Sudėtis

Tikrieji nariai

 1. Egidijus Aleksandravičius
 2. Antanas Andrijauskas
 3. Audrius Beinorius 
 4. Grasilda Blažienė
 5. Viktorija Daujotytė-Pakerienė
 6. Rūta Janonienė
 7. Eugenijus Jovaiša
 8. Domas Kaunas
 9. Romas Lazutka
 10. Arvydas Virgilijus Matulionis
 11. Valentinas Mikelėnas
 12. Evaldas Nekrašas
 13. Vytautas Nekrošius
 14. Zenonas Norkus
 15. Rimvydas Petrauskas
 16. Rolandas Palekas 
 17. Jūrate Sprindytė
 18. Bonifacas Stundžia
 19. Vladas Žulkus

Nariai emeritai

 1. Antanas Buračas
 2. Algirdas Gaižutis
 3. Romualdas Grigas
 4. Zigmuntas Kiaupa
 5. Giedrius Antanas Kuprevičius
 6. Pranas Kūris
 7. Vytautas Martinkus
 8. Leonardas Sauka

LMA užsienio nariai

 1. Deividas Bridžesas (David Bridges) (edukologija, 2006, Jungtinė Karalystė)
 2. Pietras Umbertas Dinis (Pietro Umberto Dini) (kalbotyra, 2007, Italija)
 3. Svenas Erikas Ekdalis (Sven Erik Ekdahl) (istorija, 2005, Švedija)
 4. Janas Jurkevičius (Jan Jurkiewicz) (istorija, 2000, Lenkija)
 5. Algis Mickūnas (filosofija, 2008, JAV)
 6. Gvidas Mikelinis (Guido Michelini) (kalbotyra, 2007, Italija)
 7. Ojaras Sparytis (Ojārs Spārītis, 2016, Latvija)
 8. Reinas Raudas (Rein Raud) (kultūrologija, 2019, Estija)
 9. Viljamas Rygelis Šmolstygas (William Riegel Schmalstieg) (kalbotyra 2006, JAV)