Sudėtis

Atgal

Darbotvarkės archyvas

2019 M. SAUSIO MĖN. DARBOTVARKĖ

Sausio 3 d. 10 val. Posėdis, skirtas aptarti Lietuvos asocijuotosios narystės Europos branduolinių mokslinių tyrimų centre (CERN) vienerių metų rezultatus (LMA prezidento kab.) 
Sausio 7 d. 13 val. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos įgyvendinimo koordinavimo komisijos posėdis (LRV)
Sausio 8 d. 9 val. Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)
Sausio 10–11 d. Komandiruotė į Europos branduolinių mokslinių tyrimų centrą, kur pateiks metinę ataskaitą (CERN)
Sausio 13 d. 10 val. Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko Viktoro Pranckiečio kvietimas dalyvauti Lietuvos Respublikos Seimo iškilmingame Laisvės gynėjų dienos minėjime ir Laisvės premijos įteikimo ceremonijoje (LRS) 
Sausio 14 d. 10 val.  Susitikimas su Nepaprastuoju ir įgaliotuoju Rumunijos ambasadoriumi  Lietuvoje J. E. Danu Andrianu Balanesku (Dan Adrian Balanescu) (LMA prezidento kab.)
Sausio 14 d. 13 val. Kvietimas dalyvauti geriausių 2017 metų mokslinių disertacijų autorių apdovanojimo iškilmėse (LR Prezidentūra)
Sausio 15 d. 9 val.  Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)
Sausio 15 d. 11 val.  Susitikimas su  „L'Oréal Baltic“  ir Lietuvos nacionalinės UNESCO  atstovais (LMA prezidento kab.)
Sausio 15 d. 13 val. Lietuvos mokslo premijų komisijos posėdis (LMA)
Sausio 16 d. 15 val. Lietuvos mokslo tarybos valdybos posėdis (LMT)
Sausio 22 d. 9 val. Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)
Sausio 22 d. 15 val. LMA vadovybės susitikimas su švietimo, mokslo ir sporto ministru Algirdu Monkevičiumi (Švietimo, mokslo ir sporto ministerija)
Sausio 23 d. 10–12 val. MOSTA kvietimas dalyvauti „Lietuva: lyginamasis ekspertinis MTEP veiklos vertinimas | 2018. Baigiamasis renginys“ (Lithuania: Comparative Expert Assessment of R&D Activities | 2018. Final event) (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)
Sausio 29 d. 9 val. Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)
Sausio 30 d. 8.45–10 val. Pokalbis su Audriumi Matoniu apie mokslą bei Lietuvos dalyvavimą Europos branduolinių mokslinių tyrimų centro (CERN) veikloje (LRT aktualijų studija)
Sausio 31 d. 9 val.  2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto posėdis (Viešbutis „Crowne Plaza Vilnius“)
Sausio 31 d. 14 val. 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos investicinių prioritetų uždavinių, skirtų investicijoms į mokslinius tyrimus ir studijas, valdymo komiteto posėdis (Švietimo, mokslo ir sporto ministerija)
Sausio 31 d. 18 val.  Rumunijos pirmininkavimo Europos Sąjungos taryboje proga Nepaprastojo ir įgaliotojo Rumunijos ambasadoriaus  Lietuvoje J. E. Danu Andrianu Balanesku (Dan Adrian Balanescu) kvietimas į Balanescu kvarteto koncertą (LMA)

