Veikla

Atgal

Mokslinių vizitų statistika

Lietuvos mokslininkai, 2019 metais išvykę moksliniams vizitams ir stažuotėms į užsienio šalis pagal mokslinių mainų programas

MOKSLININKO VARDAS, PAVARDĖ, MOKSLO LAIPSNIS

ATSTOVAUJAMA MOKSLO INSTITUCIJA

 

PRIIMANČIOJI MOKSLO INSTITUCIJA

VIZITO TRUKMĖ,
TIKSLI DATA

NUMATYTOS APLANKYTI MOKSLO BEI KITOS INSTITUCIJOS IR VIZITO TIKSLAS

* Baltarusijos MA

1. Dr. Ramunė Šmigelskytė- Stukienė

Lietuvos istorijos institutas

Baltarusijos nacionalinės mokslų akademijos Istorijos  institutas

05-22–25

Dalyvauti tarptautinėje  mokslinėje konferencijoje  „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės unijos su Lenkijos Karalyste. Suverenumo problemos“. Pranešimo tema: „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorijos požiūris į Lietuvos - Lenkijos uniją XVIII amžiuje“

2. Prof. Aivas Ragauskas

Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas

 

Baltarusijos nacionalinės mokslų akademijos Istorijos institutas

05-23–06-08

Vykdyti mokslinius tyrimus tema „Protestantiškasis švietimas LDK XVI -XVIII a.“

3. Dr. Kuliešienė Sandra

Lietuvos kultūros tyrimų  institutas

 

Baltarusijos nacionalinės mokslų akademijos Baltarusių kultūros, kalbos ir literatūros tyrimų centras

05-29–06-01

Dalyvauti Baltarusijos  Nacionalinės MA Baltarusių kultūros, kalbos ir literatūros tyrimų centro organizuojamoje mokslinėje-praktinėje  konferencijoje „ XIX-XX a. Europos meno erdvė ir Stanislovas Moniuška: istorija ir dabartis“, skaityti pranešimą „ Stanislovas Moniuška Vilniuje: lietuviškieji kūrybos aspektai“ ir susipažinti su BNMA Baltarusių kultūros, kalbos ir literatūros tyrimų centro veikla, suderinti bendrų mokslo projektų tematikas, aptarti tolimesnio bendradarbiavimo plėtros galimybes

4. Dr. Vyda Bakutytė Jauniškienė

Lietuvos kultūros tyrimų  institutas

 

Baltarusijos  nacionalinės mokslų akademijos Baltarusių kultūros, kalbos ir literatūros tyrimų centras

05-29–06-01

Dalyvauti Baltarusijos  Nacionalinės MA Baltarusių kultūros, kalbos ir literatūros tyrimų centro organizuojamoje mokslinėje-praktinėje  konferencijoje „ XIX-XX a. Europos meno erdvė ir Stanislovas Moniuška: istorija ir dabartis“, skaityti pranešimą „ Stanislovas Moniuška Vilniuje: lietuviškieji kūrybos aspektai“ ir susipažinti su BNMA Baltarusių kultūros, kalbos ir literatūros tyrimų centro veikla, suderinti bendrų mokslo projektų tematikas, aptarti tolimesnio bendradarbiavimo plėtros galimybes

5. Dr. Rūta Marija Vabalaitė

Lietuvos kultūros tyrimų institutas

Baltarusijos NMA biblioteka ir Filosofijos institutas

08-12–27

Pratęsti lituanistikos tyrimus Baltarusijos NMA bibliotekoje ir archyvuose. Parengti tolimesnį bendrų mokslinių veiklų planą su Baltarusijos Filosofijos instituto specialistais

6. Dr. Igoris Belovas

 Vilniaus universiteto Duomenų  mokslo ir skaitmeninių  technologijų institutas 

Nacionalinės Baltarusijos  MA Jungtinis informacinių technologijų  institutas

09-18–22

Baltarusijos Statistikos asociacijos ir Baltarusijos NMA Statistikos ir statistikos ir tikimybių teorijos instituto bei Vienos technologijos universiteto  organizuojamoje Tarptautinėje mokslinėje  konferencijoje „Kompiuterinių duomenų analizė ir modeliavimas“ skaityti pranešimą „ Baltijos šalių akcijų indeksų modelių tyrimas“

Bulgarijos MA

 1. Dr. Žilvytis Šaknys

 

