• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

LMA Jaunosios akademijos pirmųjų metų veikla

2020 02 03

2020 m. sausio 30 d. įvyko Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos (LMAJA) ataskaitinis posėdis. Tai buvo pirmasis posėdis naujai išrinktiems LMAJA nariams. Posėdyje dalyvavęs LMA viceprezidentas Zenonas Dabkevičius ragino Jaunosios akademijos narius ir toliau aktyviai dalyvauti LMAJA veikloje, pabrėžė organizuojamų renginių kokybinę, o ne kiekybinę reikšmę, išreiškė palaikymą dėl aktyvesnio narių įsitraukimo formuojant ir diskutuojant mokslo politikos klausimais su įvairiomis institucijomis ir atsakingais asmenimis.

Posėdyje buvo pristatyti ir aptarti 2019 m. LMAJA veikla ir rezultatai, bei svarstytas 2020 m. LMAJA veiklos plano projektas. LMAJA nariai pateikė individualias 2019 m. veiklos ataskaitas. Posėdyje vyko veiklų, susijusių su mokslo populiarinimu, tarptautiniu bendradarbiavimu bei mokslo politika, aptarimas bei būsimų renginių organizaciniai klausimai. Nutarta padidinti LMAJA matomumą pasitelkiant regionines žiniasklaidos priemones. Jaunosios akademijos nariai numato ir toliau aktyviai bendradarbiauti su kitų šalių jaunosiomis akademijomis ir plėsti mokslinių ryšių tinklą. LMAJA taip pat ir 2020 m. kaip vienu svarbiausių uždavinių laiko atstovavimą jauniesiems mokslininkams. 

Parengė LMAJA mokslinė sekretorė dr. Diana Marčiulynienė
Virginijos Valuckienės nuotraukos

GALERIJA