2019 M. VASARIO MĖN. DARBOTVARKĖ

Vasario 1 d. 10 val. 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos investicinių prioritetų uždavinių, skirtų investicijoms į mokslinius tyrimus ir studijas, valdymo komiteto posėdis (Švietimo, mokslo ir sporto ministerija)
Vasario 4 d. 13 val.  Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio kvietimas dalyvauti forume „100 metų Lietuvos valstybei. Ar švęsdami šimtmetį nepamiršome tautos pamato – lietuvių kalbos?“ (LRV)
Vasario 5 d. 13 val.  Ignalinos rajono savivaldybės diena LMA
Vasario 7 d. 8.30 ir 13 val. Lietuvos mokslo premijų komisijos posėdis (LMA)
Vasario 11 d. 13 val. Kvietimas dalyvauti forume „100 metų atkurtai Lietuvos valstybei. Ar švęsdami šimtmetį, nepamiršome tautos pamato – lietuvių kalbos?“ (LRV)
Vasario 12 d. 13 val. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotinis susirinkimas (LMA)
Vasario 13 d. 15 val. Lietuvos mokslo tarybos valdybos posėdis (LMT)
Vasario 15 d. 10 val. Lietuvos mokslų akademijos ir Pakruojo rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutarties pasirašymas (Pakruojis)
Vasario 15 d. 15 val.  Kvietimas dalyvauti visuomeninių apdovanojimų „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“ teikimo iškilmėse, skirtose Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės dienai paminėti.
Vasario 19 d. 9 val. Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)
Vasario 21–23 d. Komandiruotė į Berlyną (Vokietijos federacinė respublika) dalyvauti konferencijoje „Forum Future Europe“
Vasario 25 d. 10 val. Lietuvos mokslo tarybos plenarinis posėdis (LMA)
Vasario 25 d. 13 val. Lietuvos mokslo tarybos Mokslinių tyrimų infrastruktūros posėdis (LMT)
Vasario 26 d. 9 val.  Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)

2019 M. KOVO MĖN. DARBOTVARKĖ

Kovo 1 d. 10 val. VU Fizikos fakulteto tarybos posėdis (VU)
Kovo 1 d. 13 val.  2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos investicinių prioritetų uždavinių, skirtų investicijoms į mokslinius tyrimus ir studijas, valdymo komiteto posėdis (ŠMSM)
Kovo 4 d. 10 val. Pasitarimas dėl LMP laureato diplomų teikimo iškilmių (LMA prezidento kab.)
Kovo 5 d. 9 val.  Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)
Kovo 5 d. 11 val. Pasitarimas CERN klausimais (LMA prezidento kab.)
Kovo 6 d. 15.30 val. 

2018 metų Lietuvos mokslo premijos laureato diplomų teikimo iškilmės (LMA)

Kovo 7 d. 13 val.

Aukštojo mokslo tarybos posėdis (ŠMM)

Kovo 11 d. 10 val.

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko Viktoro Pranckiečio kvietimas dalyvauti minėjime, skirtame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti (LRS)

Kovo 12 d. 9 val.

9-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai“ atidarymas (LMA)

Kovo 13–14 d.

Komandiruotė į CERN

Kovo 18 d. 9 val.

Pirmininkavimas Seimo Švietimo ir mokslo komiteto bei Europos reikalų komiteto atviram jungtiniam išvažiuojamajam posėdžiui-diskusijai „Lietuvos mokslo politika Europos kontekste: kur esame ir ko siekiame“ (VU Gyvybės mokslų centras)

Kovo 19 d. 9.30 val. 

Lietuvos mokslų akademijos užsienio nario Žeraro Muru (Gérard Albert Mourou) inauguracija (LMA)

Kovo 19 d. 13 val.

Kvietimas į apskritojo stalo diskusiją dėl 2021–2030 metų nacionalinės pažangos programos. Tema – švietimas ir aukštasis mokslas (LRV)

Kovo 19 d. 15 val.

Pirmininkavimas renginiui, skirtam Mokslų akademijos prezidento akademiko Juozo Matulio (1899–1993) 120-osioms gimimo metinėms (LMA)

Kovo 21–22 d.

Komandiruotė į Aveiro (Portugalija) dalyvauti pavasario sesijoje MultiComp

Kovo 25 d. 14 val.

Interviu LRT laidai „Kultūra“ (LMA)

Kovo 26 d. 9 val.

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)

Kovo 26 d. 11 val.

Pasitarimas dėl CERN (LR Prezidentūra)

Kovo 28 d. 9–11 val. 

