• LIT
  • Kontaktai
Atgal

Kontaktai

Lietuvos mokslų akademija
Gedimino pr. 3, 01103 Vilnius

Tel. (8 5) 261 36 51, faks. (8 5) 261 84 64
El. p. prezidiumas@lma.lt
Interneto adresas http://lma.lt

 

Vardas, pavardė

Pareigybė

Kontaktai

Kab.

 

VADOVYBĖ

Prof. Valdemaras Razumas

Prezidentas

v.razumas@lma.lt
(8 5) 261 3651

201

 

Prof. Domas Kaunas

Viceprezidentas

d.kaunas@lma.lt
(8 5) 212 1714, 8 684 69353

213

 

Prof. Vytautas Basys

Vyriausiasis mokslinis
sekretorius

v.basys@lma.lt
(8 5) 262 2136, 8 648 90564

215

 

PREZIDIUMO NARIAI

Prof. Vladas Algirdas Bumelis

Prezidiumo narys

vladas@bumelis.lt
(8 5) 255 9140, 8 685 99105

 

 

Prof. Algis Petras Piskarskas

Prezidiumo narys

algis.piskarskas@ff.vu.lt
(8 5) 236 6051, 8 698 74046

 

 

Vadovybę aptarnaujantis personalas

Genutė Griežienė

L. e. prezidento
vyr. referentės pareigas

prezidiumas@lma.lt
(8 5) 261 3651

201

 

Lyda Milošienė

Vyriaus. referentė, vyresn. specialistė informacijai

l.milosiene@lma.lt
(8 5) 212 5113, 8 604 44826

214

 

Daiva Vailionienė

Personalo vyriaus. specialistė

d.vailioniene@lma.lt
(8 5) 211 1217, 8 699 36779

218

 

HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SKYRIUS

Prof. Domas Kaunas

Pirmininkas

d.kaunas@lma.lt
(8 5) 212 1714, 8 684 69353

311

 

Aurika Bagdonavičienė

Mokslinė sekretorė

a.bagdonaviciene@lma.lt
(8 5) 261 9118, 8 683 61990

310

 

MATEMATIKOS, FIZIKOS IR CHEMIJOS MOKSLŲ SKYRIUS

Prof. Feliksas Ivanauskas

Pirmininkas

f.ivanauskas@lma.lt
(8 5) 261 3697, 8 686 16240

313

 

Silva Aukštinaitienė

Mokslinė sekretorė

s.aukstinaitiene@lma.lt
(8 5) 261 3697, 8 684 69349

314

 

BIOLOGIJOS, MEDICINOS IR GEOMOKSLŲ SKYRIUS

Prof. Vytautas Basys

Pirmininkas

v.basys@lma.lt
(8 5) 262 2136, 8 686 75616

215

 

Dr. Jadvyga Olechnovičienė

Mokslinė sekretorė

j.olechnoviciene@lma.lt
(8 5) 261 4011, 8 683 62056

319

 

ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKŲ MOKSLŲ SKYRIUS

Prof. Zenonas Dabkevičius

Pirmininkas

dabkevicius@lzi.lt
(8 5) 262 7520, (8 347) 370 57, 8 686 37631

312

 

Reda Daukšienė

Mokslinė sekretorė

r.dauksiene@lma.lt
(8 5) 262 5775, 8 673 58046

309

 

TECHNIKOS MOKSLŲ SKYRIUS

Prof. Gintautas Žintelis

Pirmininkas

g.zintelis@lma.lt
(8 5) 261 7709, 8 687 21313

302

 

Dr. Bronius Jaskelevičius

Mokslinis sekretorius

b.jaskelevicius@lma.lt
(8 5) 261 7709, 8 686 34198

302

 

ORGANIZACINIS SKYRIUS

Dr. Andrius Bernotas

Vadovas

mos@lma.lt
(8 5) 261 3817, 8 601 11742

303

 

Dr. Rolandas Maskoliūnas

Vyriaus. specialistas ryšiams su visuomene

r.maskoliunas@lma.lt
(8 5) 262 2972, 8 698 32360

303

 

Miglė Datkūnaitė

Vyriaus. specialistė

migle@lma.lt
(8 5) 262 2972

303

 

Valerija Paškauskienė

Vyriaus. specialistė

v.paskauskiene@lma.lt
(8 5) 262 3704, 8 608 17888

305

 

Virginija Valuckienė

Fotografė

v.valuckiene@lma.lt

(8 5) 261 9878, 8 682 22557

320

 

