Veikla

Atgal

Rinkimai

Lietuvos mokslų akademija skelbia Lietuvos mokslų akademijos tikrųjų narių rinkimus

 
2018 m. rugsėjo 24 d. LMA narių visuotiniame susirinkime patvirtinus laisvas Lietuvos mokslų akademijos (LMA) tikrųjų narių vietas į išvardytas specialybes,  skelbiami LMA tikrųjų narių rinkimai.
Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriuje: ekonomika – 1 vieta, filosofija – 1 vieta, istorija – 1 vieta, politikos mokslai – 1 vieta;
Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriuje: fizika – 3 vietos;
Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriuje: biologija – 1 vieta, biochemija – 1 vieta, fizinė geografija – 1 vieta;
Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriuje: agronomija – 1 vieta, agroekologija – 1 vieta, žemės ūkio ir aplinkos inžinerija – 1 vieta;
Technikos mokslų skyriuje: energetika – 1 vieta, informatika ir elektronika – 2 vietos, medžiagų inžinerija – 1 vieta.
 
Mokslų akademijos tikraisiais nariais renkami Lietuvos mokslininkai, praturtinę mokslą ir kultūrą didelės reikšmės darbais. Išimtiniais atvejais renkami pripažinti menininkai. Mokslų akademijos narių visuotinio susirinkimo nustatyti reikalavimai asmenims, siekiantiems dalyvauti Mokslų akademijos tikrųjų narių rinkimuose, paskelbti http://www.lma.lt/reikalavimai-renkamiems-nariams .
Mokslų akademijos tikrieji nariai ir nariai emeritai turi teisę iki 2018 m. spalio 25 d. iškelti kandidatus pagal skelbime nurodytas specialybes. Kandidatus iškelti gali taip pat mokslo ir studijų institucijų senatai, mokslo tarybos ir mokslininkų asociacijos.
Lietuvos mokslų akademijai apie iškeltą kandidatą mokslo ir studijų institucijų senatai, mokslo tarybos, mokslininkų asociacijos pateikia posėdžio protokolo išrašą nurodydami iškėlimo motyvus. LMA tikrieji nariai ar nariai emeritai – motyvuotą raštą dėl keliamo kandidato. Iškėlusieji kandidatus pateikia išsamias žinias apie jų mokslinę veiklą pagal LMA narių visuotinio susirinkimo nustatytus reikalavimus. Taip pat pateikiami kandidatų biografiniai (gyvenimo aprašymas) ir asmens dokumentų duomenys (paso ar tapatybės kortelės, socialinio draudimo pažymėjimo kopijos), mokslo laipsnių bei vardų diplomų kopijos ir fotonuotraukos.
 
Dokumentai priimami Lietuvos mokslų akademijos prezidento sekretoriate iki 2018 m. spalio 25 d. 15.00 val.
Gedimino pr. 3, 01103 Vilnius, mob. 8 602 65 354
__________________________________________________________________________________________

Lietuvos mokslų akademija skelbia rinkimus į Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos narius

Lietuvos mokslų akademija skelbia Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos (LMAJA) narių rinkimus šiose srityse:

  • humanitarinių ir socialinių mokslų – 2 vietos;
  • matematikos, fizikos ir chemijos mokslų – 2 vietos;
  • biologijos, medicinos ir geomokslų – 2 vietos;
  • žemės ūkio ir miškų mokslų – 2 vietos;
  • technologijos mokslų – 2 vietos.

LMAJA nariais rinkimų tvarka renkami mokslininkai, pasiekę reikšmingų mokslo rezultatų ir aktyvūs profesinėje veikloje, įgiję daktaro laipsnį ne daugiau kaip prieš 10 metų ir ne vyresni kaip 40 metų amžiaus iki paskelbtos rinkimų dienos.
Kandidatus iškelti gali Lietuvos mokslo ir studijų institucijų senatai ir mokslo tarybos, LMA akademikai, Lietuvos mokslininkų asociacijos, kandidatais gali išsikelti ir patys jaunieji mokslininkai.

Rinkimai organizuojami vadovaujantis:
LMA Jaunosios akademijos nuostatais ir LMA Jaunosios akademijos narių rinkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu

Paraiškos priimamos LMA elektroninėje paraiškų registravimo sistemoje adresu
http://www.lma.lt/paraisku-teikimas

Kandidatai turi pateikti šiuos dokumentus:
– prašymą pagal pridedamą formą
– mokslo institucijos senato, mokslo tarybos, mokslininkų asociacijos posėdžio protokolo išrašą, kuriame nurodyti kandidato iškėlimo motyvai (jei kandidatą kelia institucija);
– motyvuotą raštą dėl keliamo kandidato (jei kandidatą kelia LMA tikrieji nariai ar nariai emeritai);
– užpildytą kandidato į LMAJA narius paraiškos formą;
– kitus su paraiška susijusius dokumentus (pavyzdžiui, diplomų, pažymėjimų, straipsnių kopijas ir kt.).

Dokumentai priimami 2018 m. spalio 10 d. – lapkričio 10 d.

Dėl dokumentų teikimo elektroninėje sistemoje kreipkitės į sistemos administratorę E. Griciūtę:
tel. 8 692 45332, el. p. e.griciute@lma.lt