• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Europos žaliasis kursas: iššūkiais grįstos galimybės agro-, miškų mokslui ir verslui

2020 02 21

Vasario 20 d. Lietuvos mokslų akademijoje įvyko mokslinė konferencija „Europos žaliasis kursas: iššūkiais grįstos galimybės agro-, miškų mokslui ir verslui“, skirta Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) 10 metų mokslinės veiklos sukakčiai pažymėti.

Sveikinimo žodį tarė LR Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro direktorius dr. Gintaras Brazauskas, LMA prezidentas akad. Jūras Banys, LR Žemės ūkio ministro patarėjas Gediminas Lapukas, Aplinkos viceministrė Rasa Vaitkevičiūtė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos departamento direktorius dr. Albertas Žalys.

LR Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis

Su Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro ištakomis, kūrimu ir raida supažindino LMA viceprezidentas akad. Zenonas Dabkevičius, LAMMC direktorius dr. Gintaras Brazauskas kalbėjo apie Europos žaliąjį kursą ir mūsų vaidmenį, Žemdirbystės instituto direktorė akad. Žydrės Kadžiulienės pranešimas buvo skirtas  tvaraus dirvožemio naudojimo ir efektyvios augalininkystės klausimams nagrinėti, Sodininkystės ir daržininkystės instituto direktorius dr. Audrius Sasnauskas supažindino su agrobiologinių išteklių ir funkcionaliojo maisto svarba, dr. Marius Aleinikovas kalbėjo apie tvarią miškininkystę klimato kaitos sąlygomis, Pasaulio biomasės asociacijos prezidentas Remigijus Lapinskas supažindino su agro- ir miško biomasės ištekliais ir jų indėliu bioekonomikai, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktorius dr. Edvardas Makelis pristatė mokslo ir žinių sklaidos sinergijos galimybes inovatyviam žemės ūkiui.

Konferencijoje dalyvavo LAMMC mokslo ir administracijos darbuotojai, gausus būrys akademikų, mokslo ir studijų institucijų, verslo ir valdžios atstovų.

LMA Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus informacija
Virginijos Valuckienės nuotraukos

Išsami informacija apie konferenciją atspausdinta interneto svetainėje manoukis.lt

https://www.manoukis.lt/naujienos/renginiai/mokslo-laukia-issukiai-ir-naujos-galimybes