 Lietuvos istorijos institutas

 Bulgarijos MA Etnologijos ir folkloro institutas

 09-16–30

 Vykdyti bendrą Lietuvos istorijos instituto ir Bulgarijos MA Etnologijos ir folkloro instituto su etnografijos muziejumi projektą „Šventinė ir kasdieninė kultūra Bulgarijoje ir Lietuvoje: Tradicija ir modernybė

2. Dr. Rasa Paukštytė– Šaknienė           

 

Lietuvos istorijos institutas

Bulgarijos MA Etnologijos ir folkloro institutas

09-16–30

Vykdyti bendrą Lietuvos istorijos instituto ir Bulgarijos MA Etnologijos ir folkloro instituto su etnografijos muziejumi projektą „Šventinė ir kasdieninė kultūra Bulgarijoje ir Lietuvoje: Tradicija ir modernybė

** Estijos MA

1. Dr. Žilvytis Šaknys

Lietuvos istorijos institutas

 

Estijos literatūros muziejus

02-27–03-02

Dalyvauti konferencijoje „Naratyviniai ir tikėjimo kultūros aspektai: nuo kalbos iki minties“, kurioje pristatomas dr. Žilvyčio Šaknio ir Estijos bei Bulgarijos kolegų sudarytas leidinys „Balkanų ir Baltijos šalių tyrimų studijos“. Tai trišalis bendras darbas, kurio  leidybą sutiko paremti Estijos mokslų akademija. Dr. Šaknys numato tęsti bendradarbiavimą formuodamas bendrus mokslinius projektus su Estijos ir kitų šalių etnologais bei folkloristais

2. Dr. Rasa Paukštytė Šaknienė

Lietuvos istorijos institutas

 

Estijos literatūros muziejus

02-27–03-02

Dalyvauti konferencijoje „Naratyviniai ir tikėjimo kultūros aspektai: nuo kalbos iki minties“, kurioje pristatomas leidinys „Balkanų ir Baltijos šalių tyrimų studijos“; redakcinės kolegijos narė yra dr. Rasa Paukštytė Šaknienė

3. Akad.,  prof. habil. dr., Raimondas Čiegis

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Talino technologijos universitetas

05-27–31

Dalyvavimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Matematinis modeliavimas ir analizė. Pranešimo Apie mišraus jungtinio diskretaus universalumo teoremas dzeta funkcijų klasei skaitymas

4.  Prof. Roma Kačinskaitė 

Vytauto Didžiojo universitetas

Talino technologijos universitetas

05-27–31

Dalyvavimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Matematinis modeliavimas ir analizė. Pranešimo Apie mišraus jungtinio diskretaus universalumo teoremas dzeta funkcijų klasei skaitymas

5. Dr. Jurga Motiejūnaitė

Gamtos tyrimų centras

Tartu universiteto Ekologijos ir žemės mokslų institutas

08-05–10

Dalyvavimas Šiaurės šalių lichenologų draugijos susitikime, ekspedicijose ir seminare

6. Aldona Stalgienė

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

Estijos gyvybės mokslų universiteto Ekonomikos ir socialinių mokslų institutas

09-23–28

Mokslinės diskusijos apie Lietuvos ir Estijos žemės ir maisto ūkio institucinius pokyčius, politikos prioritetus ir plėtrą

* Latvijos MA

1. Dr. Rasuolė Vladarskienė

Lietuvių kalbos institutas

 

Latvijos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Baltų kalbotyros katedra

03-17–18

Dalyvauti Latvijos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Baltų kalbotyros katedros rengiamoje 55-ojoje prof. Artūro Uozuolo dienos tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Kalbos normos, jų kodifikavimas ir taikymas“ ir skaityti pranešimą „Lietuvių kalbos rašybos norminimas: istorija ir dabartinės problemos

2. Dr. Rita Miliūnaitė

Lietuvių kalbos institutas

Latvijos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Baltų kalbotyros katedra

03-17–18

Dalyvauti Latvijos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Baltų kalbotyros katedros rengiamoje 55-ojoje prof. Artūro Uozuolo dienos tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Kalbos normos, jų kodifikavimas ir taikymas“ ir skaityti pranešimą „Naujas reikšmingas pokytis lietuvių kalbos normų priežiūros sistemoje“

3. Dr. Jurga Venckienė

Lietuvių kalbos institutas

Latvijos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Baltų kalbotyros katedra

03-17–18

Dalyvauti Latvijos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Baltų kalbotyros katedros rengiamoje 55-ojoje prof. Artūro Uozuolo dienos tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Kalbos normos, jų kodifikavimas ir taikymas“ ir skaityti pranešimą „Stanislovas ir Liudvika Didžiuliai: nuo Antano Baranausko prie bendrinės kalbos“

