Veikla

Atgal

Mokslinių vizitų statistika

Lietuvos mokslininkai, 2019 metais išvykę moksliniams vizitams ir stažuotėms į užsienio šalis pagal mokslinių mainų programas

MOKSLININKO VARDAS, PAVARDĖ, MOKSLO LAIPSNIS

ATSTOVAUJAMA MOKSLO INSTITUCIJA

 

PRIIMANČIOJI MOKSLO INSTITUCIJA

VIZITO TRUKMĖ,
TIKSLI DATA

NUMATYTOS APLANKYTI MOKSLO BEI KITOS INSTITUCIJOS IR VIZITO TIKSLAS (mokslinis  darbas, paskaitų skaitymas, dalyvavimas konferencijoje ir kt.)

* Baltarusijos MA

1. Dr. Ramunė Šmigelskytė- Stukienė

Lietuvos istorijos institutas

Baltarusijos nacionalinės mokslų akademijos Istorijos  institutas

4 dienos

05-22–25

Dalyvauti tarptautinėje  mokslinėje konferencijoje  „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės unijos su Lenkijos Karalyste. Suverenumo problemos“. Pranešimo tema: „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorijos požiūris į Lietuvos - Lenkijos uniją XVIII amžiuje“

2. Prof. Aivas Ragauskas

Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas

 

Baltarusijos nacionalinės mokslų akademijos Istorijos institutas

17 dienų

05-23–06-08

Vykdyti mokslinius tyrimus tema „Protestantiškasis švietimas LDK XVI -XVIII a.“

3. Dr. Kuliešienė Sandra

Lietuvos kultūros tyrimų  institutas

 

Baltarusijos nacionalinės mokslų akademijos Baltarusių kultūros, kalbos ir literatūros tyrimų centras

4 dienos

05-29–06-01

Dalyvauti Baltarusijos  Nacionalinės MA Baltarusių kultūros, kalbos ir literatūros tyrimų centro organizuojamoje mokslinėje-praktinėje  konferencijoje „ XIX-XX a. Europos meno erdvė ir Stanislovas Moniuška: istorija ir dabartis“, skaityti pranešimą „ Stanislovas Moniuška Vilniuje: lietuviškieji kūrybos aspektai“ ir susipažinti su BNMA Baltarusių kultūros, kalbos ir literatūros tyrimų centro veikla, suderinti bendrų mokslo projektų tematikas, aptarti tolimesnio bendradarbiavimo plėtros galimybes

4. Dr. Vyda Bakutytė Jauniškienė

Lietuvos kultūros tyrimų  institutas

 

Baltarusijos  nacionalinės mokslų akademijos Baltarusių kultūros, kalbos ir literatūros tyrimų centras

4 dienos

05-29–06-01

Dalyvauti Baltarusijos  Nacionalinės MA Baltarusių kultūros, kalbos ir literatūros tyrimų centro organizuojamoje mokslinėje-praktinėje  konferencijoje „ XIX-XX a. Europos meno erdvė ir Stanislovas Moniuška: istorija ir dabartis“, skaityti pranešimą „ Stanislovas Moniuška Vilniuje: lietuviškieji kūrybos aspektai“ ir susipažinti su BNMA Baltarusių kultūros, kalbos ir literatūros tyrimų centro veikla, suderinti bendrų mokslo projektų tematikas, aptarti tolimesnio bendradarbiavimo plėtros galimybes

Bulgarijos MA

         

** Estijos MA

1. Dr. Žilvytis Šaknys

Lietuvos istorijos institutas

 

Estijos literatūros muziejus

4 dienos

02-27–03-02

Dalyvauti konferencijoje „Naratyviniai ir tikėjimo kultūros aspektai: nuo kalbos iki minties“, kurioje pristatomas dr. Žilvyčio Šaknio ir Estijos bei Bulgarijos kolegų sudarytas leidinys „Balkanų ir Baltijos šalių tyrimų studijos“. Tai trišalis bendras darbas, kurio  leidybą sutiko paremti Estijos mokslų akademija. Dr. Šaknys numato tęsti bendradarbiavimą formuodamas bendrus mokslinius projektus su Estijos ir kitų šalių etnologais bei folkloristais

2. Dr. Rasa Paukštytė Šaknienė

Lietuvos istorijos institutas

 

Estijos literatūros muziejus

4 dienos

02-27–03-02

Dalyvauti konferencijoje „Naratyviniai ir tikėjimo kultūros aspektai: nuo kalbos iki minties“, kurioje pristatomas leidinys „Balkanų ir Baltijos šalių tyrimų studijos“; redakcinės kolegijos narė yra dr. Rasa Paukštytė Šaknienė

