ES SF projektai

Mokslo populiarinimo priemonių apdovanojimų konkursas

Lietuvos mokslų akademija (LMA) vykdo Mokslo populiarinimo priemonių apdovanojimų konkursą ir kviečia jame dalyvauti.

Konkurso tikslas – išrinkti ir apdovanoti geriausias nuo 2016 m. spalio 1 d. iki 2017 m. gegužės 31 d. įgyvendintas mokslo populiarinimo priemones (projektus).

Konkursu siekiama paskatinti organizacijas ir pavienius asmenis populiarinti mokslą, t. y., naudojant šiuolaikines priemones kuo plačiau, patraukliau ir įdomiau pristatyti ir padėti suprasti naujausius mokslo bei technologijų pasiekimus, atskleisti mokslo svarbą visuomenės raidai, didinti mokslininko profesijos patrauklumą, skatinti tyrėjų ir visuomenės dialogą.

 Apdovanojimai bus skiriami pagal dvi kategorijas:
- renginiai įvairioms tikslinėms grupėms;
- audiovizualinių priemonių projektai.

Bendras apdovanojimų fondas – 100 000 eurų. Kiekvienoje kategorijoje numatyta skirti po 5 prizines vietas. Už geriausią įgyvendintą mokslo populiarinimo priemonę bus skirtas 15 000 eurų apdovanojimas, už antrą vietą užėmusią priemonę – 12 000 eurų, trečią – 10 000 eurų, ketvirtą – 7 000 eurų, penktą – 6 000 eurų apdovanojimas.

Konkursui pateiktas paraiškas vertins LMA sudaryta vertinimo komisija. Apdovanojimai bus skirti mokslo populiarinimo priemonėms (projektams), kurios surinks daugiausiai vertinimo balų. Mokslo populiarinimo priemonės (projektai) bus vertinamos pagal jų naujumą, originalumą, tarptautiškumą, pasiektą tikslinę grupę, indėlį siekiant šio konkurso ir ilgalaikių strateginių mokslo populiarinimo tikslų Lietuvoje, ir kt.

Konkurso dalyvis gali pateikti ne daugiau kaip 2 paraiškas ir pasiūlyti ne daugiau kaip dvi įgyvendintas mokslo populiarinimo priemones (projektus) – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės dalyvis. Konkursui galima teikti tik visiškai sukurtas, įgyvendintas mokslo populiarinimo priemones (projektus), kurių išlaidos buvo visiškai apmokėtos.

SVARBU: Konkursui negali būti teikiamos mokslo populiarinimo priemonės (projektai), kurioms įgyvendinti buvo skirtas finansavimas ir išlaidos buvo apmokėtos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (arba) savivaldybės, ES struktūrinių fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų.

Paraiškos konkursui turi būti pateiktos ne vėliau kaip iki 2017 m. birželio 1 d. 16:00 val., adresu: Lietuvos mokslų akademija, Gedimino pr. 3 (201 kab.), Vilnius. Vėliau gauti dokumentai nebus priimami.

Atsižvelgiant į Konkurso sąlygų pakeitimus, patvirtintus 2017 m. gegužės 2 d. LMA Prezidento įsakymu Nr. 12–T, konkuro dalyviai gali atsiimti pateiktas paraišką(-as), koreguoti ir teikti ją(-as) pakartotinai. Paraiškas galima atsiimti Lietuvos mokslų akademijoje (Gedimino pr. 3, 220 kab., Vilnius) darbo dienomis nuo 9:00 val. iki 16:00 val. (pietų pertrauka nuo 12:00 val. iki 13:00 val.). Jei pageidaujate atsiimti paraiškas, kurias pateikėte siųsdami registruotu laišku, prašome apie tai informuoti el. paštu e.griciute@lma.lt ir jos bus išsiųstos Jums atgal registruotu laišku.

Dėl paraiškų atsiėmimo ir kilus kitiems papildomiems klausimams, prašome kreiptis į projektų vykdytoją Eveliną Griciūtę telefonu +370 692 45332 arba elektroniniu paštu e.griciute@lma.lt.

Konkursas organizuojamas įgyvendinant projektą „Nacionalinės mokslo populiarinimo priemonių sistemos plėtra ir įgyvendinimas“, kuris finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.Su konkursu susiję dokumentai