• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

LMA narių visuotinis susirinkimas

2018 09 25

2018 m. rugsėjo 24 d. įvyko Lietuvos mokslų akademijos narių visuotinis susirinkimas. Renginio pradžioje tylos minute buvo pagerbti žymus sodo augalų selekcininkas, LMA užsienio narys profesorius Viktoras Trajkovskis (Viktor Trajkovski), žymus Lietuvos fizikas, vienas pirmųjų puslaidininkių fizikos specialistų, talentingas šios mokslo šakos organizatorius, profesorius habilituotas mokslų daktaras akademikas Algirdas Šileika, LMA tikrasis narys, ilgametis KTU Cheminės technologijos fakulteto profesorius, Vitalijus Janickis ir LMA tikrasis narys, vienas iš Lietuvos vadybos mokslų pradininkų, habilituotas mokslų daktaras profesorius Povilas Zakarevičius.

Po to LMA prezidiumas ir mokslų skyrių nariai pasveikino jubiliatus: Vytautą Martinkų – 75 metų, Saulių Klimašauską ir Rimantą Jankauską – 60, Praną Kūrį 80 metų jubiliejų proga. Kavli premijos gavimo proga pasveikintas akad. Virginijus Šikšnys. LMA prezidentas J. Banys kartu su LMA Teodoro Grotuso fondo valdybos pirmininku akad. Aivaru Kareiva už nuopelnus mokslui ir kultūrai akademikui Algimantui Grigeliui įteikė Teodoro Grotuso medalį.

LMA prezidentas J. Banys kartu su viceprezidentu Zenonu Dabkevičiumi ir Ūkio ministru Virginijumi Sinkevičiumi įteikė pažymėjimus LMA jaunųjų mokslininkų stipendijų konkurso nugalėtojams. 2018–2019 m. stipendijos skirtos penkiolikai mokslininkų: dr. Lijanai Birškytei-Klimienei, dr. Giedrei Dzemydaitei, dr. Mindaugui Klovui (Humanitarinių ir socialinių mokslų srityse), dr. Ritai Armonienei, dr. Aldonai Balčiūnaitei, dr. Dariui Kazlauskui, dr. Vitai Lėlei, dr. Dianai Marčiulynienei, dr. Linui Minkevičiui, dr. Urtei Neniškytei, dr. Dariui Ploniui, dr. Eglei Preikšaitienei, dr. Evaldui Stankevičiui, dr. Daivai Tavgenienei, dr. Aurimui Vyšniauskui (Fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų srityse).

Vėliau prasidėjo diskusijos dėl Lietuvos Respublikos technologijų ir inovacijų įstatymo, kurias moderavo J. Banys. Kalbėjo Ūkio ministras V. Sinkevičius, LMA tikrasis narys Gintautas Tamulaitis, Ūkio viceministras Gintaras Vilda. Susirinkusiems kilo nemažai klausimų dėl įstatymo nuostatų ir jo įgyvendinimo eigos, todėl buvo nuspręsta, kad prie šios temos dar teks sugrįžti. Viceministras G. Vilda pakvietė Mokslų akademiją ir akademikus bendradarbiauti, teikti siūlymų dėl įstatymo tobulinimo ir nuostatų įgyvendinimo ir dalyvauti Ūkio ir Švietimo ir mokslo ministerijų sudaromose darbo grupėse.

Kitas darbotvarkės klausimas buvo dėl LMA Jaunosios akademijos kūrimo. Akad. Z. Dabkevičius pristatė susirinkusiems LMA Jaunosios akademijos nuostatus, kurie buvo patvirtinti bendru sutarimu. LMA prezidentas J. Banys pateikė LMA prezidiumo patvirtintą nutarimą dėl LMA tikrųjų narių laisvų vietų ir specialybių, į kurias bus skelbiamas konkursas. Jis taip pat priimtas bendru sutarimu.

Parengė Rolandas Maskoliūnas