• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Lietuvos mokslų akademijos ir Anykščių rajono savivaldybės bendradarbiavimo dešimtmetis

2020 10 05

Rugsėjo 29 d. Anykščiuose įvyko Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus ( LMA ŽŪMMS) bei Anykščių rajono savivaldybės posėdis „Įvairių žemės ūkio verslo ir mokslo krypčių sąsajos: gyvulininkystės plėtra ir veterinarija“. Susirinkime dalyvavo Anykščių r. savivaldybės meras Sigutis Obelevičius, mero pavaduotojas Dainius Žiogelis, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos (LSMU VA) kancleris prof. Mindaugas Malakauskas, LSMU VA Gyvulininkystės instituto direktorė dr. Violeta Juškienė, LMA viceprezidentas, Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus (ŽŪMMS) pirmininkas akad. Zenonas Dabkevičius, ŽŪMMS nariai, gausus būrys Anykščių rajono ūkininkų, veterinarijos gydytojų, seniūnijų, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos bei verslo atstovų.Mero pavaduotojas D. Žiogelis pasveikino posėdžio dalyvius, pasidžiaugė aktualia susirinkimo tematika, kuri svarbi ne tik mokslininkams, bet ir Anykščių krašto ūkininkams bei veterinarams. Padėkojo už gražų dešimties metų bendradarbiavimą su LMA.


LMA viceprezidentas ir Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus pirmininkas akad. Zenonas Dabkevičius bei ŽŪMMS mokslinė sekretorė Reda Daukšienė.

Akad. Z. Dabkevičius pristatė LMA ir Anykščių r. savivaldybės dešimties metų bendradarbiavimo veiklą. Pasidžiaugė, kad 2010 m. birželio 1 d. buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, kuria „siekiama naudojant Akademijos galimybes gerinti ekspertinę veiklą tiriant darbo rinkos poreikius, formuoti savivaldybių pažangai aktualių mokslinių tyrimų tematiką, keistis patirtimi ir duomenimis, susijusiais su mokslinio darbo rezultatų ir inovacijų pritaikymu rajono įmonėse ir organizacijose, remti pramonės ir verslo, savivaldos ir valdymo institucijų iniciatyvas, spręsti aktualius kultūrinio, pilietinio ir socialinio pobūdžio klausimus.“ Tam tikslui, dešimties metų partnerystės ryšių pagrindu, LMA ir Anykščių r. savivaldybė organizavo 13 renginių įvairiomis mokslinėmis tematikomis. 2011 m. gruodžio 19 d. LMA buvo surengta apskritojo stalo diskusija dėl medžių lajų tako projekto perspektyvų Anykščių regioniniame parke. Diskusijoje dalyvavo Seimo nariai, Aplinkos ministerijos specialistai, LMA vadovai ir nariai, VU ir KTU bei LAMMC mokslininkai. Pateikus ir įvertinus argumentus, remiantis LMA išvada, buvo pritarta spartesniam diskusinio projekto įgyvendinimui. 2013 m. balandžio 16 d. vyko Anykščių r. savivaldybės diena LMA, skirta Nacionalinės reikšmės klasikinio lietuvių literatūros kūrinio – Antano Baranausko poemos „Anykščių šilelis“ – parašymo 155-osioms metinėms. Poema yra išversta į daugelį pasaulio kalbų. Minėjimo proga buvo skaitomos poemos ištraukos įvairiomis kalbomis. Skaitymuose dalyvavo užsienio šalių ambasadų Lietuvos atstovai, Lietuvos visuomenė. 2014 m. spalio 8 d. surengta LMA diena Anykščių r. savivaldybėje tema „Mokslo ir verslo bendradarbiavimas sodininkystės plėtrai Lietuvoje“. 2019 m. lapkričio 27 d. LMA ir Anykščių r. savivaldybė organizavo šviesaus atminimo akademiko ir visuomenės veikėjo Antano Tylos 90-mečio minėjimą, surengė ir daug kitų renginių. Akad. Z. Dabkevičius padėkojo už glaudžius partnerystės ryšius ir išreiškė viltį toliau sėkmingai bei produktyviai bendradarbiauti.
Pranešimus posėdžio „Įvairių žemės ūkio verslo ir mokslo krypčių sąsajos: gyvulininkystės plėtra ir veterinarija“ tematika skaitė LSMU VA Gyvulininkystės instituto direktorė dr. Violeta Juškienė, LSMU VA kancleris prof. Mindaugas Malakauskas, LMAJA narys doc. dr. Aleksandr Novoslavskij, akad. Vidmantas Bižokas.


Stambiausiame Anykščių r. mėsinių galvijų Vyganto Šližio šeimos ūkyje. Iš kairės: Anykščių r. savivaldybės mero pavaduotojas Dainius Žiogelis, akad. Vytautas Konstantinas Sirvydis, akad. Vidmantas Bižokas, akad. Algirdas Juozas Motuzas, Reda Daukšienė, akad. Zenonas Dabkevičius, Anykščių r. savivaldybės meras Sigutis Obelevičius, dr. Violeta Juškienė.

Dr. V. Juškienė savo pranešime „Gyvulininkystė pasaulyje ir Lietuvoje: globalizacijos ir klimato kaitos iššūkiai bei ateities uždaviniai“ aptarė pasaulines gyvulininkystės tendencijas, dabartinę būklę ir pateikė ateities prognozes, taip pat kalbėjo apie Lietuvos gyvulininkystės plėtrą ir Gyvulininkystės institute vykdomus mokslinius tyrimus. Prof. M. Malakauskas pristatė LSMU VA veiklos kryptis ir uždavinius, papasakojo kaip studentai renkasi skirtingų specialybių studijas ir pasidžiaugė jaunų specialistų paklausa versle bei gamyboje. Taip pat aptarė kylančius iššūkius dėl specialistų rengimo ir akcentavo, kad labiau reikėtų orientuotis į gyvulininkystę, stiprinti šios srities specialistų rengimą, skatinti mokslininkų kryptingą veiklą sprendžiant gyvulininkystės problemas. LMAJA narys doc. dr. A. Novoslavskij’io pranešimas buvo skirtas per maistą plintančių zoonozių sukėlėjų atsparumui antibiotikams aptarti. Akad. V. Bižokas pranešime pateikė afrikinio kiaulių maro rizikos vertinimą, prevenciją ir ligos kontrolę. Diskusijose kalbėjo akad. Vytautas Konstantinas Sirvydis, Anykščių r. ūkininkų sąjungos pirmininkas Žilvinas Augustinavičius. Pabaigoje meras S. Obelevičius pasidžiaugė turiningu dešimties metų bendradarbiavimu, aktualių ir įdomių renginių gausa, akademikų įneštu ekspertiniu indėliu sprendžiant aktualius kultūrinio, pilietinio ir socialinio pobūdžio klausimus bei pageidavo bendradarbiavimo tęstinumo.

Pasibaigus posėdžiui, susirinkimo dalyviai aplankė stambiausią Anykščių r. mėsinių galvijų Vyganto Šližio šeimos ūkį, Arklio muziejų ir medžių lajų taką. Visi dėkojo Anykščių r. savivaldybės vadovybei už organizuotą renginį ir džiaugėsi klestinčiu, nuostabia gamta apsuptu, kultūrinių ir istorinių objektų turtingu Anykščių kraštu.

Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus informacija

GALERIJA