* Lenkijos MA

1. Prof. Dr. Ernestas Filatovas

Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas

Lenkijos mokslų akademijos Sistemų tyrimo institutas

06-25–30

Dalyvauti seminare „Daugiakriterinis optimizavimas didelio našumo skaičiavimų eroje“, organizuojamame Lenkijos MA Sistemų tyrimo instituto. Seminare bus diskutuojama apie daugiakriterinio optimizavimo metodų kūrimą ir taikymą, jų lygiagretinimą sudėtingo, vėžiu sergančių pacientų, radioterapijos gydymo plano sudarymo uždavinio kontekste

2. Prof. Dr. Olga Kurasova

Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas

Lenkijos mokslų akademijos Sistemų tyrimo institutas

06-25–30

Dalyvauti seminare „Daugiakriterinis optimizavimas didelio našumo skaičiavimų eroje“, organizuojamame Lenkijos MA Sistemų tyrimo instituto. Seminare bus diskutuojama apie daugiakriterinio optimizavimo metodų kūrimą ir taikymą, jų lygiagretinimą sudėtingo, vėžiu sergančių pacientų, radioterapijos gydymo plano sudarymo uždavinio kontekste

3. Dr. Aldona Stalgienė

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

Bialystoko Technologijos universitetas

05-13–17

Tęsti tvarios žemės ūkio plėtros Lietuvoje ir Lenkijoje tyrimus pradėtus su Balstogės technologijos universiteto mokslininkais

4. Prof. Rimantas Kačianauskas

 Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Mechanikos mokslų institutas

 Lenkijos MA Fundamentinių technologijos problemų institutas

 09-08–12

 VGTU ir Lenkijos tyrėjai vysto bendrą temą, skirtą dalelių struktūrų mechaniniams tyrimams

5. Dr. Algirdas Maknickas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Mechanikos mokslų institutas

Lenkijos MA Fundamentinių technologijos problemų institutas

 09-08–12

VGTU ir Lenkijos tyrėjai vysto bendrą temą, skirtą dalelių struktūrų mechaniniams tyrimams

6. Prof. Arnas Kačeniauskas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Mechanikos mokslų institutas

Lenkijos MA Fundamentinių technologijos problemų institutas

 09-08–12

VGTU ir Lenkijos tyrėjai vysto bendrą temą, skirtą dalelių struktūrų mechaniniams tyrimams

7. Darius Vainorius

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Mechanikos mokslų institutas

Lenkijos MA Fundamentinių technologijos problemų institutas

 09-08–12

VGTU ir Lenkijos tyrėjai vysto bendrą temą, skirtą dalelių struktūrų mechaniniams tyrimams

8. Dr. Vilija Sakalauskienė

Lietuvių kalbos institutas

Lenkijos MA Slavistikos institutas

 09-16–29

Dirbti dvišaliame  projekte“ Lietuvos dvikalbių autorių memuarai, dienoraščiai, žodynai ir laiškai (XIX-XX amž.). Mokslinio vizito tema „Dvikalbiai Antano Juškos žodynai iš XXI amžiaus perspektyvos

9. Prof. Danguolė Mikulėnienė

Lietuvių kalbos institutas

Lenkijos MA Slavistikos institutas

09-16–29

Dirbti dvišaliame  projekte“ Lietuvos dvikalbių autorių memuarai, dienoraščiai, žodynai ir laiškai (XIX-XX amž.). Mokslinio vizito tema „Dvikalbiai Antano Juškos žodynai iš XXI amžiaus perspektyvos

10. Mykola Kochiieru 

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras

Lenkijos MA Agrofizikos institutas

10-08 – 25

Moksliniam vizitui bendriems tyrimams su Lenkijos mokslininkais. Darbo tema: „dirvožemio struktūros tyrimas, dirvožemio poros dydžio geometrija ir tūrinis porų pasiskirstymas ir vizualizavimas 3 D matmenyje kompiuterine tomografija“

* Rumunijos MA

Dr. Valda Araminienė

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas

Marin Dracea nacionalinis miškininkystės ir plėtros institutas

02-21–27

Aptarti tolimesnio bendradarbiavimo galimybes ir temas su Rumunijos miškų instituto mokslininkais, rinkti duomenis apie kiekvienos šalies situaciją. Taip pat, vizito metu bus aplankomas tyrimo objektas – II lygio miškų monitoringo plotelis, aptarti naujausi tyrimų metodai