2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto posėdis (Viešbutis „Crowne Plaza Vilnius“)

 

2019 M. BALANDŽIO MĖN. DARBOTVARKĖ

Balandžio 1 d. 13 val. Užsienio ministerijos kvietimas į diskusiją su Italijos didžiosios televizijos RAI naujienų tarnybos žurnaliste Luciana Parisi
Balandžio 2 d. 9 val.  Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)
Balandžio 2 d. 16 val. Kvietimas į parodos „Lietuvos Prezidento institucijai – 100“ atidarymą (LMA Vrublevskių biblioteka)
Balandžio 7–11 d. Komandiruotė į Glazgovą (Škotija) dalyvauti Karališkosios chemijos draugijos ESR spektroskopijos grupės kasmetiniame 52-jame susitikime
Balandžio 16 d. 13 val. Ataskaitinis LMA narių visuotinis susirinkimas (LMA)
Balandžio 18 d. 13.30 val. Kvietimas į tarpinstitucinį pasitarimą-diskusiją dėl Šiaurės regiono ateities forumo susitikimo Vilniuje (LRV)
Balandžio 18 d. 16 val. Kvietimas į pasitarimą dėl „Ilgalaikio tvaraus viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio finansavimo iki 2025 metų strategijos projekto“ (LRV) 
Balandžio 24 d. 15 val. Lietuvos mokslo tarybos valdybos posėdis (LMT)
Balandžio 24 d. 17 val. Apaštalinio Nuncijaus Lietuvoje J. E. Arkivyskupo Pedro Lopez Quintano kvietimas į atsisveikinimo priėmimą apaštalinėje nunciatūroje
Balandžio 25 d. 14 val. Dalyvavimas ir pasisakymas Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus Matematikos sekcijos išvažiuojamajame posėdyje „VITP – inovacijos ir moksliniai tyrimai“ (Visorių informacinių technologijų parkas)
Balandžio 25 d. 15 val. 

Įžangos žodis konferencijoje-diskusijoje „Genomo redagavimas:galimybės ir iššūkiai“ (LMA)

Balandžio 26 d. 9 val.

LRV kvietimas į atvirą pažangos forumą „Lietuva 2030“ (Viešbutis „Novotel“)

Balandžio 29 d. 8 val.

Susitikimas su Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininku Eugenijumi Jovaiša (LRS)

Balandžio 30 d. 9 val. 

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)

Balandžio 30 d. 13 val.

Studijų kokybės vertinimo ventro valdybos posėdis (SKVC)

Gegužės 7–10 d. 

LMA prezidento akad. Jūro Banio ir viceprezidento akad. Zenono Dabkevičiaus komandiruotė į Berną (Šveicarija) į Šveicarijos menų ir mokslų akademiją dalyvauti 2019 m. ALLEA generalinėje asamblėjoje

2019 M. GEGUŽĖS MĖN. DARBOTVARKĖ

Gegužės 2 d. 10 val. 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kvietimas dalyvauti pasitarime „Dėl nacionalinių pažangos programų 2030“ (ŠMSM)

Gegužės 2 d. 13 val.

XVI Baltijos intelektinio bendradarbiavimo konferencijos „Genai: nuo praeities į ateitį“ atidarymas (LMA)

Gegužės 7 d. 9 val. 

LMA mokslų skyrių pirmininkų pasitarimas (LMA prezidento kab.)

Gegužės 7–10 d. 

LMA prezidento akad. Jūro Banio ir viceprezidento akad. Zenono Dabkevičiaus komandiruotė į Berną (Šveicarija) į Šveicarijos menų ir mokslų akademiją dalyvauti 2019 m. ALLEA generalinėje asamblėjoje

Gegužės 13 d. 11 val.

Kvietimas į pasitarimą dėl būsimų nacionalinių mokslo ir technologijų programų (ŠMSM)

Gegužės 15 d. 9 val.

Kvietimas dalyvauti Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje, kuriame bus svarstoma Lietuvos mokslų akademijos 2018 metų veiklos ataskaita (LRS)

Gegužės 16 d. 10 val. 

Kvietimas į pasitarimą aptarti Lietuvos dalyvavimo Europos partnerystėse prioritetus ir perspektyviausias kryptis (ŠMSM)

Gegužės 20–24 d. 

Komandiruotė į Čedžu salą (Korėjos Respublika) dalyvauti ir skaityti pranešimą konferencijoje „Ceramics 2019“

Gegužės 28 d. 9 val.

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)

Gegužės 28 d. 10 val. 

