• LIT
  • Bendradarbiavimo finansavimas
Atgal

Bendradarbiavimo finansavimas

2022 metų pabaigoje Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija parengė ir patvirtino veiksmų planą (galiojanti suvestinė redakcija TAR, 2022-10-27, Nr. 21804), kaip 2022–2027 m. organizuojama ir finansuojama su CERN susijusi veikla. Pagal Lietuvos asocijuotosios narystės Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijoje 2022–2027 m. veiksmų planą konkursinį su CERN susijusių MTEP projektų finansavimą užtikrina ŠMSM kartu su Lietuvos mokslo taryba.

Iki pat 2020 m. kalendorinių metų pabaigoje kvietimą Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms teikti paraiškas bendradarbiauti su CERN skelbdavo Lietuvos mokslų akademija. Paraiškas vertindavo jungtinė LMA ir Lietuvos mokslo tarybos ekspertų komisija, finansuodavo ŠMSM.

Ankstesnį, iki 2022 metų LMA taikytą Lietuvos Respublikos institucijų dalyvavimo su Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijos (CERN) veiklomis susijusiuose mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektuose finansinių paraiškų teikimo, jų vertinimo, lėšų skyrimo, ataskaitų teikimo ir vertinimo tvarkos aprašą galite rasti čia.