Sudėtis

  • LIT
  • Sudėtis
  • Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyrius
Atgal

Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyrius


Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyrius (pirmininkas akad. Leonas Valkūnas) kartu su šalies ir užsienio mokslo ir studijų institucijomis sprendžia aktualias tikimybių teorijos, matematinės logikos,  puslaidininkių ir lazerių fizikos, teorinės fizikos ir astronomijos, elektrochemijos ir cheminės technologijos problemas, palaiko ryšius su verslo partneriais ir kitų mokslo sričių specialistais. Formuoja tiksliųjų mokslo krypčių tematiką, teikia siūlymus ir aktyviai dalyvauja sprendžiant šalies ūkio problemas.