3. Dr. Jurga Motiejūnaitė

Gamtos tyrimų centras

Tartu universiteto Ekologijos ir žemės mokslų institutas

6 dienos

08-05–10

Dalyvavimas Šiaurės šalių lichenologų draugijos susitikime, ekspedicijose ir seminare

* Latvijos MA

1. Dr. Rasuolė Vladarskienė

Lietuvių kalbos institutas

 

Latvijos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Baltų kalbotyros katedra

2 dienos

03-17–18

Dalyvauti Latvijos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Baltų kalbotyros katedros rengiamoje 55-ojoje prof. Artūro Uozuolo dienos tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Kalbos normos, jų kodifikavimas ir taikymas“ ir skaityti pranešimą „Lietuvių kalbos rašybos norminimas: istorija ir dabartinės problemos

2. Dr. Rita Miliūnaitė

Lietuvių kalbos institutas

Latvijos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Baltų kalbotyros katedra

2 dienos

03-17–18

Dalyvauti Latvijos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Baltų kalbotyros katedros rengiamoje 55-ojoje prof. Artūro Uozuolo dienos tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Kalbos normos, jų kodifikavimas ir taikymas“ ir skaityti pranešimą „Naujas reikšmingas pokytis lietuvių kalbos normų priežiūros sistemoje“

3. Dr. Jurga Venckienė

Lietuvių kalbos institutas

Latvijos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Baltų kalbotyros katedra

2 dienos

03-17–18

Dalyvauti Latvijos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Baltų kalbotyros katedros rengiamoje 55-ojoje prof. Artūro Uozuolo dienos tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Kalbos normos, jų kodifikavimas ir taikymas“ ir skaityti pranešimą „Stanislovas ir Liudvika Didžiuliai: nuo Antano Baranausko prie bendrinės kalbos“

* Lenkijos MA

1. Prof. Dr. Ernestas Filatovas

Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas

Lenkijos mokslų akademijos Sistemų tyrimo institutas

6 dienos

06-25–30

Dalyvauti seminare „Daugiakriterinis optimizavimas didelio našumo skaičiavimų eroje“, organizuojamame Lenkijos MA Sistemų tyrimo instituto. Seminare bus diskutuojama apie daugiakriterinio optimizavimo metodų kūrimą ir taikymą, jų lygiagretinimą sudėtingo, vėžiu sergančių pacientų, radioterapijos gydymo plano sudarymo uždavinio kontekste

2. Prof. Dr. Olga Kurasova

Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas

Lenkijos mokslų akademijos Sistemų tyrimo institutas

6 dienos

06-25–30

Dalyvauti seminare „Daugiakriterinis optimizavimas didelio našumo skaičiavimų eroje“, organizuojamame Lenkijos MA Sistemų tyrimo instituto. Seminare bus diskutuojama apie daugiakriterinio optimizavimo metodų kūrimą ir taikymą, jų lygiagretinimą sudėtingo, vėžiu sergančių pacientų, radioterapijos gydymo plano sudarymo uždavinio kontekste

3. Dr. Aldona Stalgienė

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

Bialystoko Technologijos universitetas

5 dienos

05-13–17

Tęsti tvarios žemės ūkio plėtros Lietuvoje ir Lenkijoje tyrimus pradėtus su Balstogės technologijos universiteto mokslininkais

* Rumunijos MA

Dr. Valda Araminienė

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas

Marin Dracea nacionalinis miškininkystės ir plėtros institutas

7 dienos

02-21–27

Aptarti tolimesnio bendradarbiavimo galimybes ir temas su Rumunijos miškų instituto mokslininkais, rinkti duomenis apie kiekvienos šalies situaciją. Taip pat, vizito metu bus aplankomas tyrimo objektas – II lygio miškų monitoringo plotelis, aptarti naujausi tyrimų metodai.

** Slovenijos mokslų ir menų akademija

         

 

Mokslininkai, 2019 metais atvykę moksliniams vizitams ir stažuotėms į Lietuvą pagal mokslinių mainų programas 

MOKSLININKO VARDAS, PAVARDĖ, MOKSLO LAIPSNIS

ATSTOVAUJAMA MOKSLO INSTITUCIJA

 

PRIIMANČIOJI MOKSLO INSTITUCIJA

VIZITO  TRUKMĖ, TIKSLI DATA

NUMATYTOS APLANKYTI MOKSLO  BEI KITOS INSTITUCIJOS IR VIZITO TIKSLAS (mokslinis  darbas, paskaitų skaitymas, dalyvavimas konferencijoje ir kt.)

