Sudėtis

Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus sudėtis

Tikrieji nariai

 1. Vidmantas Bižokas (veterinarija, 2011)
 2. Zenonas Dabkevičius (agronomija, 2011)
 3. Darius Danusevičius (miškotyra, 2014)
 4. Pavelas Duchovskis (agronomija, 2012)
 5. Žydrė Kažiulienė (agroekologija, 2019)
 6. Alfas Pliūra (miškotyra, 2016)
 7. Arvydas Povilaitis (žemės ūkio inžinerija, 2016)
 8. Vytautas Ruzgas (agronomija, 2016)
 9. Antanas Sederevičius (veterinarija, 2014)
 10. Vidmantas Stanys (agronomija, 2011)
 11. Gediminas Staugaitis (agronomija, 2019)
 12. Egidijus Šarauskis (žemės ūkio ir aplinkos inžinerija, 2019)
 13. Henrikas Žilinskas (zootechnika, 2011)
 14. Pranas Viškelis (chemijos inžinerija, 2014)

Nariai emeritai

 1. Česlovas Jukna (žemės ūkio mokslai, 2011)
 2. Leonardas Kairiūkštis (miškininkystė, 2011)
 3. Stasys Karazija (miškininkystė, 2011)
 4. Albinas Kusta (žemės ūkis, 2011)
 5. Algirdas Juozas Motuzas (agronomija, 2011)
 6. Algirdas Jonas Raila (žemės ūkio ir aplinkos inžinerija, 2011)
 7. Pranas Sadauskas (žemės ūkio mokslai, 2011)
 8. Vytautas Konstantinas Sirvydis (agrariniai mokslai, gyvulininkystė, 2011)
 9. Algirdas Sliesaravičius (agronomija, 2011)
 10. Veronika Vasiliauskienė (agrariniai mokslai, agronomija, 2011)

Užsienio nariai

 1. Vinfrydas Drochneris (Winfried Drochner) (zootechnika, 2008, Vokietija)
 2. Maiklas Fulenas (Michael Fullen) (agronomija, 2008, Jungtinė Karalystė)
 3. Haincas Jerochas (Heinz Jeroch) (zootechnika, 2007, Vokietija)
 4. Zdzislavas Kaveckis (Zdzisław Kawecki) (agronomija, 2002, Lenkija)
 5. Stenas Nilsonas (Sten Nilsson) (miškotyra, 2008, Austrija)
 6. Baiba Rivža (socialiniai mokslai, 2007, Latvija)
 7. Voldemaras Strikis (Voldemārs Strīķis) (ekonomika, 2008, Latvija)
 8. Rimvydas Vasaitis (Vasiliauskas) (miškotyra, 2017, Švedija)