Sudėtis

Atgal

LMA Jaunoji akademija

Jaunųjų akademijų judėjimas pasaulyje prasidėjo 2000 m., kai Berlyno-Brandenburgo tiksliųjų ir humanitarinių mokslų akademijos ir Vokietijos gamtos mokslų akademijos „Leopoldina“ bendru susitarimu buvo sukurta pirmoji Jaunoji akademija. Vėliau, 2005–2017 m., pasaulyje buvo įkurta per 40 jaunųjų akademijų, kurių dauguma yra Pasaulio jaunosios akademijos (The Global Young Academy) narės ir aktyviai dalyvauja jos veikloje. Europoje jaunosios akademijos, veikiančios prie mokslų akademijų ar esančios jų sudėtyje, yra įkurtos Albanijoje, Austrijoje, Belgijoje, Danijoje, Estijoje, Lenkijoje, Norvegijoje, Olandijoje, Suomijoje, Škotijoje, Švedijoje ir Vokietijoje. Jaunosios akademijos telkia talentingus, išskirtinių mokslinių rezultatų pasiekusius ir perspektyvius mokslininkus, skatina jų profesinę, tarptautinę ir tarpdalykinę mokslinę, inovacinę bei visuomeninę veiklą.

Lietuvos mokslų akademijoje buvo gvildenama mintis prie LMA suburti jaunus, talentingus mokslininkus ir įkurti Lietuvos mokslų akademijos Jaunąją akademiją (LMAJA). Darbo grupė – LMA prezidentas akad. Jūras Banys, viceprezidentas akad. Zenonas Dabkevičius, Organizacinio skyriaus vadovas dr. Andrius Bernotas – parengė LMAJA nuostatų projektą, kuris buvo išsiųstas Akademijos nariams. Darbo grupė apibendrino akademikų Eugenijaus Butkaus, Rūtos Dubakienės, Rimanto Jankausko, Alfo Pliūros, Gintauto Tamulaičio , Gedimino Valkiūno pateiktas pastabas ir siūlymus. 2018 m. rugpjūčio 28 d. LMA prezidiumo posėdyje buvo pritarta LMAJA nuostatų projektui ir nutarta teikti svarstyti ir tvirtinti LMA narių visuotiniame susirinkime.

2018 m. rugsėjo 24 d. įvyko LMA narių visuotinis susirinkimas. Akad. Z. Dabkevičius pristatė akademikams LMAJA  nuostatų projektą, kuris buvo patvirtintas bendru sutarimu. Nutarta artimiausiu metu paskelbti LMAJA narių rinkimus.