* Baltarusijos MA

1. Dr. Radaman Andrei

Baltarusijos nacionalinės mokslų akademijos Istorijos  institutas

Lietuvos istorijos institutas

5 dienos

04-01–05

 

Dirbti Lietuvos istorijos institute, archyvuose ir bibliotekose. Mokslinio darbo tema „ XV–XVII a. Glebovičių giminės klientų ir tarnų prozopografinis tyrimas“

2. Dr. Matsuk Andrei

Baltarusijos nacionalinės mokslų akademijos  Istorijos  institutas

Lietuvos istorijos institutas

5 dienos

04-01–05

 

Dirbti Lietuvos Istorijos institute, archyvuose ir VU bei LMA Vrublevskių bibliotekose. Mokslinio darbo tema Bajorų vaidmens transformavimas LDK visuomeninėse-politinėse ir socialinėse bei ekonominėse sistemose 1697–1772 m.

3. Dr. Miacelskii Andrei

Baltarusijos nacionalinės mokslų akademijos  Istorijos  institutas

Lietuvos istorijos institutas

10 dienų

06-03–12

 

Stažuotė Lietuvos istorijos institute. Mokslinio tyrimo tema „Baltarusijos XV-XX amž. socialinės ir ekonominės istorijos aktai: statutai, rejestrai, apskaitos dokumentai“

* Bulgarijos MA

1. Prof. Ekaterina Anastasova

Bulgarijos mokslų akademijos Etnologijos ir folkloro institutas

Lietuvos istorijos institutas, Lietuvių kalbos institutas

7 dienos

04-25–05-01

Dirbti bendrame Baltijos šalių ir Bulgarijos moksliniame projekte „Tradicinės ir modernios šventės bei kasdienis gyvenimas Bulgarijoje ir Lietuvoje“. Projekto tikslas – tyrinėti tradicines, miesto ir religines šventes bei kasdienį gyvenimą Bulgarijoje ir Lietuvoje ES integracijos ir globalizacijos procesų kontekste

2. Prof. Evgenia Troeva-Grigorova

 

Bulgarijos mokslų akademijos Etnologijos ir folkloro institutas

Lietuvos istorijos institutas, Lietuvių kalbos institutas

7 dienos

04-25–05-01

Dirbti bendrame Baltijos šalių ir Bulgarijos moksliniame projekte „Tradicinės ir modernios šventės bei kasdienis gyvenimas Bulgarijoje ir Lietuvoje“. Projekto tikslas – tyrinėti tradicines, miesto ir religines šventes bei kasdienį gyvenimą Bulgarijoje ir Lietuvoje ES integracijos ir globalizacijos procesų kontekste

** Estijos MA

1. Dr. Heiko Herrmann

Talino technologijos universitetas

VGTU Statybinių medžiagų institutas

6 dienos

02-11–16

Mokslinis tiriamasis darbas (betono mikrostruktūros tyrimai) ir tolesnio bendro mokslinio darbo aptarimas VGTU Statybinių medžiagų institute

2. Dr. Magnus Ilmjärv

Talino universitetas

Vilniaus universitetas

14 dienų

04-15–28

Mokslinės konsultacijos ir darbas Vilniaus universitete, Lietuvos centriniame valstybės archyve, Lietuvos ypatingajame archyve. Mokslinio darbo „Lenkijos vaidmuo Centrinės ir Rytų Europos tarptautiniuose santykiuose. Estijos – Lenkijos santykiai 1934–1939 m.“ rengimas

* Latvijos MA

1. Prof. Arturs Medvids

Rygos technikos universitetas

 

Fizinių ir technologijos mokslų centras, Puslaidininkių fizikos institutas

6 dienos

02-18 –23

 

Tirti Ga As kristalų fotoelektrines ir liuminescencines savybes esant stipriam lazerio spinduliuotės sužadinimui pagal bendrą projektą su Fizinių ir technologijos mokslų centro  mokslininkais

2. Dr. Ilze Trapenciere

Latvijos mokslų akademija, Latvijos universitetas

 

Taikomųjų mokslų Kolpingo kolegija

3 dienos

03-20–22

 

Tarptautinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje „Socialinio verslumo evoliucija besikeičiančioje visuomenėje“, skaityti pranešimą „Socialinis verslumas Latvijoje“

