Veikla

Atgal

Renginiai Lietuvos šimtmečiui

Lietuvos mokslų akademijos Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirti renginiai

2018 metai įvykę renginiai

Sausio 26 d. (kvietimas) įvyko LMA mišriojo choro (vadovė Judita Taučaitė) ir mišriojo choro „Dobilas“ (vad. Liucina Blaževič) koncertas, kuriame skambėjo lietuvių ir užsienio kompozitorių kūriniai, koncertą vedė Aldona Daučiūnienė. Konferencija „100 atsakymų piliečiui“ surengta drauge su Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija ir Vilniaus universiteto Filosofijos katedra. Joje da lyvavo prof. Alvydas Jokubaitis, doc. dr. Naglis Kardelis, doc. dr. Aurelijus Gieda, doc. dr. Laimutė Jakavonytė, Seimo narė Aušrinė Armonaitė, etnologas prof. Libertas Klimka, M. Biržiškos gimnazijos mokiniai ir mokytojai. Meninę programą atliko Vilniaus Balio Dvariono muzikos mokyklos mokiniai. Pranešimus konferencijoje skaitė ne tik VU lektoriai, bet ir moksleiviai. Gimnazijos direktorius Valdemaras Kaupinis apdovanojo visus dalyvius ir organizatorius padėkos raštais.
Žr. nuotraukas 

Vasario 6 d. (kvietimas) LMA Biologijos, medicinos ir geomokslų skyrius (BMGMS) organizavo iškilmingą posėdį, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo 100-ųjų metinių minėjimui. Posėdį atidaręs BMGMS pirmininkas akad. Vaidutis Kučinskas pristatė daktaro Jono Basanavičiaus asmenybę ir išryškino svarbiausius jo gyvenimo aspektus. Pranešimą „Jonas Basanavičius – gydytojas ir antropologas“ perskaitė Vilniaus universiteto prorektorius mokslui akad. Rimantas Jankauskas. Jis aptarė dr. J. Basanavičiaus kaip gydytojo ir antropologo indėlį ne tik Lietuvos, bet ir Bulgarijos valstybei, kurioje dirbo ir gyveno. Lietuvos nacionalinio muziejaus direktoriaus pavaduotojas dr. Žygintas Būčys pranešime „Jonas Basanavičius ir tautos savasties paieškos“ pateikė naujų žinių apie mūsų mokslo patriarchą. Akad. Antanas Tyla pranešimu „Daktaras Jonas Basanavičius. Iš tiriamųjų ekspedicijų“ iliustravo ypatingą J. Basanavičiaus susidomėjimą mūsų krašto piliakalniais ir jų tyrinėjimais. Pranešime „Kuo mus žavi dr. Jonas Basanavičius“ šių eilučių autorė nagrinėjo asmenines dr. J. Basanavičiaus savybes, kurių dėka jis tiek daug pasiekė.
Žr. nuotraukas

Vasario 12 d. (kvietimas) Verkių rūmuose buvo atidengta atminimo lenta (skulpt. Rimantas Eidėjus), skirta Lietuvos iškiliam biologui akademikui Pranciškui Baltrui Šivickiui.
Žr. nuotraukas

Vasario 15 d. (kvietimas) Mokslų akademijoje surengtas koncertas „Sveikiname Lietuvą!“, kuriame dalyvavo kamerinis orkestras „Cantus“ (vadovas ir dirigentas prof. Ričardas Sviackevičius), įžymi Lietuvos dainininkė, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistė Julija Stupnianek-Kalėdienė ir ksilofonistas Jonas Filmanavičius.

Balandžio 24 d. (kvietimas) vyko akademiko Romualdo Grigo knygos „Lietuvos piliakalnių paslaptys“ sutiktuvės. Renginyje dalyvavo knygos autorius prof. Romualdas Grigas, knygos recenzentas dr. Gintaras Zabiela, leidyklos „Diemedis“ direktorius Danas Kaukėnas ir kiti. Renginio vedėjas – akademikas Algirdas Gaižutis. Rengėjai LMA Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius ir LMA skyrius „Mokslininkų rūmai“.
Žr. nuotraukas

