ES SF projektai

Susipažinkime su 2018 m. Lietuvos mokslo premijos kandidatais

Lietuvos mokslų akademija kviečia į susitikimus su mokslininkais, kurie pretenduoja gauti 2018 m. Lietuvos mokslo premiją. Mokslininkai papasakos, kaip ir kokius tyrimus vykdo, ką naujo ir įdomaus atskleidžia jų rezultatai ir kokį poveikį jie turi mokslo pažangai, kaip keičia mūsų kasdienius gyvenimams. 

ARTIMIAUSI RENGINIAI:

- Paskaita-diskusija su prof. habil. dr. Gintautu Dzemyda ir prof. dr. Olga Kurasova Duomenų mokslo metodų ir technologijų kūrimas bei taikymas.
2019 m. sausio 15 d. 15 val. Lietuvos mokslų akademija (Gedimino pr. 3, 115 kab., Vilnius)

- Paskaita-diskusija su prof. habil. dr. Vinsu Janušoniu „Naktinis medikų darbas: kontroversijos ir mitai“.
2019 m. sausio 17 d. 11 val. Lietuvos mokslų akademija (Gedimino pr. 3, 115 kab., Vilnius)

- Paskaita-diskusija su prof. dr. Andriumi Bielskiu „Liberalios demokratijos krizė ir alternatyvaus politiškumo paieškos“.
2019 m. sausio 17 d. 15 val. Lietuvos mokslų akademija (Gedimino pr. 3, 115 kab., Vilnius)

- Paskaita-diskusija su prof. habil. dr. Gražina Juodeikiene ir prof. habil. dr. Vytautu Ostaševičiumi „Tvarios biotechnologijos ir precizinės mikrosistemos – KTU mokslininkų indėlis kuriant aukštos pridėtinės vertės produktus“.
2019 m. sausio 18 d. 10 val. Lietuvos mokslų akademija (Gedimino pr. 3, 115 kab., Vilnius)

- Habil. dr. Vidmanto Gulbino, dr. Andriaus Devižio ir dr. Mariaus Franckevičiaus darbų ciklo „Eksitonų ir krūvininkų dinamika organiniuose ir perovskitiniuose puslaidininkiuose bei naujos kartos saulės elementuose “ pristatymas.
2019 m. sausio 25 d. 10 val. Fizinių ir technologijos mokslų centras (D401 posėdžių salė, Saulėtekio al. 3, Vilnius)

- Paskaita-diskusija su dr. Ona Aleknavičiene „Lituanistinio XVI–XVIII a. paveldo tyrimai: kūrinys – kūrėjas – visuomenė“.
2019 m. sausio 29 d. 15 val. Lietuvos mokslų akademija (Gedimino pr. 3, 115 kab., Vilnius)

------------------------------------

2018 METŲ LIETUVOS MOKSLO PREMIJŲ KONKURSUI PATEIKTI DARBAI 


HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SEKCIJA 
Humanitarinių ir socialinių mokslų sritys
Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai

Ona Aleknavičienė. Darbų ciklas „Lituanistinio XVI–XVIII amžiaus paveldo tyrimai: kūrinys – kūrėjas – visuomenė (2004–2016)“. Pateikė Lietuvių kalbos institutas.

Povilas Aleksandravičius. Monografija „Europos mąstymo kryptys ir ateitis“. Pateikė Mykolo Romerio universitetas.

Andrius Bielskis. Darbų ciklas „Alternatyvios politiškumo sampratos beieškant: etinis tobulumas, socialinė kritika, gyvenimo prasmės paieškos“. Pateikė Mykolo Romerio universitetas.

Justina Gineikienė. Darbų ciklas „Vartotojų elgsena peržengianti sienas: veiksniai, lemiantys vietinių ir užsienio prekių pasirinkimus“. Pateikė ISM vadybos ir ekonomikos universitetas.

Vinsas Janušonis. Darbų ciklas „Sveikatos priežiūros vadybos ir kokybės Lietuvoje tyrimai (teoriniai ir praktiniai aspektai) 2003–2017 m.“. Pateikė Klaipėdos universitetas.

Dario Martinelli. Darbų ciklas „Menų ir humanitarinių mokslų progresas: naujųjų humanitarinių mokslų (Numanities) tyrimo koncepcija (2010–2017)“. Pateikė Kauno technologijos ir Vilniaus Gedimino technikos universitetai.

Juozas Pabrėža. Monografija „Žemaičių kalba ir rašyba“. Pateikė Šiaulių universiteto senatas.

Dainora Pociūtė. Darbų ciklas „Reformacijos minties Lietuvoje tyrimai (2008–2017)“. Pateikė Vilniaus universitetas.

