• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Lietuvos mokslų akademijos nariui profesoriui habilituotam daktarui Stasiui Karazijai – 90

2020 12 14

Gerbiamasis Jubiliate,

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas bei Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius nuoširdžiai sveikina Jus gražaus ir prasmingo jubiliejaus proga.
Jūs įnešėte svarų indėlį į Lietuvos miškotyros mokslą. Jūsų darbai, nagrinėjantys miško bendrijų struktūrų dinamiką, sudaro miškų svarbos bioįvairovės ir kraštovaizdžio apsaugai ekologinį pagrindą. Vadovaudamas miškotyros ir geobotanikos mokslų krypčių temoms ir darbams Jūs parengėte ekologiškai pagrįstą Lietuvos miškų tipologinę klasifikaciją, kuri taikoma moksliniuose tyrimuose ir praktinėje miškininkystėje. Ypač dideli Jūsų nuopelnai sprendžiant saugomų teritorijų sistemos formavimo bei vertingų miško kompleksų išsaugojimo klausimus.
Dėkojame už ilgametį ir nuoširdų darbą Lietuvos mokslų akademijoje bei svarų indėlį  į Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus veiklą.
Linkime stiprios sveikatos ir daug džiaugsmingų dienų Jums ir Jūsų šeimai.

Prezidentas akad. Jūras Banys
Viceprezidentas, Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus pirmininkas akad. Zenonas Dabkevičius
2020 m. gruodžio 14 d.
Vilnius

LMA prezidiumo nutarimu akad. Stasiui Karazijai už svarų indėlį į Lietuvos miškininkystės mokslą, aktyvią visuomeninę veiklą, Lietuvos vardo garsinimą ir rezultatyvų darbą Lietuvos mokslų akademijoje, skirtas Lietuvos mokslų akademijos atminimo medalis.
Akademiko Stasio Karazijos straipsnį „Ar paversime Lietuvos miškus taiga?“ skaitykite
Pokalbį su akad. Stasiu Karazija „Ar miškai gali sustabdyti klimato kaitą?“ klausykite