* Lenkijos MA

1. Prof. Anna Engelkig

Lenkijos mokslų akademija, Slavistikos institutas

 

Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka

12 dienų

05-27–06-07

 

Dirbti  Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekos archyve bei Lietuvių kalbos institute. Projekto tema  „Baltų ir slavų dialektai, jų tyrimų ir plėtros perspektyvos“

2. Dr. Malgorzata Kasner

Lenkijos mokslų akademijos Slavistikos institutas

 

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka

7 dienos,

05-20–26

 

„Šiuolaikinis miestas ir jo atmintis. Vilnius po 1990 m.“ Mokslinių tyrimų apžvalga

3. Prof. Rojek Jerzy

Lenkijos mokslų akademijos  Fundamentinių technologinių tyrimų institutas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

6 dienos

05-13–18

 

Moksliniam darbui bendrame su Gedimino technikos universiteto mokslininkais projekte „Granuliuotų medžiagų modeliavimas‘‘

4. Dr. Nosewicz Szymon

Lenkijos mokslų akademijos  Fundamentinių technologinių tyrimų institutas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

6 dienos

05-13–18

 

Moksliniam darbui bendrame su Gedimino technikos universiteto mokslininkais projekte „Granuliuotų medžiagų modeliavimas‘‘

5. Dr. Lumelskyj Dmytro

Lenkijos mokslų akademijos  Fundamentinių technologinių tyrimų institutas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

6 dienos

05-13–18

 

Moksliniam darbui bendrame su Gedimino technikos universiteto mokslininkais projekte „Granuliuotų medžiagų modeliavimas‘‘

6. Prof. Zofia Sawaniewska-Moch

Lenkijos mokslų akademijos Slavistikos institutas

 

Lietuvių kalbos institutas

8 dienos,

06-04–11

 

LR Seime vyksiančioje Tarpdisciplininėje mokslinėje konferencijoje „Antano ir Jono Juškų kultūrinio palikimo retrospektyva: nauji požiūriai ir tyrimai“ skaitys pranešimą „ Antano Juškos lietuvių - lenkų kalbų žodynai iš XXI amž. perspektyvos“

* Rumunijos MA

         

** Švedijos karališkoji literatūros istorijos ir senovės akademija

1. Prof. Johan Henrik Tralau

Upsalos universitetas

Vilniaus universitetas

14 dienų

02-20–03-06

Mokslinio projekto apie politinės filosofijos ištakas aptarimas ir paskaitų skaitymas Vilniaus universitete

* Ukrainos MA

1. Dr. Oksanas Mykytenko

Ukrainos nacionalinės mokslų akademijos Rylskio meno studijų, folkloro ir etnologijos institutas

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

7 dienos

05-19–25

49-ojoje Tarptautinėje baladžių komisijos konferencijoje  „Žmogaus santykiai dainose ir per jas: reikšmės ir kontekstai“ skaityti pranešimą „Mano mažas obuoliukas nuriedėjo:  vaikų laidotuvių raudų poetinės ypatybės Ukrainos ir pietų slavų folkloro tradicijoje“

2. Dr. Larysa Vakhnina

Ukrainos nacionalinės mokslų akademijos Rylskio meno studijų, folkloro ir etnologijos institutas

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

7 dienos

05-19–25

49-ojoje Tarptautinėje baladžių komisijos konferencijoje  „Žmogaus santykiai dainose ir per jas: reikšmės ir kontekstai“ skaityti pranešimą „Mano mažas obuoliukas nuriedėjo:  vaikų laidotuvių raudų poetinės ypatybės Ukrainos ir pietų slavų folkloro tradicijoje“

* Vengrijos MA

Dr. Attila Seres

Vengrijos MA Istorijos  institutas

Lietuvos Istorijos  institutas

7 dienos,

07-14–20

Moksliniam vizitui . Dirbti Lietuvos Specialiajame archyve,  Istorijos institute. Mokslininko nagrinėjama tema “Lietuvos piliečiai Sovietų Sąjungos okupuotoje Lietuvoje ir 1956 m. Vengrijos revoliucija“

* Priskirtas šalis  parengė vyriausioji specialistė Marija Nijolė Stačiokienė, tel. +370 602 663 46, el. paštas: m.staciokiene@lma.lt

** Priskirtas šalis  parengė vyriausioji specialistė Violeta Skirgailienė, tel. +370 601 11973, el. paštas : v.skirgailiene@lma.lt

2018 metai