• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Skelbiamas Meilės Lukšienės premijos konkursas

2018 05 31

Pranešame, kad, vadovaujantis Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo 2018 m. gegužės 8 d. nutarimo Nr. 24 „Dėl Meilės Lukšienės premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo“ nuostatomis,  darbai Meilės Lukšienės premijos konkursui priimami iki 2018 m. rugsėjo 15 d. 16 val.

Premijos tikslas – paskatinti habil. dr. Meilės Lukšienės iškeltų Lietuvos kultūros ir švietimo idėjų įgyvendinimą ir įvertinti ryškiausius edukologijos, kultūrologijos ir lituanistikos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (kultūrinės, socialinės) plėtros darbus Lietuvoje.

Premija gali būti skiriama pavieniam mokslininkui / dėstytojui / tyrėjui arba jų kolektyvui.
Kandidatus Premijai gauti gali siūlyti Lietuvos aukštųjų mokyklų senatai, akademinės tarybos ir / ar mokslinių tyrimų institutų mokslo tarybos, mokslininkų asociacijos.

Premijai gauti pateikiami šie dokumentai:
1. Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) darbas (-ai) – 2 egz.
2. Siūlymas skirti Meilės Lukšienės premiją, užpildytas pagal šių Nuostatų priedą.
3. Aukštosios mokyklos senato, akademinės tarybos, mokslinių tyrimų instituto mokslo tarybos, mokslininkų asociacijos posėdžio protokolo išrašas arba iškilaus mokslininko rekomendacija. Išraše ar rekomendacijoje turi būti MTEP darbo ir autoriaus (-ių) kūrybinio indėlio įvertinimai ir argumentuotas pristatymas.
4. MTEP darbo autoriaus (-ių) spausdintų mokslo darbų sąrašas.
5. MTEP darbo autoriaus (-ių) gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymas.

Darbai priimami Lietuvos mokslų akademijoje, 310 kab. (Gedimino pr. 3, 01103 Vilnius). Informacija tel.: (8 5) 261 9118, 8683 61990, e. p. a.bagdonaviciene@lma.lt

Plačiau Lietuvos mokslų akademijos tinklalapyje lma.lt/
Tiesioginė nuoroda http://www.lma.lt/meiles-luksienes-premijos-nuostatai
Informacija taip pat skelbiama Švietimo ir mokslo ministerijos tinklalapyje smm.lt