Raimonda Ragauskienė. Darbų ciklas „XV a. pabaigos – XVII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoriškosios visuomenės elito tyrimai: Biržų ir Dubingių kunigaikščiai Radvilos (2003–2017)“. Pateikė Lietuvos istorijos instituto mokslo taryba.

Ona Gražina Rakauskienė. „Gerovės visuomenės kūrimo makro- ir mikroekonominiai veiksniai“. Pateikė Mykolo Romerio universitetas.

Vytautas Sinkevičius. Darbų ciklas „Lietuvos parlamentarizmo ir konstitucingumo tyrimai: 2003–2017“. Pateikė Mykolo Romerio universitetas.

Aelita Skaržauskienė. Darbų ciklas „Socialinių technologijų įtaka kolektyvinio intelekto vystymui“. Pateikė Mykolo Romerio ir Vilniaus Gedimino Technikos universitetai.

Vytautas Šlapkauskas. Darbų ciklas „Teisės sociologijos teorijos ir praktikos plėtojimas Lietuvoje“. Pateikė Mykolo Romerio universitetas.

Deividas Šlekys. Monografija „Mąslaus Vyčio beieškant. Lietuviškos karinės minties raida ir būklė po Nepriklausomybės atkūrimo (1990–2014)“. Pateikė Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Rasutė Žukienė. Darbų ciklas „XX amžiaus Lietuvos dailininkų (lietuvių, litvakų, vokiečių, gudų) kūryba migracijos ir egzilio laikotarpiais: jos kontekstai ir ryšiai su pasaulio menu (2007–2017)“. Pateikė Vytauto Didžiojo universitetas.

FIZINIŲ, BIOMEDICINOS, ŽEMĖS ŪKIO IR TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ SEKCIJA 
Fizinių mokslų sritis
Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai 

Arnoldas Deltuva. „Reakcijų kvantinėse trijų ir keturių dalelių sistemose teorija: Nuo šaltųjų atomų iki didelės energijos branduolių (2003–2017)“. Pateikė Vilniaus universitetas.

Vidmantas Gulbinas, Andrius Devižis, Marius Franckevičius. „Eksitonų ir krūvininkų dinamika organiniuose ir perovskitiniuose puslaidininkiuose bei naujos kartos saulės elementuose (2003–2017)“. Pateikė Fizinių ir technologijos mokslų centras.

Arūnas Jagminas, Zenonas Jusys. „Išmanių nanodarinių formavimas, tyrimas ir taikymų perspektyvos elektrokatalizės kuro elementuose, fotonikos ir medicinos reikmėms (2003–2017)“. Pateikė Fizinių ir technologijos mokslų centras.

Biomedicinos ir žemės ūkio mokslų sritys
Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai 

Vilius Jonas Grabauskas, Jūratė Klumbienė, Vaiva Lesauskaitė, Janina Petkevičienė, Abdonas Tamošiūnas. „Lėtinės neinfekcinės ligos: nuo populiacijos iki genų (2003–2017)“. Pateikė Lietuvos sveikatos mokslų universitetas.

Regina Gražulevičienė. „Urbanistinės aplinkos, psichosocialinių ir epigenetinių veiksnių sąveikos poveikio sveikatai aplinkos epidemiologiniai tyrimai ir jų praktinis pritaikymas (2003–2017)“. Pateikė Vytauto Didžiojo universitetas.

Feliksas Jankevičius, Sonata Jarmalaitė. „Naujos kartos vėžio žymenys (2003–2017)“. Pateikė Nacionalinis vėžio institutas.

Technologijos mokslų sritis
Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai

Pranas Baltrėnas, Edita Baltrėnaitė. Darbų ciklas „Aplinkos technosferos užterštumo kompleksiniai tyrimai, vertinimas, procesų modeliavimas ir aplinkosauginės technologijos (2003–2017)“. Pateikė Vilniaus Gedimino technikos universitetas.

Gintautas Dzemyda, Olga Kurasova. Darbų ciklas „Duomenų mokslo metodų ir technologijų kūrimas bei taikymas (2003–2017)“. Pateikė Vilniaus universitetas.

Gražina Juodeikienė, Loreta Bašinskienė, Daiva Žadeikė. Darbų ciklas „Tvarių (bio)technologinių procesų kūrimas ir jų kontrolė bekontakčiais metodais (2003–2017)“. Pateikė Kauno technologijos universitetas.

Vytautas Ostaševičius, Arvydas Palevičius, Rimvydas Gaidys, Rolanas Daukševičius, Giedrius Janušas, Vytautas Jūrėnas. Darbų ciklas „Mikromechaninių sistemų kūrimas, tyrimas ir taikymai (2003–2017)“. Pateikė Kauno technologijos universitetas.