Susitikimas su J. E. Nepaprastuoju ir įgaliotuoju Armėnijos Respublikos ambasadoriumi Lietuvoje Tigranu Mkrtchyanu (Tigran Mkrtchyan) (LMA prezidento kab.)

Gegužės 28 d. 12 val.

Lietuvos mokslo tarybos valdybos posėdis (LMT)

Gegužės 30 d. 9–10.30 val.

Kvietimas dalyvauti susitikime su 12-os Jungtinės Karalystės universitetų delegacija (ŠMSM) 

Gegužės 30 d. 15 val.

Kvietimas  į minėjimą, skirtą ilgamečio Medicinos fakulteto dekano bei tuometinės Anatomijos, histologijos ir embriologijos katedros vedėjo – profesoriaus Salezijaus Benigno Pavilonio (1919–2019) šimto metų sukakčiai (VU Medicinos fakultetas) 

Gegužės 30 d. 17.30 val.

J. E. Nepaprastosios ir įgaliotosios Didžiosios Britanijos ambasadorės Lietuvoje Claire Lawrence kvietimas dalyvauti priėmime, skirtame Jungtinės Karalystės universitetų pristatymui ir JK-Lietuvos bendradarbiavimui mokslo ir studijų srityje (Britanijos ambasada).

Gegužės 31 d. 10 val.

Dalyvavimas posėdyje dėl nacionalinės pažangos programos (ŠMSM)

2019 M. BIRŽELIO MĖN. DARBOTVARKĖ

Birželio 4 d. 14 val. 

Dalyvavimas išvažiuojamajame MFChMS posėdyje „Moksliniai tyrimai Gyvybės mokslų centre“ (GMC)

Birželio 5 d. 9.30 val.

Susitikimas su žiniasklaidos atstovais (LMA prezidento kab.)

Birželio 5 d. 13 val.

Kvietimas dalyvauti pasitarime dėl Baltijos asamblėjos (ŠMSM)

Birželio 5 d. 15 val. 

Lietuvos mokslo tarybos valdybos posėdis (LMT)

Birželio 5 d. 19.30 val.

Lietuvos banko Valdybos pirmininko Vito Vasiliausko kvietimas dalyvauti Gala vakarienėje Europos Centrinio Banko Valdančiosios tarybos išvažiuojamojo posėdžio proga (LDK Valdovų rūmai)

Birželio 6 d. 13 val.

Kvietimas dalyvauti Europos Centrinio Banko Valdančiosios tarybos renginyje (LMA)

Birželio 7–8 d.

Komandiruotė į Poznanę (Lenkija) dalyvauti ir skaityti pranešimą konferencijoje nanotechnologijų klausimais

Birželio 10 d. 15 val.

Plenarinis Lietuvos mokslo tarybos posėdis (LMT)

Birželio 11 d. 

Kvietimas dalyvauti iškilmingoje ceremonijoje, skirtoje „L`ORÉAL Baltic“ stipendijos „Moterims moksle“ nugalėtojoms – Baltijos šalių mokslininkėms (Latvijos universitetas, Ryga)

Birželio 12–14 d.

LMA prezidento akad. Jūro Banio ir viceprezidento akad. Zenono Dabkevičiaus komandiruotė į Helsinkį (Suomija) į Suomijos mokslų akademiją dalyvauti Europos akademijų Mokslo patariamosios tarybos susirinkime

Birželio 18 d. 9 val.

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)

Birželio 19 d. 13 val.

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos prioritetų įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis (ŠMSM)

Birželio 20 d.  Šilutės raj. savivaldybės dienos Lietuvos mokslų akademijoje atidarymas (LMA)
Birželio 21 d. 9–13 val.

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto posėdis (Viešbutis „Best Western Vilnius“) 

Birželio 25 d. 15 val. 

2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos investicinių prioritetų uždavinių skirtų investicijoms į mokslinius tyrimus ir studijas valdymo komiteto posėdis (ŠMSM)

Birželio 26 d. 10.40 val.

Kvietimas dalyvauti Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje dėl Technologijų ir inovacijų įstatymo įgyvendinimo eigos (LRS)

2019 M. LIEPOS MĖN. DARBOTVARKĖ

Liepos 2 d. 17 val. 

