Sudėtis

Atgal

Technikos mokslų skyrius

Technikos mokslų skyriaus (pirmininkas akad. Gintautas Žintelis) nariai, atstovaudami technologijos mokslo kryptims, vykdo, analizuoja ir vertina elektronikos, informatikos, energetikos, mechanikos, medžiagotyros, statybos, transporto mokslo šakų tyrimų tematiką bei rezultatus, teikia siūlymus ir dalyvauja rengiant aukštųjų technologijų plėtros programas, projektus, plėtojant mokslo, studijų ir verslo institucijų bendradarbiavimą bei sprendžiant aktualias mokslo ir pramonės problemas.