Genutė Griežienė

Specialistė

g.grieziene@lma.lt
(8 5) 261 9878

320

 

Elena Vydrina

Archyvarė

archyvas@lma.lt
(8 5) 212 5370

102

 

Tarptautinių ryšių grupė

Violeta Skirgailienė

Vyriaus. specialistė

v.skirgailiene@lma.lt
(8 5) 260 8395, 8 601 11973

304

 

Marija Nijolė Stačiokienė

Vyriaus. specialistė

m.staciokiene@lma.lt
(8 5) 261 4007, 8 698 12320

320

 

Violeta Kaminskaitė

Svečių butų administratorė

v.kaminskaite@lma.lt
(8 5) 262 7501,  8 627 61046

118

 

LEIDYBOS SKYRIUS

Zina Turčinskienė

Vadovė

z.turcinskiene@lma.lt
(8 5) 262 6851, 8 699 36778

308

 

Aušra Gapsevičienė

Redaktorė  (lietuvių k.)

a.gapseviciene@lma.lt
(8 5) 261 3620

308

 

Virgilija Rimošaitytė

Redaktorė (anglų k.)

v.rimosaityte@lma.lt
(8 5) 261 3620

308

 

Diana Bartkutė Barnard

Redaktorė (anglų k.)

d.barnard@lma.lt
(8 5) 261 3620

308

 

Regina Kunigėlienė

Vyr. maketuotoja

r.kunigeliene@lma.lt
(8 5) 261 3620

308

 

Jolanta Veršickienė

Maketuotoja

j.versickiene@lma.lt
(8 5) 261 3620

308

 

SKYRIUS „MOKSLININKŲ RŪMAI“

Aldona Daučiūnienė

Vadovė

a.dauciuniene@lma.lt
(8 5) 271 2421, 8 614 05086

301

 

Genovaitė Ruzgienė

Vyriaus. specialistė

g.ruzgiene@lma.lt
(8 5) 271 2421, 8 675 80368

301

 

Laima Tilūnienė

Specialistė

l.tiluniene@lma.lt
(8 5) 271 2421

301

 

LMA BUHALTERIJA

 

Rasa Aleknavičienė

Vyriaus. finansininkė

r.aleknaviciene@lma.lt
(8 5) 212 5544, 8 620 44857

306

 

Virginija Puronaitė

Vyresn. buhalterė

v.puronaite@lma.lt
(8 5) 261 3673

306

 

Regina Pocienė

Buhalterė-kasininkė

r.pociene@lma.lt
(8 5) 261 3673

306

 

INŽINERINĖ IR ŪKIO TARNYBA

Dr. Valdemaras Laukaitis

Vadovas

v.laukaitis@lma.lt
(8 5) 261 3604, 8 686 26808

216

 

Virginija Ratkevičienė

Vyriaus. specialistė

v.ratkeviciene@lma.lt
(8 5) 261 3604

216

 

Irena Petrukaitienė

Administratorė

i.petrukaitiene@lma.lt
(8 5) 260 8598, 8 686 02102

102

 

Henrikas Giedrikas

Kompiuterių tinklo administratorius

hg@lma.lt
262 5161, 8 672 98700

118

 

Vasilij Adaškevič

Vairuotojas-mechanikas

v.adaskevic@lma.lt
(8 5) 262 7541,  8 687 13432

217

 

Andriejus Kulis

Darbininkas

(8 5) 262 7541

217

 

ES SF PARAMOS PROJEKTŲ VALDYMO GRUPĖ

Greta Tumkevičienė

Projektų vadovė

g.tumkeviciene@lma.lt
(8 5) 245 1254,  8 646 00818

318

 

Evelina Griciūtė

Veiklų vykdytoja

e.griciute@lma.lt
(8 5) 245 1255, 8 692 45332

305

 

Sigita Vailionytė

Projektų vadybininkė

s.vailionyte@lma.lt
(8 5) 245 1255, 8 648 08163

305

 

Daiva Vailionienė

Projektų finansininkė

d.vailioniene@lma.lt
(8 5) 211 1217,  8 699 36779

218

 

LMA VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA

Doc. dr. Sigitas Narbutas

Direktorius

narbutas@mab.lt
(8 5) 262 9537, 8 684 48118

 

 

Rima Cicėnienė           

Direktoriaus pavaduotoja mokslui

ciceniene@mab.lt
(8 5) 262 7929, 8 686 11222

 

 

 

 BUDĖTOJAI

(8 5) 262 7091, 8 699 36792