• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Konferencija „Veterinarijos mokslo 100-čio kelias: praeitis, dabartis ir ateitis“

2018 10 12

Konferencija „Veterinarijos mokslo 100-čio kelias: praeitis, dabartis ir ateitis“ skirta veterinarijos mokslo ir veterinarijos tarnybos įkūrimo šimtmečiui paminėti.

Pasaulyje ženkliai didėja žemės ūkio gyvūnų produktyvumas, plečiasi Lietuvos gyvūnų laikytojų bei gyvūninės kilmės žaliavos perdirbėjų pagamintos produkcijos realizavimo geografija. Iškyla nauji reikalavimai gyvūnų produkcijos kokybei bei saugai. Lietuvos gyvūnų laikytojai ir gyvūninės kilmės žaliavos perdirbėjai nuolat susiduria su problema – kaip pagaminti didžiausią kokybiškos produkcijos kiekį su mažiausiomis piniginėmis sąnaudomis, užtikrinant gyvūnų sveikatingumą ir gerovę, gyvūnų laikymo sąlygas, sprendžiant gyvūnų mitybos ir produktyvumo klausimus. Pvz. dažnai pieno ir mėsos ūkiuose susiduriama su problema, kuomet padidėjus produkcijos kiekiui gaminamos žaliavos bei perdirbamos produkcijos rodikliai prastėja ir dalis produkcijos netinka realizacijai. Didelė problema yra gyvūnų sveikatingumo užtikrinimas.

Paminėtų problemų sprendimui reikalingos papildomos lėšos, kas didina gaminamos produkcijos savikainą ir mūsų ūkininkai tampa mažiau konkurencingi tiek tarptautinėse, tiek vietinėse parduodamos produkcijos rinkose. Su panašiomis problemomis susiduria ir kitų valstybių gyvulininkystės sektoriaus darbuotojai. Todėl labai svarbu perimti naujausias mokslo žinias bei pasidalinti gerąja gamybine patirtimi gyvūnų sveikatingumo ir gerovės, gyvūnų mitybos ir produktyvumo, o taip pat produkcijos kokybės ir saugos klausimais.

Šios konferencijos tikslas – supažindinti gyvulininkystės specialistus, veterinarijos gydytojus, mokslo institucijų darbuotojus, smulkių ir vidutinių verslo įmonių vadovus, gyvulininkystės technologus su veterinarijos tarnybos pasiekimais ir veikla per 100 metų, mokslo laimėjimais žemės ūkio mokslų srityje veterinarijos kryptyje, nubrėžti gaires ateities darbams.

Ši konferencija vykdoma Lietuvos sveikatos mokslų universiteto kartu su Lietuvos mokslų akademija, Žemės ūkio ministerija, Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, Nacionaliniu maisto ir rizikos vertinimo institutu ir skirta veterinarijos mokslo bei Valstybinės veterinarijos tarnybos įkūrimo šimtmečiui paminėti.

Konferencijos dalyviai įgytas žinias gyvulininkystės specialistų rengimo klausimais, Lietuvos veterinarijos veiklos ir mokslo laimėjimais Europoje ir pasaulyje, galės pritaikyti valdant žemės ūkio gamybos riziką bei žaliavų ir maisto produktų kokybę ir saugą.

Bus išduodami 4 akademinių val. kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.

Konferencija vyks 2018 m. spalio mėn. 18 d. 10 val. Lietuvos mokslų akademijoje, Gedimino pr. 3, Vilniuje.

Programa