• LIT
  • Kontaktai
Atgal

Kontaktai

Gedimino pr. 3, 01103 Vilnius
Tel. (8 5) 261 36 51, faks. (8 5) 261 84 64
El. p. prezidiumas@lma.lt
Interneto adresas http://lma.lt

 

VADOVYBĖ

Prof. Valdemaras Razumas                                

Prezidentas

v.razumas@lma.lt
(8 5) 261 3651

201 kab.

Prof. Domas Kaunas

Viceprezidentas

d.kaunas@lma.lt
(8 5) 212 1714, 8 684 69353

213 kab.

Prof. Vytautas Basys

Vyriausiasis mokslinis sekretorius

v.basys@lma.lt
(8 5) 262 2136, 8 648 90564

215 kab.


PREZIDIUMO NARIAI

Prof. Vladas Algirdas Bumelis

Prezidiumo narys

vladas@bumelis.lt
(8 5) 255 9140, 8 685 99105
 

Prof. Algis Petras Piskarskas

Prezidiumo narys

algis.piskarskas@ff.vu.lt
(8 5) 236 6051, 8 698 74046
 


VADOVYBĘ APTARNAUJANTIS PERSONALAS

Genutė Griežienė     

L. e. prezidento vyr. referentės pareigas

prezidiumas@lma.lt
(8 5) 261 3651
201 kab.

Lyda Milošienė

Vyriaus. referentė, vyresn. specialistė informacijai

 l.milosiene@lma.lt
(8 5) 212 5113, 8 604 44826
214 kab.

Daiva Vailionienė

Personalo vyriaus. specialistė

 d.vailioniene@lma.lt
(8 5) 211 1217, 8 699 36779
218 kab.


HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SKYRIUS

Prof. Domas Kaunas

Pirmininkas

 d.kaunas@lma.lt
(8 5) 212 1714, 8 684 69353
 311 kab.

Aurika Bagdonavičienė

Mokslinė sekretorė

a.bagdonaviciene@lma.lt
(8 5) 261 9118, 8 683 61990
 310 kab.
 

MATEMATIKOS, FIZIKOS IR CHEMIJOS MOKSLŲ SKYRIUS 
  

Prof. Feliksas Ivanauskas

Pirmininkas

f.ivanauskas@lma.lt
(8 5) 261 3697, 8 686 16240
 313 kab.

Silva Aukštinaitienė

Mokslinė sekretorė

s.aukstinaitiene@lma.lt
(8 5) 261 3697, 8 684 69349
 314 kab.

 

BIOLOGIJOS, MEDICINOS IR GEOMOKSLŲ SKYRIUS  

 

Prof. Vytautas Basys

Pirmininkas

v.basys@lma.lt
(8 5) 262 2136,  8 648 90564
 215 kab.

Dr. Jadvyga Olechnovičienė

Mokslinė sekretorė

j.olechnoviciene@lma.lt
(8 5) 261 4011, 8 683 62056
319 kab.

 

ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKŲ MOKSLŲ SKYRIUS   

Prof. Zenonas Dabkevičius

Pirmininkas

dabkevicius@lzi.lt
(8 5) 262 7520, (8 347) 370 57, 8 686 37631
 312 kab.

Reda Daukšienė

Mokslinė sekretorė

r.dauksiene@lma.lt
(8 5) 262 5775, 8 673 58046
 309 kab.

 

TECHNIKOS MOKSLŲ SKYRIUS

 

 Prof. Gintautas Žintelis

 Pirmininkas

g.zintelis@lma.lt
(8 5) 261 7709, 8 687 21313
 302 kab.

Dr. Bronius Jaskelevičius

Mokslinis sekretorius

b.jaskelevicius@lma.lt
(8 5) 261 7709, 8 686 34198

302 kab.ORGANIZACINIS SKYRIUS
 

  

Dr. Andrius Bernotas

Vadovas

mos@lma.lt
(8 5) 261 3817, 8 601 11742
303 kab.

Dr. Rolandas Maskoliūnas

Vyriaus. specialistas ryšiams su visuomene

r.maskoliunas@lma.lt
(8 5) 262 2972, 8 698 32360
303 kab.

Miglė Datkūnaitė

 Vyriaus. specialistė

migle@lma.lt
(8 5) 262 2972

303 kab.

Valerija Paškauskienė

 Vyriaus. specialistė

v.paskauskiene@lma.lt
(8 5) 262 3704, 8 608 17888
305 kab. 

Virginija Valuckienė

 Fotografė

v.valuckiene@lma.lt
(8 5) 261 9878, 8 682 22557

320 kab. 

