• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

J. Em. Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo velykinis sveikinimas

2020 04 10

Artėjant šv. Velykoms,  esant sudėtingai situacijai šalyje ir pasaulyje, Mokslų akademija paprašė Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo tarti keletą sveikinimo, palinkėjimo ir sustiprinimo žodžių šv. Velykų proga Akademijos bendruomenei, šalies mokslininkams, visai inteligentijai.

Brangūs mokslo žmonės,

Šiemet, laukdami šv. Velykų, kaip niekad turėjome progą paklausti savęs svarbių klausimų ir juos apmąstyti: Kas yra žmogus? Kokia kančios, blogio ir mirties prasmė, jei nepaisant visos pažangos, šie reiškiniai dar tebeegzistuoja? Ką žmogus gali duoti visuomenei? Ko ji gali iš jo tikėtis? Kas bus po šio žemiškojo gyvenimo? Šie klausimai skambėjo ir iš popiežiaus Jono Pauliaus II lūpų, kai jis Vilniaus Šv. Jonų Bažnyčioje susitiko su Lietuvos inteligentija.

„Laimė, kad Dievas, kurį ateistinė kultūra veltui mėgino išstumti iš žmogaus gyvenimo, vis iš naujo grįžta ir pasirodo, tiesia kelią per didžiuosius klausimus, į kuriuos mokslo ir technikos atradimai nemoka ir negali atsakyti,“ – Jums bylojo šventasis.

Dievas aktyviai veikia mūsų gyvenimuose, padaręs mus savos kūrybos bendradarbiais. Pasitikėdami Juo ieškokite to, kas gera ir naudinga žmogui ir pasauliui. Net jei kankina nežinia ar abejojate savo veiklos prasmingumu, įsileiskite Dievą į savo širdį. Kristus mirė ant Kryžiaus ir prisikėlė, kad mus atpirktų ir išvaduotų iš nuodėmės. Ar gali būti didesnė mus besąlygiškai mylinčio Kūrėjo auka?

Šiuo karantino metu pasinaudokime proga irtis į gilumą savo maldoje, mąstymuose, tarpusavio santykiuose. Kaip jėgų ir susikaupimo skiriate mokslui, taip irkitės į savo gyvenimo gilumą. Tik tame gilinimosi procese atrandame svarbiausius atsakymus ir darome tikrąjį progresą tiek savo gyvenime, tiek ir pasaulyje.

Leiskite Jus pasveikinti su Šventomis Velykomis ir palinkėti to, ko Lietuvos mokslininkams linkėjo Jonas Paulius II: nebijokite, Bičiuliai, atverti durų Kristui! Jis pažįsta žmogaus širdį ir moka atsakyti į skaudžiausius jo nerimo klausimus. Jis kviečia mus kartu darbuotis ir kurti tikrai laisvą, vieningą žmoniją.

+ Gintaras Grušas
Vilniaus arkivyskupas metropolitas
Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas