• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Europos susirūpinimas dėl plastiko

2020 03 04

2020 m. kovo 11 d., trečiadienį, Briuselyje bus paskelbta Europos Sąjungos šalių akademijų mokslo konsultacinės tarybos (EASAC) ataskaita „Pakavimo plastikas žiedinėje ekonomikoje“. Tiek funkcijomis, tiek dizainu pakavimo plastikas gamintojams siūlo begalę variantų. Jo patvarumas ir atsparumas irimui reiškia, kad jei jis pateks į aplinką, ten ir liks. Plastiko į aplinką patenka vis daugiau, o jo žalingas poveikis – ypač jūrinei aplinkai – kelia didžiulį visuomenės ir politikų susirūpinimą.  Šiuo metu į aplinką patenkančio plastiko kiekis yra daug didesnis už perdirbamo plastiko, o daug jo išvežama iš Europos į mažas ir vidutines pajamas gaunančias šalis, kurios neturi tinkamų šalinimo ar perdirbimo įrenginių. Toks „pigus variantas“ yra iš esmės neetiškas ir netvarus.

Globali pakavimo plastiko apykaita 2013 m. duomenimis

EASAC parengė ataskaitą, kurios tikslas – informuoti apie Europos Komisijos žiedinės ekonomikos paketą, jos strategiją dėl plastiko ir konkrečias „vienkartinio plastiko“ naudojimo priemones, kurių tikslas yra mažinti plastiko patekimą į aplinką ir gerinti perdirbimo normas. Ataskaitoje apžvelgiamos neigiamos dabartinės linijinės ekonomikos pasekmės plastikinėms pakuotėms, tobulinimo galimybės siekiant žiedinio gamybos ir vartojimo modelio bei galimybės rinktis, kaip didinti perdirbimo normas ir mažinti plastiko patekimą į aplinką. Šioje ataskaitoje nagrinėjamos tokios mokslinės problemos, kaip išplėstinė gamintojo atsakomybė, techniniai perdirbimo veiksniai, vartotojo elgsena, biologinio pagrindo ir yrančio plastiko vaidmuo, mokslinių tyrimų bei inovacijų tikslai.

Šiame ataskaitos pristatyme pagrindinių suinteresuotųjų šalių bendruomenių dalyviai diskutuos apie EASAC ataskaitoje iškeltus klausimus ir apie tai, kaip Europos Sąjunga geriausiai galėtų spręsti plastiko krizę.

Lietuvos mokslų akademijos informacija