• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Lietuvos ir Japonijos Jaunosios akademijos pradeda bendradarbiauti

2020 03 24

2019 metų Lietuvos mokslo premijos laureatas, Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Lazerinių tyrimų centro vyriausiasis mokslo darbuotojas ir Tokijo Technologijos instituto (TTI) specialiai paskirtas profesorius dr. Mangirdas Malinauskas mokslinio vizito TTI metu, vykusiu vasario 14 – kovo 13 dienomis, kovo 6 d. lankėsi Japonijos užsienio reikalų ministerijoje, Tokijuje, kur įvyko pirmasis Japonijos Jaunosios akademijos (YAJ) ir Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos (LMAJA) susitikimas, kuriame dalyvavo, YAJ primininkas ir Globaliosios jaunosios akademijos (GYA) narys asocijuotas profesorius Akihiro Kishimura, YAJ vicepirmininkė ir GYA vykdomojo komiteto narė profesorė Yoko Shimpuku bei YAJ narys asocijuotas profesorius Kazuyoshi Nishijima.

Susitikimas pradėtas Lietuvos ir Japonijos jaunųjų akademijų pristatymais. Vėliau buvo kalbėta apie LMAJA ir YAJ panašumus ir skirtumus. Vizito metu buvo aptartos jaunųjų akademijų valdymo struktūros, atrankų į jaunųjų akademijų narius specifiškumas, tarptautiškumas, pagrindinės veiklos ir priemonės, ribojimai bei problemos. Buvo nagrinėti klausimai dėl pramonės atstovų akademijose, taip pat jaunųjų akademikų pasiskirstymo pagal mokslo sritis strategijos. Susitikime YAJ  primininkas ir GYA narys asocijuotas profesorius A. Kishimura pakvietė LMAJA akademikus dalyvauti konkurse ir tapti GYA nariais. Kalbėta apie jaunųjų mokslininkų ir Jaunųjų akademikų prestižo didinimą bei aptarta jaunojo akademiko statuso įtaką vėlesnei mokslinei-akademinei karjerai. Šis susitikimas – tai išskirtinis įvykis ir LMAJA tarptautinis pripažinimas bei vertinga ir svarbi Lietuvos–Japonijos jaunųjų akademijų bendradarbiavimo pradžia.

Šiuo metu dr. M. Malinauskas yra sėkmingai grįžęs kovo 13d., penktadienį (paskutiniu traukiniu), į Lietuvą ir jau po keturiolikos dienų saviizoliacijos.

Parengė LMAJA primininkas Mindaugas Gedvilas, mokslinė sekretorė Diana Marčiulynienė ir narys Mangirdas Malinauskas

Nuotraukoje – Lietuvos Jaunojo akademiko vizitas Japonijos Jaunojoje Akademijoje Tokijuje.
Iš kairės Yoko Shimpuku, Mangirdas Malinauskas, Akihiro Kishimura ir Kazuyoshi Nishijim