Sudėtis

Atgal

LMA Jaunoji akademija

Jaunųjų akademijų judėjimas pasaulyje prasidėjo 2000 m., kai Berlyno-Brandenburgo tiksliųjų ir humanitarinių mokslų akademijos ir Vokietijos gamtos mokslų akademijos „Leopoldina“ bendru susitarimu buvo sukurta pirmoji Jaunoji akademija. Vėliau, 2005–2017 m., pasaulyje buvo įkurta per 40 jaunųjų akademijų, kurių dauguma yra Pasaulio jaunosios akademijos (The Global Young Academy) narės ir aktyviai dalyvauja jos veikloje. Europoje jaunosios akademijos, veikiančios prie mokslų akademijų ar esančios jų sudėtyje, yra įkurtos Albanijoje, Austrijoje, Belgijoje, Danijoje, Estijoje, Lenkijoje, Norvegijoje, Olandijoje, Suomijoje, Škotijoje, Švedijoje ir Vokietijoje. Jaunosios akademijos telkia talentingus, išskirtinių mokslinių rezultatų pasiekusius ir perspektyvius mokslininkus, skatina jų profesinę, tarptautinę ir tarpdalykinę mokslinę, inovacinę bei visuomeninę veiklą.

Lietuvos mokslų akademijoje buvo gvildenama mintis prie LMA suburti jaunus, talentingus mokslininkus ir įkurti Lietuvos mokslų akademijos Jaunąją akademiją (LMAJA). Darbo grupė – LMA prezidentas akad. Jūras Banys, viceprezidentas akad. Zenonas Dabkevičius, Organizacinio skyriaus vadovas dr. Andrius Bernotas – parengė LMAJA nuostatų projektą, kuris buvo išsiųstas Akademijos nariams. Darbo grupė apibendrino akademikų Eugenijaus Butkaus, Rūtos Dubakienės, Rimanto Jankausko, Alfo Pliūros, Gintauto Tamulaičio , Gedimino Valkiūno pateiktas pastabas ir siūlymus. 2018 m. rugpjūčio 28 d. LMA prezidiumo posėdyje buvo pritarta LMAJA nuostatų projektui ir nutarta teikti svarstyti ir tvirtinti LMA narių visuotiniame susirinkime.

2018 m. rugsėjo 24 d. įvyko LMA narių visuotinis susirinkimas. Akad. Z. Dabkevičius pristatė akademikams LMAJA nuostatų projektą, kuris buvo patvirtintas bendru sutarimu. Spalio 9 d. LMA prezidiumo posėdyje buvo priimtas nutarimas skelbti LMA Jaunosios akademijos narių rinkimus. Spalio 10 d. – lapkričio 10 d. LMA paraiškų registravimo sistemoje buvo priimami kandidatų į LMAJA narius dokumentai. Iš viso gautos 53 paraiškos. LMA mokslų skyriuose sudarytos komisijos atliko administracinę patikrą.

2018 m. lapkričio 13 d. LMA prezidiumo nutarimu patvirtintas skelbtinas kandidatų, atitinkančių LMAJA nuostatų bei narių rinkimų organizavimo ir vykdymo aprašo reikalavimus, sąrašas.
Nutarimas pridedamas

Gruodžio 18 d. LMA prezidiumo posėdyje patvirtinti rinkimų rezultatai ir skelbiami pirmieji LMA Jaunosios akademijos nariai
Nutarimas pridedamas

2019 m. sausio 10 d. įvyko pirmasis LMA Jaunosios akademijos posėdis, kuriame buvi išrinkti  LMA JA pirmininkas ir sekretorius. LMA Jaunosios akademijos pirmininku išrinktas dr. Donatas Murauskas, LMA Jaunosios akademijos sekretorė išrinkta dr. Olga Mastianica-Stankevič
Išrašas iš LMA Jaunosios akademijos posėdžio protokolo pridedamas