• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Prof. Vytautas Usonis tapo SAPEA ekspertu pandemijų klausimais

2020 10 08

Š. m. vasarą SAPEA pakvietė Europos mokslų akademijas teikti ekspertų kandidatūras dalyvauti rengiant Mokslinę nuomonę pandemijų klausimais. Pagrindinis klausimas, į kurį turi atsakyti rengiamas dokumentas yra: Kaip Europa gali užtikrinti epidemijų ir pandemijų suvaldymą bei geresnį pasirengimą ateities pandemijoms globaliame kontekste? Priminsime, kad SAPEA yra Europos Komisijos Mokslo patariamojo mechanizmo dalis. Į SAPEA sudėtį įeina ALLEA (Visos Europos mokslo akademijų federacija), EASAC (ES šalių akademijų konsultacinė taryba), FEAM (Europos medicinos mokslų akademijų federacija), Academia Europaea (Europos akademija) ir Euro-CASE (Europos technologijų, taikomųjų ir inžinerijos mokslų akademijų taryba). Šios Mokslinės nuomonės pandemijų klausimais rengimo darbo grupę sudaro Europos Komisijos vyriausiųjų mokslinių patarėjų grupė, Europos etikos moksle ir naujose technologijose grupė bei Europos Komisijos ypatingasis patarėjas prof. Piteris Paiotas (Peter Piot). Lietuvos mokslų akademija pasiūlė Akademijos komisijos dėl kvalifikuoto COVID-19 infekcijos vertinimo, komentavimo ir naujausių žinių skleidimo pirmininko prof. habil. dr. Vytauto Usonio kandidatūrą.
Ekspertais buvo pasiūlyta daug žymių mokslininkų iš visos Europos. Iš jų SAPEA  atrinko iškiliausius užkrečiamųjų ligų ekspertus, tarp jų ir Lietuvos atstovą prof. Vytautą Usonį. Darbo grupė jau paprašė Lietuvos mokslininko pateikti savo nuomonę apie kai kuriuos specifinius biomedicininius COVID-19  aspektus.
Džiugu, kad Lietuvos mokslininko žinios ir patirtis prisidės prie nepriklausomos nuomonės apie epidemijų ir pandemijų suvaldymą Europos mastu formavimo.

Parengė Violeta Skirgailienė, Tarptautinių ryšių grupės vyriausioji specialistė