Baltarusijos Respublikos ambasados Lietuvos Respublikoje Ministrės patarėjos p. Ekaterinos Ermilinos  kvietimas dalyvauti priėmime, skirtame  Baltarusijos  nacionalinei dienai paminėti (Baltarusijos ambasada)

Liepos 3 d. 13 val.

2021–2030 metų nacionalinės pažangios programos rengimo koordinavimo komisijos posėdis (LRV)

Liepos 3 d. 15 val.

Lietuvos mokslo tarybos valdybos posėdis (LMT)

Liepos 8 d. 18 val. 

Kvietimas į Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir atstovybių prie tarptautinių organizacijų vadovų metinį susitikimą (LDK valdovų rūmai)

Liepos 9 d. 18.30 val.

J. E. Nepaprastojo ir įgaliotojo Rumunijos ambasadoriaus Lietuvoje Dano Adriano Balanesku (Dan Adrian Balanescu) kvietimas į atsisveikinimo priėmimą (Rumunijos ambasada)

Liepos 12 d. 11 val. 

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko Viktoro Pranckiečio kvietimas dalyvauti Lietuvos Respublikos Seimo iškilmingame posėdyje, skirtame Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos priesaikos priėmimui (LRS)

Liepos 15–31 d.

Kasmetinės atostogos

2019 M. RUGSĖJO DARBOTVARKĖ

Rugsėjo 3 d. 9 val. Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)
Rugsėjo 3 d. 10 val. Susitikimas su Japonijos Osakos universiteto mokslininkais (VU)
Rugsėjo 4 d. 15.10 val. Susitikimas su  ITU TSB vadovu dr. Chaesub Lee (LMA prezidento kab.)
Rugsėjo 5 d. 10 val. Susitikimas su LR Seimo nariu Antanu Vinkumi (LMA prezidento kab.)
Rugsėjo 5 d. 16 val.  Lietuvos nacionalinės fizikos konferencijos Programinio komiteto posėdis (VU)
Rugsėjo 12 d. 8–14 val. 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto posėdis (Birštonas)
Rugsėjo 12 d. 18.30 val. Kvietimas dalyvauti „Northway“ įmonių grupės penkiolikos metų jubiliejaus šventėje „Amžinasis judesys“ (Vilniaus rotušė)
Rugsėjo 14 d. 16 val. Kvietimas dalyvauti akademinėje diskusijoje „Studentų sportas – vakar – šiandien – rytoj“ (VDU, Kaunas)
Rugsėjo 17 d. 15 val. Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos prioritetų įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis (Ekonomikos ir inovacijų ministerija)
Rugsėjo 18 d. 14 val.  VU Fizikos fakulteto daktaro disertacijos gynimo posėdis (NFTMC)
Rugsėjo 18 d. 18 val. J. E. Nepaprastojo ir įgaliotojo Ukrainos ambasadoriaus Lietuvoje Volodymyr Yatsenkivskyi kvietimas dalyvauti priėmime, skirtame Ukrainos Nepriklausomybės dienai paminėti (Vilniaus rotušė)
 Rugsėjo 19–20 d.

Komandiruotė į Sankt Peterburgą (Rusija) dalyvauti tarptautiniame Technikos universiteto mokslo tarybos posėdyje

 Rugsėjo 24–27 d.

Komandiruotė į Baltarusijos nacionalinės mokslų akademijos Techninės akustikos institutą  dalyvauti ir skaityti pranešimą tarptautinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje „Multiferomagnetikai: gamyba, savybės, pritaikymas“ (Vitebskas, Baltarusija)

2019 M. SPALIO DARBOTVARKĖ

Spalio 1 d. 9 val.

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)

Spalio 1 d. 13 val.

Lietuvos mokslų akademijos narių visuotinis susirinkimas (LMA)

Spalio 2 d. 13 val. 

Interviu dienraščio „Respubika“ žurnalistams (LMA prezidenti kab.)

Spalio 2 d. 18 val.

