Konkursai

Atgal

Paraiškų teikimas

AKTUALŪS KVIETIMAI:
1) 2021 m. lapkričio 22 d. – gruodžio 15 d.: LMA Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkursas
2) 2021 m. lapkričio 22 d. – gruodžio 15 d.: LMA Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkursas
3)
2021 m. spalio 11 d. – lapkričio 21 d.: LMA vardinių premijų konkursai
4) 2021 m. spalio 18 d. – lapkričio 18 d.: Pasaulio mokslininkų federacijos Lietuvos nacionalinių stipendijų programa (paraiškų teikimas pasibaigęs, vyksta vertinimas)
5) 2021 m. birželio 25 d. – spalio 1 d.: Lietuvos mokslo premijų konkursas (paraiškų teikimas pasibaigęs, vyksta vertinimas) 
6) 2021 m. rugsėjo 1 d. – spalio 15 d.: Kandidatūrų teikimas į LMA Jaunosios akademijos narius (paraiškų teikimas pasibaigęs, kandidatai prisistato LMA mokslų skyriuose)
7) 2021 m. balandžio 6 d. – spalio 6 d.: Mokslo populiarinimo projektų skatinimo konkursas (paraiškų teikimas pasibaigęs, vyksta vertinimas)

------------------------

PASIBAIGĘ KONKURSAI, KVIETIMAI:
1) Kvietimas skaityti pranešimą 10-oje jaunųjų mokslininkų konferencijoije ,,Jaunieji mokslininkai – žemės ūkio pažangai“
2) Kvietimas skaityti pranešimą 14-oje Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijoje „Bioateitis: gamtos ir gyvybės mokslų perspektyvos“
3) 2021 m. LMA Jaunųjų mokslininkų stipendijų konkursas (paskelbti rezultatai)
4) 2021 m. Lietuvos Respublikos Prezidentų vardinių stipendijų konkursas
5) MTEP projektų, susijusių su CERN veiklomis, paraiškų konkursas
6) LMA 2020 metų vardinių premijų konkursai (paskelbti rezultatai)
7) LMA 2020 metų Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkursas (paskelbti rezultatai)
8) LMA 2020 metų Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkursas (paskelbti rezultatai)