** Slovenijos mokslų ir menų akademija

Dr. Svetlana Markovskaja

Gamtos tyrimų centro Botanikos institutas

Slovėnijos miškų institutas

05-06–10

Pranešimo skaitymas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje-pasitarime skirtame  pušų medžiams keliamai Lecanosticta acicola grėsmei bei planuojamo bendro projekto su kolegomis iš Slovėnijos aptarimas


Mokslininkai, 2019 metais atvykę moksliniams vizitams ir stažuotėms į Lietuvą pagal mokslinių mainų programas 

MOKSLININKO VARDAS, PAVARDĖ, MOKSLO LAIPSNIS

ATSTOVAUJAMA MOKSLO INSTITUCIJA

 

PRIIMANČIOJI MOKSLO INSTITUCIJA

VIZITO  TRUKMĖ, TIKSLI DATA

NUMATYTOS APLANKYTI MOKSLO  BEI KITOS INSTITUCIJOS IR VIZITO TIKSLAS (mokslinis  darbas, paskaitų skaitymas, dalyvavimas konferencijoje ir kt.)

* Baltarusijos MA

1. Dr. Radaman Andrei

Baltarusijos nacionalinės mokslų akademijos Istorijos institutas

Lietuvos istorijos institutas

04-01–05

 

Dirbti Lietuvos istorijos institute, archyvuose ir bibliotekose. Mokslinio darbo tema „ XV–XVII a. Glebovičių giminės klientų ir tarnų prozopografinis tyrimas“

2. Dr. Matsuk Andrei

Baltarusijos nacionalinės mokslų akademijos  Istorijos institutas

Lietuvos istorijos institutas

04-01–05

 

Dirbti Lietuvos Istorijos institute, archyvuose ir VU bei LMA Vrublevskių bibliotekose. Mokslinio darbo tema Bajorų vaidmens transformavimas LDK visuomeninėse-politinėse ir socialinėse bei ekonominėse sistemose 1697–1772 m.

3. Dr. Miacelskii Andrei

Baltarusijos nacionalinės mokslų akademijos  Istorijos institutas

Lietuvos istorijos institutas

06-03–12

 

Stažuotė Lietuvos istorijos institute. Mokslinio tyrimo tema „Baltarusijos XV-XX amž. socialinės ir ekonominės istorijos aktai: statutai, rejestrai, apskaitos dokumentai“

4. Prof. Boris Rozin

Baltarusijos NMA Jungtinis informacinių problemų institutas

VU Duomenų  mokslo ir skaitmeninių  technologijų institutas

 09-17–21

 

Skaityti pranešimą Tarptautinėje ir EURO Mini konferencijoje “ Socialinio elgesio fenomenų modeliavimas kūrybinėse bendruomenėse“

5. Dr. Dziarnovich  Aleh 

Baltarusijos NMA Istorijos institutas

Lietuvos istorijos institutas

09-25–10-02

Dirbti Istorijos institute, archyvuose bei bibliotekose. Mokslinio darbo tema: Lietuvos metrika: kilmė, sudėtis, tyrimas

6. Dr. Matsuk Andrei

Baltarusijos NMA Istorijos  institutas

Lietuvos istorijos institutas

12-05–12

Dirbti Lietuvos Istorijos institute, archyvuose ir VU bei LMA Vrublevskių bibliotekose. Mokslinio darbo tema Bajorų vaidmens transformavimas LDK visuomeninėse-politinėse ir socialinėse bei ekonominėse sistemose 1697–1772 m.

7. Dr. Anipiarkou Vadzin

Baltarusijos NMA Istorijos  institutas

Lietuvos istorijos institutas

12-05–12

Dirbti Lietuvos Istorijos institute, archyvuose ir VU bei LMA Vrublevskių bibliotekose. Mokslinio darbo tema „LDK konfederacijos 18a. antros pusės dokumentuose ir rašytiniuose šaltiniuose“

* Bulgarijos MA

1. Prof. Ekaterina Anastasova

Bulgarijos mokslų akademijos Etnologijos ir folkloro institutas

Lietuvos istorijos institutas, Lietuvių kalbos institutas

04-25–05-01

Dirbti bendrame Baltijos šalių ir Bulgarijos moksliniame projekte „Tradicinės ir modernios šventės bei kasdienis gyvenimas Bulgarijoje ir Lietuvoje“. Projekto tikslas – tyrinėti tradicines, miesto ir religines šventes bei kasdienį gyvenimą Bulgarijoje ir Lietuvoje ES integracijos ir globalizacijos procesų kontekste

