• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Žemės ūkio ir miškų mokslo raida per šimtmetį. Mokslo iššūkiai

2018 05 09

2018 m. gegužės 10 d. Lietuvos mokslų akademijoje LMA Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius kartu su Žemės ūkio mokslo taryba prie ŽŪM organizuoja konferenciją ,,Žemės ūkio ir miškų mokslo raida per šimtmetį. Mokslo iššūkiai“ (kvietimas pridedamas). Konferencija skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. 
Žemės ūkio mokslo ištakų  Lietuvoje reikia ieškoti  19 a. pirmoje pusėje. Dar 1803 m. Vilniaus universitete įsteigta ir 1819–1932 m. veikė Žemės ūkio katedra. 1908 m. įkurtas Kauno gubernijos žemės ūkio tyrimų  skyrius su tyrimų stotimi Baisogaloje, 1911 m. Dotnuvoje įsteigta Kauno gubernijos P. A. Stolypino vidurinė žemės ūkio mokykla ir jos bandymų stotis. Tačiau to meto tyrimai buvo nedidelės apimties ir fragmentiški.
Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, jau 1919 metais Dotnuvoje pradėjo veikti žemės ūkio technikumas, 1924 m. technikumo bazėje  įsteigta aukštoji mokykla Žemės ūkio akademija, kuri vėliau buvo perkelta į Kauną. Žemės ūkio kultūros kėlimu, tyrimų organizavimu rūpinosi  1927 m. prie  Žemės ūkio rūmų įsteigta Mokslo įstaiga, kuri kuravo bandymų stočių tinklo veiklą. 1936 m. įkurta Veterinarijos akademija. 1922–1940 m., t. y. iki Antrojo pasaulinio karo, jau  buvo  sukurta Lietuvos žemės ūkio mokslo sistema ir gera mokslo bei mokymo bazė.
Pokario Lietuvoje steigėsi Žemės ūkio, Miškų, Žemdirbystės, Gyvulininkystės, Veterinarijos, Agrarinės ekonomikos, Vandens ūkio ir Inžinerijos institutai, vėliau – Sodininkystės ir daržininkystės institutas. Žemės ūkio akademija tapo Žemės ūkio, o vėliau Aleksandro Stulginskio universitetu.
Vykstant pastarojo dešimtmečio reformoms, pasikeitė ar dabar keičiasi universitetai ir institutai – jie jungiasi į stambesnius darinius, taikosi prie tarptautinių mokslo reikalavimų.
Nepaisydami vykstančių pokyčių, žemės ūkio mokslininkai stengėsi vykdyti svarbiausius tam laikotarpiui tyrimus ir teikti tyrimų rezultatus to laikmečio vartotojui. 
Konferencijoje bus aptariami svarbiausi mokslo pasiekimai per šimtmetį, jų reikšmė šalies žemės ūkio plėtrai, taip pat bus nagrinėjami aktualiausi agrarinių mokslų tyrimai.

Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius
Informacija tel. 8 673 58046