Lietuvos mokslų akademija – biudžetinė įstaiga,
jungianti žymiausius Lietuvos ir savo veikla
su Lietuva susijusius mokslininkus.
Ji yra nepriklausoma Seimo, Vyriausybės
ir jai pavaldžių institucijų ekspertė ir patarėja 
mokslo bei studijų, kultūros, socialinės 
raidos, ūkio, gamtosaugos, sveikatos 
apsaugos, technologijų bei kitais 
klausimais.

Premijos ir stipendijos