2. Prof. Evgenia Troeva-Grigorova

 

Bulgarijos mokslų akademijos Etnologijos ir folkloro institutas

Lietuvos istorijos institutas, Lietuvių kalbos institutas

04-25–05-01

Dirbti bendrame Baltijos šalių ir Bulgarijos moksliniame projekte „Tradicinės ir modernios šventės bei kasdienis gyvenimas Bulgarijoje ir Lietuvoje“. Projekto tikslas – tyrinėti tradicines, miesto ir religines šventes bei kasdienį gyvenimą Bulgarijoje ir Lietuvoje ES integracijos ir globalizacijos procesų kontekste

3. Prof. Nina Gagova

Bulgarijos mokslų akademija, Literatūros institutas

Lietuvių kalbos institutas

07-29–08-11

Dirbti pagal dvišalį mokslinį projektą:„Supraslės rinktinė ir caro Simeono rankraščiai Bulgarijos ir Lietuvos rankraštiniuose rinkiniuose“

4. Prof. Luchia Antonova- Vasileva

Bulgarijos mokslų akademija, Literatūros institutas

Lietuvių kalbos institutas

09–08-12

 Dalyvauti Europos kalbų atlaso (ALE simpoziumo52-ajame redakcinės kolegijos susitikime

5. Prof. Ana Kotcheva

Bulgarijos mokslų akademija, Literatūros institutas

Lietuvių kalbos institutas

09–08-12

Dalyvauti Europos kalbų atlaso (ALE simpoziumo 52-ajame redakcinės kolegijos susitikime

6. Prof. Iliyna Garavalova

Bulgarijos mokslų akademija, Literatūros institutas

Lietuvių kalbos institutas

09–08-12

Dalyvauti Europos kalbų atlaso (ALE simpoziumo 52-ajame redakcinės kolegijos susitikime

** Estijos MA

1. Dr. Heiko Herrmann

Talino technologijos universitetas

VGTU Statybinių medžiagų institutas

02-11–16

Mokslinis tiriamasis darbas (betono mikro struktūros tyrimai) ir tolesnio bendro mokslinio darbo aptarimas VGTU Statybinių medžiagų institute

2. Dr. Magnus Ilmjärv

Talino universitetas

Vilniaus universitetas

04-15–28

Mokslinės konsultacijos ir darbas Vilniaus universitete, Lietuvos centriniame valstybės archyve, Lietuvos ypatingajame archyve. Mokslinio darbo „Lenkijos vaidmuo Centrinės ir Rytų Europos tarptautiniuose santykiuose. Estijos – Lenkijos santykiai 1934–1939 m.“ rengimas

3. Dr. Eda Kalmre

Estijos literatūros muziejus

Lietuvos kultūros tyrimų institutas

12-05–08

Dalyvavimas tarptautinėje konferencijoje „Naujosios medijos ir vaizduotė“ , lankymasis Lietuvos kultūros tyrimų institute

4. Dr. Liisi Laineste

Estijos literatūros muziejus

Lietuvos kultūros tyrimų institutas

12-05–08

Dalyvavimas tarptautinėje konferencijoje „Naujosios medijos ir vaizduotė“ , lankymasis Lietuvos kultūros tyrimų institute

* Latvijos MA

1. Prof. Arturs Medvids

Rygos technikos universitetas

 

Fizinių ir technologijos mokslų centras, Puslaidininkių fizikos institutas

02-18 –23

 

Tirti Ga As kristalų fotoelektrines ir liuminescencines savybes esant stipriam lazerio spinduliuotės sužadinimui pagal bendrą projektą su Fizinių ir technologijos mokslų centro  mokslininkais

2. Dr. Ilze Trapenciere

Latvijos mokslų akademija, Latvijos universitetas

 

Taikomųjų mokslų Kolpingo kolegija

03-20–22

 

Tarptautinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje „Socialinio verslumo evoliucija besikeičiančioje visuomenėje“, skaityti pranešimą „Socialinis verslumas Latvijoje“

3. Prof. Arturs Medvids 

Rygos technikos universitetas

Fizinių ir technologijos mokslų centras, Puslaidininkių fizikos institutas

09-12–15

Tirti Ga As kristalų fotoelektrines ir liuminescencines savybes esant stipriam lazerio spinduliuotės sužadinimui pagal bendrą projektą su Fizinių ir technologijos mokslų centro  mokslininkais

4. Dr. Jana Taperte

Latvijos universiteto Latvių kalbos institutas

Lietuvių kalbos institutas

10-02 – 05 

Skaityti pranešimą Jono Jablonskio tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Kalbinė įvairovė šiuolaikiniame pasaulyje: kalbos galia ir prestižas“