Genutė Griežienė

 Specialistė

g.grieziene@lma.lt
(8 5) 261 9878
320 kab.

Elena Vydrina

 Archyvarė

archyvas@lma.lt
(8 5) 212 5370
102 kab.

 
TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ GRUPĖ   

Violeta Skirgailienė

Vyriaus. specialistė

v.skirgailiene@lma.lt
(8 5) 260 8395, 8 601 11973
 304 kab.

Marija Nijolė Stačiokienė

Vyriaus. specialistė

m.staciokiene@lma.lt
(8 5) 261 7007, 8 698 12320

320 kab.

Violeta Kaminskaitė

Svečių butų administratorė

v.kaminskaite@lma.lt
(8 5) 262 7501,  8 627 61046

118 kab.


LEIDYBOS SKYRIUS

Zina Turčinskienė

Vadovė

z.turcinskiene@lma.lt
(8 5) 262 6851, 8 699 36778

308 kab.

Aušra Gapsevičienė

Redaktorė (užsienio k.)

a.gapseviciene@lma.lt
(8 5) 261 3620

308 kab.

Virgilija Rimošaitytė

Redaktorė (užsienio k.)

v.rimosaityte@lma.lt
(8 5) 261 3620

308 kab.

Diana Bartkutė Barnard

Redaktorė (užsienio k.)

d.barnard@lma.lt
(8 5) 261 3620

308 kab.

Regina Kunigėlienė

Vyr. maketuotoja

r.kunigeliene@lma.lt
(8 5) 261 3620

308 kab.

Jolanta Veršickienė

Maketuotoja

j.versickiene@lma.lt
(8 5) 261 3620

308 kab.


SKYRIUS „MOKSLININKŲ RŪMAI“

Aldona Daučiūnienė

Vadovė

a.dauciuniene@lma.lt
(8 5) 271 2421, 8 614 05086

301 kab.

Genovaitė Ruzgienė

Vyriaus. specialistė

g.ruzgiene@lma.lt
(8 5) 271 2421, 8 675 80368

301 kab.

Laima Tilūnienė

Specialistė

l.tiluniene@lma.lt
(8 5) 271 2421

301 kab.


LMA BUHALTERIJA

Rasa Aleknavičienė

Vyriaus. finansininkė

r.aleknaviciene@lma.lt
(8 5) 212 5544, 8 620 44857

306 kab.

Virginija Puronaitė

Vyresn. buhalterė

v.puronaite@lma.lt
(8 5) 261 3673

306 kab.

Regina Pocienė

Buhalterė-kasininkė

r.pociene@lma.lt
(8 5) 261 3673

306 kab.


INŽINERINĖ
-ŪKIO TARNYBA

Dr. Valdemaras Laukaitis

Vadovas

v.laukaitis@lma.lt
(8 5) 261 3604, 8 686 26808

216 kab.

Virginija Ratkevičienė

Vyriaus. specialistė

v.ratkeviciene@lma.lt
(8 5) 261 3604

216 kab.

Irena Petrukaitienė

Administratorė

i.petrukaitiene@lma.lt
(8 5) 260 8598, 8 686 02102

102 kab.

Henrikas Giedrikas

Kompiuterių tinklo administratorius

hg@lma.lt
262 5161, 8 672 98700

118 kab.

Vasilij Adaškevič

Vairuotojas-mechanikas

v.adaskevic@lma.lt
(8 5) 262 7541,  8 687 13432

217 kab.

Andriejus Kulis

Darbininkas

(8 5) 262 7541 217 kab.


ES SF PARAMOS PROJEKTŲ VALDYMO GRUPĖ

Greta Tumkevičienė

Projektų vadovė

g.tumkeviciene@lma.lt
(8 5) 245 1254,  8 646 00818

318 kab.

Evelina Griciūtė

Veiklų vykdytoja

e.griciute@lma.lt
(8 5) 245 1255, 8 692 45332

305 kab.

Sigita Vailionytė

Projektų vadybininkė

s.vailionyte@lma.lt
(8 5) 245 1255, 8 648 08163

305 kab.

Daiva Vailionienė

Projektų finansininkė

d.vailioniene@lma.lt
(8 5) 211 1217,  8 699 36779

218


LMA VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA

Doc. dr. Sigitas Narbutas

Direktorius

narbutas@mab.lt
(8 5) 262 9537, 8 684 48118

 

Rima Cicėnienė                          

Direktoriaus pavaduotoja mokslui

ciceniene@mab.lt
(8 5) 262 7929, 8 686 11222

 


BUDĖTOJAI    (8 5) 262 7091, 8 699 36792  


Susisiekite su mumis