Lietuva ir CERN

Atgal

Bendradarbiavimo finansavimas

LMA kalendorinių metų pabaigoje skelbia kvietimą Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms teikti paraiškas bendradarbiauti su CERN.

Paraiškas vertina jungtinė LMA ir Lietuvos mokslo tarybos ekspertų komisija, finansuoja Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija.

LIETUVOS RESPUBLIKOS INSTITUCIJŲ DALYVAVIMO SU EUROPOS BRANDUOLINIŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ ORGANIZACIJOS (CERN) VEIKLOMIS SUSIJUSIUOSE MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS PROJEKTUOSE FINANSINIŲ PARAIŠKŲ TEIKIMO, JŲ VERTINIMO, LĖŠŲ SKYRIMO, ATASKAITŲ TEIKIMO IR VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

PARAIŠKOS TEIKIAMOS ELEKTRONINĖJE PARAIŠKŲ REGISTRAVIMO SISTEMOJE

http://www.lma.lt/paraisku-teikimas