• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Lietuvos mokslų akademija skelbia rinkimus į Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos narius

2018 10 10

Lietuvos mokslų akademija skelbia Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos (LMAJA) narių rinkimus šiose srityse:

  • humanitarinių ir socialinių mokslų – 2 vietos;
  • matematikos, fizikos ir chemijos mokslų – 2 vietos;
  • biologijos, medicinos ir geomokslų – 2 vietos;
  • žemės ūkio ir miškų mokslų – 2 vietos;
  • technologijos mokslų – 2 vietos.

LMAJA nariais rinkimų tvarka renkami mokslininkai, pasiekę reikšmingų mokslo rezultatų ir aktyvūs profesinėje veikloje, įgiję daktaro laipsnį ne daugiau kaip prieš 10 metų ir ne vyresni kaip 40 metų amžiaus iki paskelbtos rinkimų dienos.
Kandidatus iškelti gali Lietuvos mokslo ir studijų institucijų senatai ir mokslo tarybos, LMA akademikai, Lietuvos mokslininkų asociacijos, kandidatais gali išsikelti ir patys jaunieji mokslininkai.

Rinkimai organizuojami vadovaujantis:
LMA Jaunosios akademijos nuostatais ir LMA Jaunosios akademijos narių rinkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu

Paraiškos priimamos LMA elektroninėje paraiškų registravimo sistemoje adresu
http://www.lma.lt/paraisku-teikimas

Kandidatai turi pateikti šiuos dokumentus:
– prašymą pagal pridedamą formą
– mokslo institucijos senato, mokslo tarybos, mokslininkų asociacijos posėdžio protokolo išrašą, kuriame nurodyti kandidato iškėlimo motyvai (jei kandidatą kelia institucija);
– motyvuotą raštą dėl keliamo kandidato (jei kandidatą kelia LMA tikrieji nariai ar nariai emeritai);
– užpildytą kandidato į LMAJA narius paraiškos formą;
– kitus su paraiška susijusius dokumentus (pavyzdžiui, diplomų, pažymėjimų, straipsnių kopijas ir kt.).

Dokumentai priimami 2018 m. spalio 10 d. – lapkričio 10 d.

Dėl dokumentų teikimo elektroninėje sistemoje kreipkitės į sistemos administratorę E. Griciūtę:
tel. 8 692 45332, el. p. e.griciute@lma.lt