5. Dr. Ilga Jansone

Latvijos universiteto Latvių kalbos institutas

Lietuvių kalbos institutas

11-06 – 10 

Dalyvauti 4-ojoje tarptautinėje mokslinėje Aleksandro Vanago konferencijoje „Tikriniai žodžiai erdvėje ir erdvė tikriniuose žodžiuose“. Skaityti pranešimą „Populiariausios šių dienų latvių pavardės“

6. Dr. Sanda Rapa

Latvijos universiteto Latvių kalbos institutas

Lietuvių kalbos institutas

11-06 – 10 

Dalyvauti 4-ojoje tarptautinėje mokslinėje Aleksandro Vanago konferencijoje „Tikriniai žodžiai erdvėje ir erdvė tikriniuose žodžiuose“

7. Dr. Regina Kvašytė

Latvijos universiteto Latvių kalbos institutas

Lietuvių kalbos institutas

11-06 – 10 

Dalyvauti 4-ojoje tarptautinėje mokslinėje Aleksandro Vanago konferencijoje „Tikriniai žodžiai erdvėje ir erdvė tikriniuose žodžiuose“. Skaityti pranešimą „Lietuvių ir latvių onomastikos terminija“

8. Dr. Renate Silina-Piņķe

Latvijos universiteto Latvių kalbos institutas

Lietuvių kalbos institutas

11-06 – 10 

Dalyvauti 4-ojoje tarptautinėje mokslinėje Aleksandro Vanago konferencijoje „Tikriniai žodžiai erdvėje ir erdvė tikriniuose žodžiuose“

* Lenkijos MA

1. Prof. Anna Engelkig

Lenkijos mokslų akademija, Slavistikos institutas

 

Lietuvių kalbos institutas, LMA Vrublevskių biblioteka

05-27–06-07

 

Dirbti  Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekos archyve bei Lietuvių kalbos institute. Projekto tema  „Baltų ir slavų dialektai, jų tyrimų ir plėtros perspektyvos“

2. Dr. Malgorzata Kasner

Lenkijos mokslų akademijos Slavistikos institutas

 

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvos istorijos institutas, LMA Vrublevskių biblioteka

05-20–26

 

„Šiuolaikinis miestas ir jo atmintis. Vilnius po 1990 m.“ Mokslinių tyrimų apžvalga

3. Prof. Rojek Jerzy

Lenkijos mokslų akademijos  Fundamentinių technologinių tyrimų institutas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

05-13–18

 

Moksliniam darbui bendrame su Gedimino technikos universiteto mokslininkais projekte „Granuliuotų medžiagų modeliavimas“

4. Dr. Nosewicz Szymon

Lenkijos mokslų akademijos  Fundamentinių technologinių tyrimų institutas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

05-13–18

 

Moksliniam darbui bendrame su Gedimino technikos universiteto mokslininkais projekte „Granuliuotų medžiagų modeliavimas“

5. Dr. Lumelskyj Dmytro

Lenkijos mokslų akademijos  Fundamentinių technologinių tyrimų institutas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

05-13–18

 

Moksliniam darbui bendrame su Gedimino technikos universiteto mokslininkais projekte „Granuliuotų medžiagų modeliavimas‘‘

6. Prof. Zofia Sawaniewska-Moch

Lenkijos mokslų akademijos Slavistikos institutas

 

Lietuvių kalbos institutas

06-04–11

 

LR Seime vyksiančioje Tarpdisciplininėje mokslinėje konferencijoje „Antano ir Jono Juškų kultūrinio palikimo retrospektyva: nauji požiūriai ir tyrimai“ skaitys pranešimą „ Antano Juškos lietuvių - lenkų kalbų žodynai iš XXI amž. perspektyvos“

7. Andrzej Buczylo

Lenkijos mokslų akademijos Tadeusz  Manteuffel vardo Istorijos institutas

Istorijos institutas, LMA Vrublevskių  biblioteka, Istorijos archyvas

 2019-09-08–14

Dirbti archyvuose ir LMA Vrublevskių bibliotekoje mokslinės medžiagos analizė tema: „Istorinė-geografinė Palenkės leksika“

8. Dr. Malgorzata Kasner

Lenkijos MA Slavistikos institutas

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, LMA Vrublevskių biblioteka

09-16–22

„Šiuolaikinis miestas ir jo atmintis. Vilnius po 1990 m.“ Mokslinių tyrimų apžvalga

9. Prof. Medrzecki Wlodzimierz

Lenkijos mokslų akademijos Tadeusz  Manteuffel vardo Istorijos institutas

Istorijos institutas, LMA Vrublevskių  biblioteka, Istorijos archyvas

09-22–28

Dirbti archyvuose: mokslinės medžiagos analizė monografijai Vilniaus miesto socialinės istorijos tendencija(1918–1939 m.)

