Ojarsu Sparičiu dėl Baltijos ir Skandinavijos mokslo akademijų sąjungos bei Jaunųjų akademijų veiklos.

Sausio 17 d. 10 val.

2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos investicinių prioritetų uždavinių, skirtų investicijoms į mokslinius tyrimus ir studijas, valdymo komiteto posėdis (ŠMSM)

Sausio 21 d. 9 val. Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)
Sausio 21 d. 10.30 val. Susitikimas su Ignalinos rajono savivaldybės mero pavaduotoju Manfredu Žymantu dėl Ignalinos ir LMA bendradarbiavimo (LMA prezidento kab.)
Sausio 21 d. 12 val. Susitikimas su Taipėjaus misijos atstovu Latvijos Respublikoje Andy Chinu ir švietimo, mokslo ir sporto viceministru akad. Valdemaru Razumu
Sausio 23 d. 10 val. Susitikimas su Baltarusijos valstybinio medicinos universiteto delegacija, vadovaujamo rektoriaus Anatolijaus Sikorskij (Anatolij Sikorskij), dėl Vilniaus ir Minsko universitetų bendradarbiavimo mokslo srityje (LMA prezidento kab.)
Sausio 27 d. 18 val. Kvietimas dalyvauti Aukštųjų kursų Kaune 100-mečio minėjime (Kaunas)
Sausio 28 d. 9 val. Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)
Sausio 28 d. 18.30 val. Prancūzijos ambasadorės Lietuvoje p. Claire Lignières-Counathe kvietimas dalyvauti susitikime su Prancūzijos Vyriausybės stipendininkais, stažuotojais ir mokslininkais (Prancūzijos ambasada)
Sausio 30 d. 9 val. 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos investicinių prioritetų uždavinių, skirtų investicijoms į mokslinius tyrimus ir studijas, valdymo komiteto posėdis (Švietimo, mokslo ir sporto ministerija)
Sausio 30 d. 13 val.  Įžangos žodis konferencijoje-diskusijoje „Biologijos ir medicinos mokslų Lietuvoje perspektyvos“ (LMA)

2020 M. VASARIO DARBOTVARKĖ

Vasario 4 d.  Lietuvos mokslo premijų komisijos posėdžiai (LMA)
Vasario 5 d. 13.30 val. LRV Ministro Pirmininko kvietimas dalyvauti pasitarime dėl Inovacijų skatinimo fondo įstatymo ir Technologijų ir inovacijų įstatymo Nr. XIII-1414 8, 14, 18, 21 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų (LRV)
Vasario 6 d. 10.30 val. LR Vyriausybės kanclerio kvietimas į pasitarimą aptarti LMA Vrublevskių bibliotekos statybos klausimus  (LRV)
Vasario 6 d. 13 val.   
Vasario 7 d. 14 val.  Zigmo Zinkevičiaus auditorijos atidarymas (VU)
Vasario 10 d. 13.30 val. Susitikimas su LR Prezidento patarėju Pauliumi Baltoku (LMA)
Vasario 11 d. 9 val. Kvietimas dalyvauti LRT Aktualijų studijoje dėl mokslo ir politikos bendradarbiavimo (LRT)
Vasario 12 d. 10.30 val. Kvietimas dalyvauti susitikime su Lietuvos Respublikos Prezidentu švietimo ir mokslo kokybės, tinklo, finansavimo bei ekonominės ir socialinės nelygybės sprendinių klausimams aptarti (LR Prezidentūra)
Vasario 14 d. 13 val. Susitikimas su Švedijos mokslinių tyrimų centro „Max IV“ vadovais (LMA)
Vasario 18 d. 9 val. Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)
Vasario 18 d. 13 val. Įžangos žodis konferencijoje-diskusijoje „Socialinių mokslų iššūkiai ir perspektyvos“ (LMA)
Vasario 19 d. 9 val.  2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto posėdis (Crowne Plaza Vilnius)
Vasario 20 d. 8 val. LMA Vrublevskių bibliotekos direktoriaus rinkimai (LMA)
Vasario 20 d. 10 val.  Pasisakymas konferencijoje „Europos žalias kursas: iššūkiais grįstos galimybės agro-miškų mokslui ir verslui“ (LMA)
Vasario 20 d. 11 val. Dalyvavimas Vilniaus knygų mugėje 2020 (Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO)
Vasario 20 d. 14 val. Pasitarimas dėl Technologijų ir inovacijų įstatymo keitimo (peržiūros) (ŠMSM)
Vasario 20 d. 15 val. Lietuvos mokslo tarybos valdybos posėdis (LMT)
Vasario 20 d. 17.30 val. Nepaprastojo ir įgaliotojo Japonijos ambasadoriaus Lietuvoje J. E. Shiro Yamasaki kvietimas dalyvauti priėmime, skirtame Japonijos imperatoriaus gimtadienio proga (Nacionalinė meno galerija)
Vasario 24 d.  Komandiruotė į Rygą (Latvija) dalyvauti Baltijos šalių konferencijoje „Inovacijos (naujovės) – 21-ojo amžiaus jėga“
Vasario 25 d. 9 val. Kvietimas dalyvauti naujojo finansinio 2021-2027 m. periodo Veiksmų programos 1 prioriteto „Pažangesnė Lietuva“ diskusijoje su socialiniais- ekonominiais partneriais (Ekonomikos ir inovacijų ministerija)
Vasario 25 d. 13 val. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotinis susirinkimas (LMA)
Vasario 26 d. 14 val. Susitikimas su Nepaprastuoju ir  įgaliotuoju Norvegijos ambasadoriumi J. E. ponu Karsten Klepsvik ir akad. Virginijumi Šikšniu (LMA)
Vasario 27 d. 14 val. VU Doktorantūros komiteto posėdis (VU)
Vasario 28 d. 14 val.  Dalyvavimas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos apdovanojimų už lietuvių kalbos puoselėjimą renginyje (LMA)