Sudėtis

Tikrieji nariai

 1. Egidijus Aleksandravičius
 2. Antanas Andrijauskas
 3. Audrius Beinorius 
 4. Grasilda Blažienė
 5. Rūta Janonienė
 6. Eugenijus Jovaiša
 7. Domas Kaunas
 8. Romas Lazutka
 9. Arvydas Virgilijus Matulionis
 10. Valentinas Mikelėnas
 11. Vytautas Nekrošius
 12. Zenonas Norkus
 13. Rimvydas Petrauskas
 14. Rolandas Palekas 
 15. Jūrate Sprindytė
 16. Bonifacas Stundžia

Nariai emeritai

 1. Antanas Buračas
 2. Viktorija Daujotytė-Pakerienė
 3. Algirdas Gaižutis
 4. Romualdas Grigas
 5. Zigmuntas Kiaupa
 6. Giedrius Antanas Kuprevičius
 7. Pranas Kūris
 8. Vytautas Martinkus
 9. Evaldas Nekrašas
 10. Leonardas Sauka
 11. Vladas Žulkus

LMA užsienio nariai

 1. Deividas Bridžesas (David Bridges) (edukologija, 2006, Jungtinė Karalystė)
 2. Pietras Umbertas Dinis (Pietro Umberto Dini) (kalbotyra, 2007, Italija)
 3. Svenas Erikas Ekdalis (Sven Erik Ekdahl) (istorija, 2005, Švedija)
 4. Janas Jurkevičius (Jan Jurkiewicz) (istorija, 2000, Lenkija)
 5. Algis Mickūnas (filosofija, 2008, JAV)
 6. Robertas Šileris (Robert Shiller, ekonomika, 2020, JAV)
 7. Ojaras Sparytis (Ojārs Spārītis, 2016, Latvija)
 8. Reinas Raudas (Rein Raud) (kultūrologija, 2019, Estija)
 9. Viljamas Rygelis Šmolstygas (William Riegel Schmalstieg) (kalbotyra, 2006, JAV)