• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Nebėra Lietuvos mokslų akademijos bičiulio

2017 05 02

Š. m. balandžio 26 d. mirė mokslo politikos organizatorius, Latvijos mokslų akademijos narys korespondentas, fizikos mokslų daktaras Janis Kristapsonas (Jānis Kristapsons, g. 1939 m. birželio 23 d.).
Mokslinę karjerą pradėjęs kaip branduolinės fizikos specialistas, 1982 m. pakviestas dirbti Latvijos MA prezidiume ir dirbo jame iki 2014 m. rugpjūčio. 1989–1992 m. dalyvavo Latvijos mokslo reformos komisijos darbe, vadovavo Latvijos MA Mokslo ir technologijų studijų centrui, kūrė Latvijos MA statutą.
Trijų Baltijos šalių mokslo raidą per atgautos nepriklausomybės metus bei jos pokyčius drauge su dr. Hele Martinson (Helle Martinson) ir dr. Ina Dagyte aprašė monografijoje “Baltic R&D Systems in Transition. Experiences and Future Prospects” (2000, Švedija; 2003, Latvija).
Šiltus ryšius palaikė su Lietuvos mokslų akademija. Drauge su kolega šviesaus atminimo Lietuvos MA Organizacinio skyriaus vadovu Vytautu Puronu stengėsi, kad Baltijos šalių mokslų akademijų pasitarimai bei konferencijos vyktų reguliariai ir sklandžiai.
2003 m. birželio 5 d. LMA vykusioje Baltijos šalių intelektualinio bendradarbiavimo IX konferencijoje „Globalizacija, Europa ir regioninis identitetas“ Jam įteiktas Baltijos šalių mokslų akademijų medalis (kartu su akad. Jonu Kubiliumi ir tuometiniu Estijos MA viceprezidentu Pėteriu Tulviste (Peeter Tulviste) už indėlį į mokslo pertvarkos studijas Latvijoje ir tarptautinio bendradarbiavimo tarp Baltijos mokslų akademijų organizavimą.
Dr. J. Kristapsonas atkakliai ir nuosekliai dirbo, daug reikalavo iš savęs ir kitų, žavėjo erudicija ir elegancija.

LMA Organizacinio skyriaus informacija