Veikla

Atgal

Rinkimai

Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prezidiumas praneša, kad pagal 2018-09-24 paskelbtas laisvas LMA tikrųjų narių vietas ir remiantis LMA statuto 20, 21, 22 punktais, iškelti ir įregistruoti šie kandidatai (pagal LMA mokslų skyrius ir specialybes):

Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriuje

Ekonomika – 1 vieta
1. Daiva Dumčiuvienė – Kauno technologijos universiteto (KTU) prof.; iškėlė KTU senatas.
2. Rasa Melnikienė – Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto (LAEI) direktorė, vyriaus. m. d.; iškėlė LAEI mokslo taryba.
3. Violeta Pukelienė – Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) prof.; iškėlė VDU senatas.
4. Vladislava Stankūnienė – VDU vyriaus. m. d.; iškėlė LMA narys emeritas Antanas Buračas.
5. Dalia Štreimikienė – Vilniaus universiteto (VU) prof.; iškėlė VU senatas.
6. Vlada Vitunskienė – Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) prof.; iškėlė ASU senatas.

Filosofija – 1 vieta
1. Audrius Beinorius – VU prof., Tartu universiteto prof.; iškėlė LMA tikrieji nariai Bonifacas Stundžia ir Antanas Andrijauskas.
2. Rita Šerpytytė – VU prof.; iškėlė LMS tikrasis narys Zenonas Norkus.

Istorija – 1 vieta
1. Egidijus Aleksandravičius – VDU prof.; iškėlė VDU senatas.
2. Darius Staliūnas – Lietuvos istorijos instituto (LII) vyriaus. m. d.; iškėlė LII mokslo taryba.

Politikos mokslai – 1 vieta
Liudas Mažylis – VDU prof.; iškėlė VDU senatas.

Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriuje

Fizika – 3 vietos
1. Darius Abramavičius – VU prof.; iškėlė VU senatas.
2. Audrius Dubietis – VU prof., vyriaus. m. d.; iškėlė VU senatas.
3. Vidmantas Gulbinas – Fizinių ir technologijos mokslų centro (FTMC) laboratorijos vedėjas, vyriaus. m. d.; iškėlė FTMC mokslo taryba.
4. Gediminas Juzeliūnas – VU vyriaus. m. d.; iškėlė VU senatas.

Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriuje

Biochemija – 1 vieta
Rolandas Meškys – VU Gyvybės mokslų centro (GMC) skyriaus vedėjas, vyriaus. m. d.; iškėlė VU GMC taryba.

Biologija – 1 vieta
1. Arvydas Lubys – VU GMC prof.; iškėlė LMA narys emeritas Eugenijus Arvydas Janulaitis.
2. Raimondas Mozūraitis – Gamtos tyrimų centro vyriaus. m. d.; iškėlė LMA tikrieji nariai Vincas Būda, Gediminas Valkiūnas, Mečislovas Žalakevičius.
3. Algimantas Paulauskas – VDU prof.; iškėlė VDU senatas.
4. Ričardas Rotomskis – Nacionalinio vėžio instituto laboratorijos vedėjas, vyriaus. m. d.; iškėlė LMA tikrasis narys Juozas Kulys.
5. Vytenis Arvydas Skeberdis – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) laboratorijos vedėjas, vyriaus. m. d.; iškėlė LMA tikrieji nariai Vilmantė Borutaitė, Vidmantas Bižokas, Limas Kupčinskas, Daiva Rastenytė, Antanas Sederevičius, Remigijus Žaliūnas ir Henrikas Žilinskas, LMA nariai emeritai Antanas Praškevičius ir Jurgis Brėdikis.
6. Ingrida Šaulienė – Šiaulių universiteto mokslo ir meno prorektorė, prof., vyriaus. m. d.; iškėlė Lietuvos alergijos ir astmos asociacija.
7. Aurelija Žvirblienė – VU GMC vyriaus. m. d., VU prof.; iškėlė VU GMC taryba, Lietuvos imunologų draugija, LMA tikrieji nariai Saulius Klimašauskas ir Kęstutis Sasnauskas.

Fizinė geografija – 1 vieta
1. Algimantas Česnulevičius – VU prof.; iškėlė VU senatas, LMA narys emeritas Algimantas Grigelis.
2. Jūratė Kriaučiūnienė – Lietuvos energetikos instituto (LEI) laboratorijos vadovė, vyriaus. m. d.; iškėlė LMA tikrieji nariai Kęstutis Kilkus ir Eugenijus Ušpuras.

Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriuje

Agroekologija – 1 vieta
1. Žydrė Kadžiulienė – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) direktoriaus pav. mokslui, einanti direktoriaus p., vyriaus. m. d.; iškėlė LAMMC mokslo taryba, LMA narė emeritė Veronika Vasiliauskienė.
2. Kęstutis Romaneckas – ASU Agronomijos fakulteto prodekanas, prof.; iškėlė ASU senatas.

Agronomija – 1 vieta
Gediminas Staugaitis – LAMMC Agrocheminių tyrimų laboratorijos direktorius, vyriaus. m. d.; iškėlė LAMMC mokslo taryba.

Žemės ūkio ir aplinkos inžinerija – 1 vieta
Egidijus Šarauskis – ASU Žemės ūkio inžinerijos ir saugos instituto direktorius, prof., skyriaus vedėjo pav.; iškėlė ASU senatas.

Technikos mokslų skyriuje

Energetika – 1 vieta
1. Algis Džiugys – LEI vyriaus. m. d.; iškėlė LEI mokslo taryba.
2. Vytautas Martinaitis – Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) prof., vyriaus. m. d.; iškėlė VGTU senatas.
3. Sigitas Rimkevičius – LEI vyriaus. m. d.; iškėlė LEI mokslo taryba.

Informatika ir elektronika – 2 vietos
1. Rimantas Barauskas – KTU katedros vedėjas, prof.; iškėlė KTU senatas.
2. Romas Baronas – VU Informatikos instituto direktorius, prof., vyriaus. m. d.; iškėlė VU senatas.
3. Olga Kurasova – VU prof., vyriaus. m. d.; iškėlė LMA tikrasis narys Gintautas Dzemyda.
4. Dalius Navakauskas – VGTU prof., vyriaus. m. d.; iškėlė VGTU senatas.
5. Julius Žilinskas – VU vyriaus. m. d.; iškėlė VU senatas.

Medžiagų inžinerija – 1 vieta
1. Arvaidas Galdikas – KTU prof.; iškėlė KTU senatas.
2. Šarūnas Meškinis – KTU vyriaus. m. d.; iškėlė KTU senatas.

Atsiliepimus ir siūlymus dėl kandidatų pateikti iki 2018-12-24
adresu: Lietuvos mokslų akademijai, Gedimino pr. 3, 01103 Vilnius.Atsisiųsti