J. E. Nepaprastojo ir įgaliotojo Vokietijos ambasadoriaus Lietuvoje Matthias Sonn kvietimas dalyvauti priėmime, skirtame Vokietijos Vienybės dienai paminėti (Vaidilos teatras, Vilnius) 

Spalio 3 d. 10 val.

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo narių susitikimas su LMA Jaunosios akademijos nariais (LMA)

Spalio 7 d. 10 val.

Lietuvos mokslo premijų komisijos vadovybės ir sekcijų pirmininkų posėdis

Spalio 11–13 d. 

LMA prezidento akad. Jūro Banio ir viceprezidento akad. Zenono Dabkevičiaus komandiruotė į Sofiją dalyvauti Bulgarijos MA 150-čio jubiliejiniuose renginiuose

Spalio 15 d. 9 val. 

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)

Spalio 22 d. 10 val. 

Konferencija-diskusija „Mokslo centrų ir institutų veiklos iššūkiai bei perspektyvos reformų kontekste“ (LMA)

Spalio 23–26 d.

Komandiruotė į Stokholmą dalyvauti Karališkosios Švedijos  inžinerinių MA 100 metų jubiliejiniuose renginiuose.

Spalio 28 d. 14 val.

Lietuvos mokslo premijų komisijos posėdis (LMA)

Spalio 28 d. 15 val.

Lietuvos mokslo tarybos Mokslinių tyrimų infrastruktūrų komisijos posėdis (LMT)

Spalio 29 d. 14–15.15 val.

Susitikimas su Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) tarybos nariais (SKVC)

Spalio 31 d. – lapkričio 1 d. 

LMA prezidento akad. Jūro Banio ir viceprezidento akad. Zenono Dabkevičiaus komandiruotė į Hamburgą (Vokietija) dalyvauti Baltijos šalių mokslų akademijų ir Hamburgo tiksliųjų ir humanitarinių mokslų akademijos vadovų susitikime.

2019 M. LAPKRIČIO MĖN. DARBOTVARKĖ

Lapkričio 6 d. 13 val.

Mokslo ir studijų valdymo komiteto posėdis (ŠMSM)

Lapkričio 8 d. 15 val.

Kvietimas dalyvauti šventinėje konferencijoje, skirtoje Lietuvos olimpinės akademijos įkūrimo 30-mečiui (Viešbutis „Best Western“)

Lapkričio 12 d. 9 val.

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)

Lapkričio 13 d. 10 val.

Kvietimas dalyvauti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pasitarime dėl Lietuvių kalbos metų rengimo 2020 metais.

Lapkričio 14 d. 9 val.

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)

Lapkričio 14 d. 10 val.

Tarptautinės konferencijos „Jaunieji mokslininkai – žemės ūkio pažangai“ atidarymas (LMA)

Lapkričio 14 d. 17 val.

Kvietimas dalyvauti XVI Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo atidarymo iškilmėse (Kauno Rotušė)

Lapkričio 15 d. 9 val.

Dalyvavimas šimtmečio konferencijoje „XXI a. bibliotekos: tradicijos ir inovacijos“ (LNMMB)

Lapkričio 21 d. 14 val.

LR užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus kvietimas dalyvauti forume „Lietuvos  chartijai – 70: diaspora – nepriklausomai Lietuvai“ (LR Prezidentūra)

Lapkričio 26 d. 11 val. 

LMA mokslo žurnalų vyr. redaktorių ir atsakingųjų sekretorių pasitarimas (LMA)

Lapkričio 27 d. 11 val.

Susitikimas su švietimo, mokslo ir sporto viceministru (ŠMSM)

Lapkričio 27 d. 12 val.

Jungtinio Lietuvos ir CERN atstovų komiteto, atliekančio Lietuvos dalyvavimo CERN stebėseną, posėdis (LMA)

Lapkričio 27 d. 15 val.

Lietuvos mokslo tarybos valdybos posėdis (LMA)

Lapkričio 27 d. 16 val. 

Įžangos žodis Akademiko prof. hail. dr. Antano Tylos (1929 10 29 – 2018 11 23) atminimo popietėje (LMA)

Lapkričio 28 d. 

Kvietimas dalyvauti Baltijos asamblėjos premijos apdovanojimų iškilmėse (Ryga)