LMA COVID-19

Atgal

Mokslų akademijos apie COVID-19

Nuorodos į Lietuvos ir užsienio mokslų akademijų informaciją, susijusią su COVID-19

√  Vokietijos nacionalinės mokslų akademijos „Leopoldina“ moksliniai patarimai dėl pandemijos (2020-04-21)
http://www.lma.lt/news/876/38/Vokietijos-nacionalines-mokslu-akademijos-Leopoldina-moksliniai-patarimai-del-pandemijos

√  Medicinos personalo apsauga nuo COVID-19 (2020-04-07)
http://www.lma.lt/news/864/38/Medicinos-personalo-apsauga-nuo-COVID-19

√   Tarptautinės mokslų akademijų sąjungos kvietimas solidarizuotis (2020-04-03)
http://www.lma.lt/news/859/38/Tarptautines-mokslu-akademiju-sajungos-kvietimas-solidarizuotis

√   Visos Europos mokslų akademijų federacija ALLEA
https://allea.org/coronavirus/

√  Europos medicinos mokslų akademijų federacija FEAM
https://www.feam.eu/policy-priorities-2/policy-coronavirus/

√  Konsorciumas SAPEA (EK mokslo patariamojo mechanizmo dalis), kurį sudaro Academia Europaea, ALLEA, EASAC, Euro-CASE ir FEAM
https://www.sapea.info/coronavirus/

√  Pasaulio mokslų akademijos kviečia solidarizuotis (2020 03 30)
http://www.lma.lt/news/854/38/Pasaulio-mokslu-akademijos-kviecia-solidarizuotis

√  Lietuvos mokslų akademija vienija mokslininkus kovai su koronaviru (2020 03 25)
http://www.lma.lt/news/848/38/Lietuvos-mokslu-akademija-vienija-mokslininkus-kovai-su-koronavirus

√  Sudaryta Komisija dėl COVID-19 infekcijos vertinimo, komentavimo ir naujausių žinių skleidimo (2020 03 23)
http://www.lma.lt/news/843/38/Sudaryta-Komisija-del-COVID-19-infekcijos-vertinimo-komentavimo-ir-naujausiu-ziniu-skleidimo

√  Prof. Aurelija Žvirblienė: ką naujo mokslininkai žino apie koronavirusą? (2020 03 23)
http://www.lma.lt/news/842/38/Prof-Aurelija-zvirbliene-ka-naujo-mokslininkai-zino-apie-koronavirusa

√  Vytautas Nekrošius: „Ar teisėtai paskelbtas karantinas?“ (2020 03 20)
http://www.lma.lt/news/839/38/Vytautas-Nekrosius-Ar-teisetai-paskelbtas-karantinas

√  Profesoriaus Džordžo Grifino (George Griffin), FEAM prezidento, pareiškimas dėl COVID-19 protrūkio, Briuselis, 2020 m. kovo 12 d. (2020 03 19)
http://www.lma.lt/news/837/38/Profesoriaus-Dzordzo-Grifino-GEORGE-Griffin-Europos-medicinos-akademiju-federacijos-FEAM-prezidento-pareiskimas-del-COVID-19-protrukio-Briuselis-2020-m-kovo-12-d

√  Europos medicinos akademijų federacija skelbia (2020 03 16)
http://www.lma.lt/news/834/38/Europos-medicinos-akademiju-federacija-skelbia

√  LMA atideda viešus renginius savo patalpose (2020 03 12)
http://www.lma.lt/news/830/38/LMA-atideda-viesus-renginius-savo-patalpose