10. Pavel Ablamski

Lenkijos mokslų akademijos Tadeusz  Manteuffel vardo Istorijos institutas

Istorijos institutas, LMA Vrublevskių  biblioteka, Istorijos archyvas

09-23–29

Dirbti archyvuose: mokslinės medžiagos analizė, tema: Antrosios Lenkijos Respublikos nacionalinė politika Polesios regione tarpukario laikotarpiu (1921–1939). Dalyvauti 8-jame Tarptautiniame Baltarusijos tyrinėtojų kongrese

11. Prof. Anna Engelking 

Lenkijos MA Slavistikos institutas

Lietuvių kalbos institutas, LMA Vrublevskių biblioteka

09-25–10-03

Dirbti  Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekos archyve bei Lietuvių kalbos institute. Projekto tema  „Baltų ir slavų dialektai, jų tyrimų ir plėtros perspektyvos“

12. Prof. Zofia Kołoszko-Chomentowska

Bialystoko Technologijos universitetas

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

10-01–05 

Darbas Bendrame su Lietuvos mokslininkais, projekte  tema:  “Mikroorganizmų įtaka aktinidams migracijos procesų metu  ežero vandens ir nuosėdų ekosistemoje”

13. Dr. Amadeusz Szklarz- Habrowski

Lenkijos mokslų akademijos Istorijos institutas

Istorijos institutas

10-06–12 

Darbas archyvuose bei Istorijos institute.  Mokslinio darbo tema: „Istorinė antropologija; Lenkijos miestų naujųjų laikų  istorija  ypač akcentuojant Senosios ir Naujosios Čenstahovos XVI -XIX a. istoriją“

14. Andrzej Rachuba 

Lenkijos mokslų akademijos Istorijos institutas

Istorijos institutas

10-13 – 19

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija XVI – XVIII amžiais

15. Prof. Joanna Kunigielis

Lenkijos mokslų akademijos Istorijos institutas

Istorijos institutas

10-13 – 19

Darbas archyvuose bei Istorijos institute.  Mokslinio darbo tema: „Tiltai ir jų statymo priemonės( įrenginiai) Vilniaus  ir Trakų  provincijose (nuo  15 a. antrosios  pusės iki 1655/66 metų administracinės reformos)“

16. Prof. Zofia Sawaniewska-Moch

Lenkijos mokslų akademijos Slavistikos institutas

Lietuvių kalbos institutas

10-16 – 22 

Dalyvauti III tarptautinėje mokslinėje terminologijos konferencijoje „Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys“

17. Prof. Dorota K. Rembiszewska

Lenkijos mokslų akademijos Slavistikos institutas

Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Lietuvių kalbos institutas

10-21 – 26

Dirbti prie Lietuvos ir Lenkijos mokslininkų jungtinio mokslinio  projekto: “memuarai, dienoraščiai, žodynai ir raidės iš lietuvių dialektinės medžiagos“

18. Prof. Andrzej Karpiński

Lenkijos mokslų akademijos Istorijos institutas

LMA biblioteka, Istorijos archyvas, Istorijos institutas

11-4 – 10 

Darbas archyvuose: mokslinės medžiagos analizė tema: „Ankstyvųjų Europos  miestų  kriminalinė padėtis, ypač Lenkijoje, Lietuvoje, vakarų Vengrijoje, Čekijoje, (XVI amž.)“.     

19. Dr. Wojciech Jerzy Kaliszewski

Lenkijos mokslų akademijos Istorijos institutas

LMA biblioteka, Istorijos archyvas, Istorijos institutas

11-4 – 10 

Mokslinės medžiagos analizė tema: „Literatūrinės problemos XVIII amžiaus Lenkijoje ir Lietuvoje“.    

