• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Zigmo Zinkevičiaus auditorija Vilniaus universitete

2020 02 12

Vasario 7 d., Vilniaus universiteto (VU) Filologijos fakultete įvyko renginys, skirtas Profesoriaus akad. Zigmo Zinkevičiaus (1925–2018) auditorijos (buvusi 92 aud.) atidarymui. Iškilmingame renginyje dalyvavo būrys VU, humanitarinių institutų lituanistų, Profesoriaus kolegų ir mokinių, giminės atstovų.

Reginį pradėjusi Filologijos fakulteto dekanė prof. Inesa Šeškauskienė pakvietė VU mokslo prorektorių prof. Rimantą Jankauską ir LMA prezidentą akad. Jūrą Banį atidengti Zigmo Zinkevičiaus portretinį bareljefą (autorius L. Žuklys) ir pasidalyti mintimis apie Zigmą Zinkevičių – ilgametį VU profesorių ir Lietuvos mokslų akademijos tikrąjį narį.

Iš kairės: Lietuvos mokslų akademijos prezidentas akad. Jūras Banys ir VU mokslo prorektorius prof. Rimantas Jankauskas 

Apie Profesoriaus ryšius su VU biblioteka šiltai kalbėjo VU bibliotekos generalinė direktorė Irena Krivienė, apie dalykinį ir žmogišką bendravimą su Profesoriumi pasakojo buvę Jo studentai – Lietuvių kalbos instituto direktorė dr. Albina Auksoriūtė ir mokslinės publikacijos bendraautoris LMA Vrublevskių bibliotekos direktorius dr. Sigitas Narbutas. Auditoriją išjudino Danutės Tarvydaitės, Profesoriaus studentės ir buvusios Lietuvių kalbos katedros sekretorės, prisiminimai iš gyvenimo gretimuose butuose Universiteto gatvėje ir Profesoriaus sesers geologės habil. dr. Onos Kondratienės pasakojimas apie vaikystės ir jaunystės laikus. Dar žodį tarė VU profesorius filologas ir bažnyčios istorikas Paulius Subačius, Profesorių pažinojęs nuo vaikystės, Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras Algirdas Endriukaitis, Akademiko anūkas lituanistas dr. Mindaugas Šinkūnas. Zigmo Zinkevičiaus auditorijos atidarymą laiške gražiai apibūdino italų baltistas, tęsiantis Profesoriaus darbus, prof. Pietro Umberto Dinis (Pietro Umberto Dini): „Oi, kaip gražu. Profesorius Zigmas įkūnija lituanistikos ir baltistikos epochą. Jo pamoka liks gyva tose patalpose, kur jis ilgam dėstė. Puikiai dar prisimenu jo balsą jose."

Akad. Bonifacas Stundžia
Virginijos Valuckienės nuotraukos

GALERIJA