• LIT
  • Kontaktai
Atgal

Kontaktai

Lietuvos mokslų akademija
Gedimino pr. 3, 01103 Vilnius

Tel. (8 5) 261 36 51, faks. (8 5) 261 84 64
El. p. prezidiumas@lma.lt
Interneto adresas http://lma.lt

Vardas, pavardė

Pareigybė

Kontaktai

Kab.

Akad. Jūras Banys

Prezidentas

j.banys@lma.lt, juras.banys@ff.vu.lt
8 602 65354

201

Akad. Zenonas Dabkevičius

Viceprezidentas

z.dabkevicius@lma.lt
zenonas.dabkevičius@lammc.lt
8 602 68660, 8 686 37631

213

Akad. Vytautas Nekrošius

Prezidiumo narys

vytautas.nekrosius@tf.vu.lt
8  686 15296

 

Akad. Raimundas Šiaučiūnas

Prezidiumo narys

raimundas.siaučiunas@ktu.lt
8 686 70547

 

Genutė Griežienė

L. e. prezidento
vyr. referentės pareigas

prezidiumas@lma.lt
8 602 65354

201

Lyda Milošienė

Vyriaus. referentė

l.milosiene@lma.lt
8 604 44826

214

Daiva Vailionienė

Personalo vyriaus. specialistė

d.vailioniene@lma.lt
8 699 36779

220

Akad. Domas Kaunas

Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus pirmininkas

d.kaunas@lma.lt, domas.kaunas@kf.vu.lt
8 684 69353

311

Aurika Bagdonavičienė

Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus mokslinė sekretorė

a.bagdonaviciene@lma.lt
8 683 61990

310

Akad. Leonas Valkūnas

Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus pirmininkas

l.valkunas@lma.lt, leonas.valkunas@ff.vu.lt.lt
8602 68515, 8 698 44472

313

Silva Aukštinaitienė

Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus mokslinė sekretorė

s.aukstinaitiene@lma.lt
8 684 69349

314

Akad. Vaidutis Kučinskas

Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus pirmininkas

v.kucinskas@lma.lt
8 602 68403

318

Dr. Jadvyga Olechnovičienė

Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus mokslinė sekretorė

j.olechnoviciene@lma.lt
8 683 62056

319

Akad. Zenonas Dabkevičius

Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus pirmininkas

z.dabkevicius@lma.lt
zenonas.dabkevicius@lammc.lt
8 602 68660, 8 686 37631

312

Vanda Narušytė

Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus mokslinė sekretorė

e.narusyte@lma.lt
8 673 58046

309

Akad. Gintautas Žintelis

Technikos mokslų skyriaus pirmininkas

g.zintelis@lma.lt
8 602 65366, 8 687 21313

302

Dr. Bronius Jaskelevičius

Technikos mokslų skyriaus mokslinis sekretorius

b.jaskelevicius@lma.lt
8 686 34198

302

Dr. Andrius Bernotas

Organizacinio skyriaus vadovas

mos@lma.lt
8 601 11742

303

Arūnas Šuminas

Teisininkas

a.suminas@lma.lt
8 602 65415

 

Dr. Rolandas Maskoliūnas

Vyriaus. specialistas ryšiams su visuomene

r.maskoliunas@lma.lt
8 602 66294, 8 698 32360

303

Miglė Datkūnaitė

Vyriaus. specialistė

migle@lma.lt
8 602 68436

303

Valerija Paškauskienė

Vyriaus. specialistė

v.paskauskiene@lma.lt
8 608 17888

305

Virginija Valuckienė

Fotografė

v.valuckiene@lma.lt
8 682 22557

320

Genutė Griežienė

Specialistė

g.grieziene@lma.lt
8 602 65354

320

Elena Vydrina

Archyvarė

archyvas@lma.lt
8 602 68489

102

Violeta Skirgailienė

Vyriaus. specialistė

v.skirgailiene@lma.lt
8 601 11973

304

Marija Nijolė Stačiokienė

Vyriaus. specialistė

m.staciokiene@lma.lt
8 602 66346

320

Violeta Kaminskaitė

Svečių butų administratorė

v.kaminskaite@lma.lt
8 602 68558

118

Zina Turčinskienė

Leidybos skyriaus vadovė

z.turcinskiene@lma.lt
8 699 36778

308

Aušra Gapsevičienė

Redaktorė (lietuvių k.)

a.gapseviciene@lma.lt
8 602 68523

308

Virgilija Rimošaitytė

Redaktorė (anglų k.)

v.rimosaityte@lma.lt
8 602 68776

308

Diana Bartkutė Barnard

Redaktorė (anglų k.)

d.barnard@lma.lt
8 602 68753

308

Regina Kunigėlienė

Vyr. maketuotoja

r.kunigeliene@lma.lt
8 602 68611

308

Jolanta Veršickienė

Maketuotoja

j.versickiene@lma.lt
8 602 66408

308

Aldona Daučiūnienė

Skyriaus „Mokslininkų rūmai“ vadovė

a.dauciuniene@lma.lt
8 614 05086

301

Genovaitė Ruzgienė

Vyriaus. specialistė

g.ruzgiene@lma.lt
8 602 68461

301

Laima Tilūnienė

Specialistė

l.tiluniene@lma.lt
8 602 68657

301

Rasa Aleknavičienė

Vyriaus. finansininkė

r.aleknaviciene@lma.lt
8 620 44857

306

Virginija Puronaitė

Vyresn. buhalterė

v.puronaite@lma.lt
8 602 68033

306

Regina Pocienė

Buhalterė-kasininkė

r.pociene@lma.lt
8 602 66185

306

Dr. Valdemaras Laukaitis

Inžinerinės ūkio tarnybos vadovas

v.laukaitis@lma.lt
8 607 93246

216

Virginija Ratkevičienė

Vyriaus. specialistė

v.ratkeviciene@lma.lt
8 602 68820

216

Irena Petrukaitienė

Administratorė

i.petrukaitiene@lma.lt
8 686 02102

102

Henrikas Giedrikas

Kompiuterių tinklo administratorius

hg@lma.lt
8 672 98700

118

Vasilij Adaškevič

Vairuotojas-mechanikas

v.adaskevic@lma.lt
8 687 13432

217

Andriejus Kulis

Darbininkas

8 602 68048

217

Greta Tumkevičienė

ES SF paramos projektų valdymo grupės vadovė

g.tumkeviciene@lma.lt
8 646 00818

219

Evelina Griciūtė

Veiklų vykdytoja

e.griciute@lma.lt
8 602 68812, 8 692 45332

305

Sigita Zakarevičienė

Projektų vadybininkė

s.zakareviciene@lma.lt
 8 648 08163

220

Daiva Vailionienė

Projektų finansininkė

d.vailioniene@lma.lt
8 699 36779

220

Dr. Sigitas Narbutas

LMA Vrublevskių bibliotekos direktorius

sigitas.narbutas@mab.lt
(8 5) 262 9537, 8 684 48118

 

Dr. Rima Cicėnienė           

LMA Vrublevskių bibliotekos direktoriaus pavaduotoja mokslui

rima.ciceniene@mab.lt
(8 5) 262 7929, 8 686 11222

 

 

 BUDĖTOJAI

8 699 36792