Apie LMA

Rūmai

LMA rūmai šiandien

V. Valuckienės nuotr.

Dabartiniuose Lietuvos mokslų akademijos rūmuose 1920 m. veikė Lietuvių komendantūra ir valdžios rūmai

Informacijos šaltinis: Biržiška, Mykolas. Vilniaus golgota. Okupuotosios Lietuvos lietuvių darbo ir kančių 1919–1928 metų dienoraštis / B. Šėmis [Mykolas Biržiška]. Kaunas: Vilniaus vadavimo sąjunga, 1930, p. 83.