Sudėtis

  • LIT
  • Sudėtis
  • Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius
Atgal

Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius

Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus (pirmininkas prof. Zenonas Dabkevičius) nariai atstovauja agronomijos, miškotyros, zootechnikos, veterinarinės medicinos, aplinkos inžinerijos, maisto saugos ir kokybės, agrarinės ekonomikos ir sociologijos mokslų kryptims sprendžiant šalies žemės ūkio problemas bei keliant bendrąjį žemės ūkio lygį; rūpinasi agrarinių mokslų tyrimų plėtra, gautų rezultatų sklaida ir bendradarbiavimu su šalies bei užsienio mokslo ir studijų institucijomis.