Veikla

Knygos

Lietuvos mokslų akademijos leidžiamos knygos papildo šalies knygų fondus nauja moksline ir pažintine literatūra. Leidiniuose įtvirtinamas ankstesnių kartų sukauptas dvasinis ir kūrybinis palikimas, skleidžiama estetinė informacija, stiprinamas intelektinis ir kūrybinis visuomenės potencialas.
Knygos leidžiamos taikant  ir tradicinius, ir naujus leidybos modelius.

Viktorija Daujotytė, Rolandas Palekas, Rūta Janonienė, Jūratė Sprindytė, Rimvydas Petrauskas
Akademikai skaito Vaižgantą
 
Juozas Algimantas Krikštopaitis
Gyvenimas paaukotas mokslui. Dramatiška Theodoro Grotthusso istorija
 
Sudaryt. Domas Kaunas, Eugenijus Jovaiša, Rolandas Maskoliūnas
Lietuvos mokslų akademija. Nepriklausomybės kelyje

Sudaryt. Domas Kaunas
Akademija ir akademikai atsiminimuose
 
Guido Michelini
Nuo Parmos vienuolyno iki Dubysos

Mokslo populiarinimo knygų serija „Mokslas visiems“