20. Prof. Tomasz Piotr Chachulski

Lenkijos mokslų akademija, Literatūros tyrimų institutas

LMA Vrublevskių ir Vilniaus universiteto bibliotekos

12-08 – 14

Mokslinės medžiagos rinkimas ir rengimas  tema: „Literatūros kultūros ir literatūros įvairių epochų suvokimo problemos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės XVII-XIX a. literatūroje“

21. Prof. Janina Wisznewska

Lenkijos mokslų akademija, Geologijos institutas

Gamtos tyrimų centras, Giluminės geologijos laboratorija

12-19 – 23

Aptarti 2020 -2023 m. mokslinio bendradarbiavimo temas, kurios bus, įtrauktos į 2020-2023 Lietuvos ir Lenkijos MA pasirašomą Protokolo priedą

22. Dr. Anna Grabarczyk

Lenkijos mokslų akademija, Geologijos institutas

Gamtos tyrimų centras, Giluminės geologijos laboratorija

12-19 – 24

Aptarti 2020 -2023 m. mokslinio bendradarbiavimo temas, kurios bus, įtrauktos į 2020-2023 Lietuvos ir Lenkijos MA pasirašomą Protokolo priedą

* Rumunijos MA

1. Dr. Carmen- Irina Floarea

Rumunijos mokslų akademijos Lingvistikos institutas

 Lietuvių kalbos institutas

09-08–12

Dalyvauti Europos kalbų atlaso (ALE simpoziumo52-ajame redakcinės kolegijos susitikime

2. Dr. Silviu -Ioan Bejinariu

Rumunijos mokslų akademijos Lingvistikos institutas

Lietuvių kalbos institutas

09-08–12

Dalyvauti Europos kalbų atlaso (ALE simpoziumo 52-ajame redakcinės kolegijos susitikime

3. Dr. Rozalia Colciar

Rumunijos mokslų akademijos Lingvistikos institutas

Lietuvių kalbos institutas

09-08–12

Dalyvauti Europos kalbų atlaso (ALE simpoziumo 52-ajame redakcinės kolegijos susitikime

4. Dr. Ioan-Mircea Farcas

Rumunijos mokslų akademijos Lingvistikos institutas

Lietuvių kalbos institutas

09-08–12

Dalyvauti Europos kalbų atlaso (ALE simpoziumo 52-ajame redakcinės kolegijos susitikime

** Švedijos karališkoji literatūros istorijos ir senovės akademija

1. Prof. Johan Henrik Tralau

Upsalos universitetas

Vilniaus universitetas

02-20–03-06

Mokslinio projekto apie politinės filosofijos ištakas aptarimas ir paskaitų skaitymas Vilniaus universitete

* Ukrainos MA

1. Dr. Oksanas Mykytenko

Ukrainos nacionalinės mokslų akademijos Rylskio meno studijų, folkloro ir etnologijos institutas

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

05-19–25

49-ojoje Tarptautinėje baladžių komisijos konferencijoje  „Žmogaus santykiai dainose ir per jas: reikšmės ir kontekstai“ skaityti pranešimą „Mano mažas obuoliukas nuriedėjo:  vaikų laidotuvių raudų poetinės ypatybės Ukrainos ir pietų slavų folkloro tradicijoje“

2. Dr. Larysa Vakhnina

Ukrainos nacionalinės mokslų akademijos Rylskio meno studijų, folkloro ir etnologijos institutas

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

05-19–25

49-ojoje Tarptautinėje baladžių komisijos konferencijoje  „Žmogaus santykiai dainose ir per jas: reikšmės ir kontekstai“ skaityti pranešimą „Mano mažas obuoliukas nuriedėjo:  vaikų laidotuvių raudų poetinės ypatybės Ukrainos ir pietų slavų folkloro tradicijoje“

* Vengrijos MA

1. Dr. Attila Seres

Vengrijos MA Istorijos  institutas

Lietuvos Istorijos  institutas

07-14–20

Moksliniam vizitui . Dirbti Lietuvos Specialiajame archyve,  Istorijos institute. Mokslininko nagrinėjama tema “Lietuvos piliečiai Sovietų Sąjungos okupuotoje Lietuvoje ir 1956 m. Vengrijos revoliucija“

2. Prof. Erika Gál

Vengrijos MA Archeologijos institutas

Vilniaus universitetas, T. Ivanausko muziejus, Kaunas

 10-03–10  Skaityti pranešimą tarptautiniame seminare  „Kaulų tyrimai: mityba, sveikata, aplinka Baltijos regione“

* Priskirtas šalis  parengė vyriausioji specialistė Marija Nijolė Stačiokienė, tel. +370 602 663 46, el. paštas: m.staciokiene@lma.lt

** Priskirtas šalis  parengė vyriausioji specialistė Violeta Skirgailienė, tel. +370 601 11973, el. paštas: v.skirgailiene@lma.lt

2018 metai