Sudėtis

Struktūra

HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SKYRIAUS BIURAS

Akad. Domas Kaunas – pirmininkas
Akad. Rimvydas Petrauskas – pirmininko pavaduotojas
Nariai:
akad. Grasilda Blažienė
akad. Viktorija Daujotytė-Pakerienė
akad. Rūta Janonienė
akad. Eugenijus Jovaiša
akad. Giedrius Kuprevičius
akad. Zenonas Norkus
akad. Vytautas Nekrošius
akad. Arvydas Virgilijus Matulionis

Humanitarinių mokslų sekcija
Pirmininkė akad. Grasilda Blažienė

Menų sekcija
Pirmininkė akad. Rūta Janonienė

Socialinių mokslų sekcija
Pirmininkas akad. Arvydas Virgilijus Matulionis