Konkursai

Atgal

Paraiškų teikimas

VYKSTANTYS KONKURSAI:
1) Lietuvos mokslo premijų konkursas (paraiškų teikimas iki 2019 m. spalio 1 d.)
2)Pasaulio mokslininkų federacijos Lietuvos nacionalinių stipendijų programa (paraiškų teikimas 2019 m. rugsėjo 23 d.  spalio 23 d.)
3) Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos narių rinkimai (paraiškų teikimas 2019 m. rusgėjo 11 d.  spalio 11 d.)

2019 M.
LAUKIAMI KONKURSAI:
1) Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkursas
2) Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkursas
3) Lietuvos mokslų akademijos vardinių premijų konkursai

2019 M. ĮVYKĘ KONKURSAI:
1) Lietuvos Respublikos Prezidentų vardinių stipendijų konkursas
2) LMA stipendijų jauniesiems mokslininkams konkursas