Naujienos

Baltijos šalių ir jų kaimynių intelektinio bendradarbiavimo forumas

2019 05 07

Gegužės 2–3 dienomis Vilniuje, Lietuvos mokslų akademijoje įvyko tarptautinė XVI Baltijos intelektinio bendradarbiavimo konferencija „Genai: iš praeities į ateitį“. Ji tęsia trijų Baltijos valstybių mokslinio bendradarbiavimo tradiciją, pradėjusią formuotis dar XX a. pirmoje pusėje. Konferencijoje buvo pristatyti tarptautinį pripažinimą turinčių mokslininkų ne tik iš Baltijos šalių, bet ir Vokietijos, Suomijos intensyviai plėtojami genetiniai ir genominiai tyrimai bei jų taikymai. Pirmą konferencijos diena buvo skirta augalijos genetikai ir genomikai, medicininei genetikai bei populiaciniams žmogaus genomo tyrimams. Antrą konferencijos dieną šeši pranešėjai iš Lietuvos aptarė Lietuvos ir Baltijos šalių gyventojų etnogenezės klausimus, susiedami naujausius istorinius, archeologinius, kalbinius ir genominius tyrimų duomenis.

Pagal tradiciją konferencijoje už intelektinių Baltijos šalių ryšių plėtojimą mokslininkai ir intelektualai apdovanojami Baltijos mokslų akademijos medaliu ir diplomu. Šiemet apdovanojimus pelnė: Estijos genetikė prof. Maris Laan – už didelį indėlį Estijai, Latvijai ir Lietuvai bendradarbiaujant pagrindinės ir klinikinės reprodukcinės genetikos srityje; Latvijos genetikas prof. Isaak Rashal – už esminius genetikos tyrimus ir svarbų pedagoginį bei organizacinį indėlį plėtojant ir stiprinant fundamentinius bei taikomuosius augalų genetikos tyrimus Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje; Lietuvos genetikas prof. Vaidutis Kučinskas – už novatoriškus su Latvijos ir Estijos mokslininkais atliktų tyrimų rezultatus, leidusius interpretuoti baltų kilmę bei nustatyti jų genetinę įvairovę ir panašumus.

Konferencijas rengiančių Baltijos šalių mokslų akademijų prezidentai Tarmas Somerė (Tarmo Soomere, Estija), Ojaras Sparytis (Ojārs Spārītis, Latvija), Jūras Banys (Lietuva) nutarė ir ateityje skatinti šių konferencijų mokslinio turinio aktualumą. Kita Baltijos šalių intelektinio bendradarbiavimo konferencija turi vykti Taline 2021 metais, ji greičiausiai bus skirta technikos mokslams.

Dr. Alina Urnikytė, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto jaunesnioji mokslo darbuotoja
Dr. Andrius Bernotas, Lietuvos mokslų akademijos Organizacinio skyriaus vadovas

Žr. nuotraukas