Sudėtis

  • LIT
  • Sudėtis
  • Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius
Atgal

Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius

Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius (pirmininkas akad. Domas Kaunas) vertina humanitarinių ir socialinių mokslų būklę bei perspektyvas; skleidžia lituanistikos, tautiškumo ir valstybės dermės idėjas; puoselėja humanistinės kultūros tradicijas ir paveldą; ugdo teisės, teisingumo ir pilietiškumo vertybes; formuoja šalies ekonominės ir socialinės pažangos prioritetus. Atlieka humanitarinės kultūros plėtros darbų, užduočių ir projektų ekspertizes, analizuoja jos būklę, vertybių sklaidą kitose kultūrose.