• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Pasirašyta Lietuvos mokslų akademijos ir Lietuvos darbdavių konfederacijos bendradarbiavimo sutartis

2018 05 04

2018 m. gegužės 4 d. LMA įvyko Lietuvos darbdavių konfederacijos (LDK) prezidiumo posėdis, į kurį buvo pakviesti LMA prezidiumo nariai. Posėdį vedė ir įžangos žodį tarė LDK prezidentas akad. Benediktas Juodka bei LMA prezidentas akad. Jūras Banys. Posėdžio tema „4-oji pramonės revoliucija“. Pranešimą apie naujausius technologinius proveržius, kurie gali būti įdomūs ir naudingi praktinėje veikloje perskaitė Vilniaus universiteto doc. dr. Algirdas Bartkus. Įdomų pranešimą apie robotų erą perskaitė akad. Adolfas Laimutis Telksnys.
Diskusijose dalyvavo ir pasisakė LDK prezidiumo narys Kęstutis Daukšys, LDK generalinis direktorius Danukas Arlauskas, akad. Gediminas Žintelis, akad. Vytautas Nekrošius, kiti posėdžio dalyviai.
Akad. B. Juodka ir akad. J. Banys konstatavo, kad LMA ir LDK bendradarbiavimas naudingas stiprinant mokslo ir darbdavių partnerystę, dalyvaujant įvairiose mokslo ir verslo iniciatyvose pritaikant mokslo žinias ekonomikos plėtrai, rengiant ir įgyvendinant projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos paramos fondų ir kitų finansinių šaltinių. Tam tikslui buvo pasirašyta Lietuvos mokslų akademijos  ir Lietuvos darbdavių konfederacijos bendradarbiavimo sutartis, kurią savo parašais patvirtino LMA prezidentas akad. J. Banys ir Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentas akad. B. Juodka.

LMA prezidentas akad. J. Banys (kairėje) ir Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentas akad. B. Juodka.