Gegužės 10 d. (kvietimas) LMA Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius ir Žemės ūkio mokslo taryba prie LR Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) organizavo konferenciją „Žemės ūkio ir miškų mokslo raida per šimtmetį. Mokslo iššūkiai“.
Konferencijos pranešėjai (akad. Zenonas Dabkevičius, akad. Henrikas Žilinskas, akad.Algirdas Raila, akad. Darius Danusevičius, akad. Arvydas Povilaitis, dr. Zita Duchovskienė, dr. Alvija Šalaševičienė, prof. Vlada Vitunskienė) su bendraautoriais apžvelgė atskirų mokslo sričių – agronomijos, veterinarijos ir zootechnikos, miškotyros, žemės ūkio inžinerijos, vandentvarkos, maisto, agrarinės ekonomikos ir kaimo plėtros – raidos per šimtmetį aspektus, mokslo vaidmenį agrariniam sektoriui ir spręstinus uždavinius. Kalbėjusieji pažymėjo, kad žemės ūkio mokslo ištakomis laikomi 1803 m., kai Vilniaus universitete(VU) buvo įsteigta žemės ūkio katedra. Tolesnė mokslo plėtra labai priklausė nuo šalyje vykstančių politinių ir ekonominių pokyčių. Tačiau nepaisydami vykstančių pokyčių žemės ūkio mokslininkai stengėsi vykdyti svarbiausius tam laikotarpiui tyrimus ir teikti tyrimų rezultatus to laikmečio vartotojui. Kiekvienas laikmetis kėlė ir kelia naujus iššūkius bei suteikia naujas galimybes mokslui ir studijoms.
Siekiant darnaus agrarinio sektoriaus vystymosi ir kaimo plėtros, būtina suderinti ekonominius, ekologinius ir socialinius aspektus. Todėl agrarinių mokslų srityje besidarbuojantys skirtingų krypčių specialistai turi labiau susitelkti bendriems tyrimams. Pranešėjai pažymėjo, kad taikant mokslo rezultatus gamyboje ūkininko vaidmuo inovacijose yra labai svarbus. Mokslininkai turi glaudžiai bendrauti su žinių vartojais. Deja, didelė dalis sukurtų mokslo žinių jų nepasiekia, todėl mokslo sklaidai, atvirumui, prieinamumui turi būti skiriamas kur kas didesnis dėmesys. Taip pat į mokslą būtina pritraukti daugiau jaunų žmonių, tačiau jų noras rinktis mokslininko kelią dažnai priblėsta susidūrus su realybe: mokslo finansavimas toli gražu nėra pakankamas.
Žr. nuotraukas

Birželio 14 d. įvyko mokslinė konferencija „Augalininkystės mokslo naujovės ir technologijų plėtra“ (kvietimas). Konferencijos tikslas – apžvelgti augalininkystės mokslo raidą per šimtmetį, aptarti jo plėtros ir mokslinių tyrimų rezultatus įvairių šalies regionų kontekste, pristatyti Žemdirbystės institute sukurtas naujausias augalų veisles, apžiūrėti lauko eksperimentus, diskutuoti augalų produktyvumo ir mitybos, dirvožemio sveikatos, augalų apsaugos ir kitais klausimais. Organizatoriai – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Lietuvos mokslo taryba.

2018 m. planuojami renginiai

III ketvirtis – išvažiuojamasis seminaras „Agrarinė kultūra ir agromokslo raida per  šimtmetį“. Organizatoriai – LMA HSMS, ŽŪMMS, LAMMC.

III ketvirtis – MFChMS narių visuotinis susirinkimas tema „Kas reikšmingiausio pasiekta fizikoje, medžiagų bei ekstremalios šviesos moksluose, chemijoje ir matematikoje per paskutinį dešimtmetį“. Organizatorius – Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyrius.

Spalio 17 d. konferencija: ,,Veterinarijos mokslo 100-čio kelias: praeitis,dabartis ir ateitis“. Organizatoriai – LSMU, LMA ŽŪMMS, VMVT.

Spalio 30 d. konferencija „Šiuolaikinės medicinos tendencijos“. Organizatoriai – Lietuvos mokslų akademija ir Lietuvos biologijos mokytojų asociacija. Išankstinė programa 

Akad. G. Žintelio su bendraautoriais rengiama knyga „Lietuvos ryšiams 100 metų“.